Office DanaARTGallery on Thu, 14 May 2015 09:43:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] R&R , O plastica a sufletelor pereche


R&R

(o plasticÄ a sufletelor- pereche)

  Metropolis Art Colection Èi Danaartgallery vÄ invitÄ sÄ vizitaÈi expoziÈia R&R O plasticÄ a sufletelor pereche, expoziÈie de picturÄ - Raluca Moisoiu si Radu Florea.

ExpoziÈia va fi deschisÄ Ãn perioada 18 mai- 1 iunie 2015 in spatiul Metropolis Center , Str. Grigore Alexandrescu nr.89-97, BucureÈti , langa Readers Cafe.

 

Vernisaj: 18 mai , ora 19: 00

 

 Suflete-pereche, iatÄ un binom existenÈial de preÈ care, pentru Raluca Moisoiu Èi Radu Florea, presupune Èi un cÃmp comun de manifestare. R&R, provine de la Raluca Èi Radu, cei care am ales sÄ explorÄm ÃmpreunÄ Èi spaÈiul plastic, nu doar pe acela al traiului cotidian.

   ExperienÈa de viaÈÄ Èi de atelier Ãn comun, chiar Èi Ãn proiecte artistice separate, ÃÈi are uneori Èi efectele sale secundare, cu precÄdere observate de cei din jur: influenÈa reciprocÄ, neintenÈionate similaritÄÈi cromatice Èi de expresivitate a liniei dar Èi o tematicÄ preponderent metafizicÄ.

   Astfel, trÄirile noastre Èi-au gÄsit formÄ, culoare Èi gest comun Ãn trei lucrÄri pe pÃnzÄ care nu fac decÃt sÄ Ãnchege cele douÄ serii de autor, âRugÄciuneâ de Raluca Moisoiu Èi respectiv, âStare de BÃleaâ de Radu Florea.

                                     ***

    Despre lucrÄrile seriei âRugÄciuneâ, un proiect plastic de Raluca Moisoiu

    Pentru mine, seria âRugÄciuneâ ÃmplineÈte o nevoie intensÄ Èi profundÄ a ultimilor ani, de Ãntoarcere spre lumea AdevÄrului, FrumuseÈii Èi PuritÄÈii. Este ca o aplecare interioarÄ, tÄcutÄ, neÈtiutÄ, incomprehensibilÄ. IntenÈia strÄbate cÃmpurile, racordÃndu-se apoi, la Ãntoarcere, Ãn vopseaua difuzatÄ pe suportul pictural, concretizÃnd astfel relaÈia ce are dublu sens.

    Parte a unei teme mai vaste, abia deschise Ãn anul 2014 Èi aflatÄ Ãn derulare, prezentele lucrÄri ÃÈi au rÄdÄcinile Ãn inefabilul clipelor de legare, de comunicare cu misterioasa lume, superioarÄ fiinÈei umane, a cÄrei amprentÄ o pÄstreazÄ Ãn suflet, omul.

    Aceste experienÈe Èi impresii, ce ies la suprafaÈÄ ca scurte licÄriri ale unor lumini venite de foarte departe, constituie punctele de plecare ale cÄutÄrilor interioare, transformatoare. 

                                       ***

   Stare de BÃlea-Spiritul muntelui, un proiect plastic de Radu Florea

   ExistÄ o dinamicÄ a muntelui. Care nu se lasÄ descoperitÄ la prima vedere. DupÄ ce am integrat Ãn mine spiritul muntelui cu mÄiestria grandorii sale Ãncremenite- doar Ãn aparenÈÄ - abia apoi, dupÄ zile Èi ani de umblat, adormit Èi trezit Ãn munte, am descoperit dinamica lui ascunsÄ.

   Muntele e viu. Chiar dacÄ pulsaÈia sa energeticÄ este practic insesizabilÄ Ãn prim-plan, al contactului fizic. Ãn plan senzorial Ãi simt vibraÈia.MÄ ajutÄ vÃntul, norii, soarele, apa de ploaie, zÄpada, aerul tare Èi pÄÈunile alpine. Culoarea Èi forma lor care se schimbÄ de la un anotimp la altul. CÃnd sunt conectat cu muntele, cu spiritul sÄu, simt aceastÄ schimbare mereuâ 

   Asta ÃnseamnÄ pentru mine ,,starea de BÃleaâ. Spiritul muntelui din Masivul FÄgÄraÈ, care pune stÄpÃnire pe mine cÃnd sunt acolo. O stare ÃnaltÄ, purÄ Èi permanentÄ. O port Ãn mine peste tot pe unde mÄ duc. AÈa am creat seria de lucrÄri expresionist-abstracte ââStare de BÃlea-Spiritul munteluiââ. Sunt stÄri ale sufletului meu extaziat Ãn faÈa spectacolului naturii perfecte.

  Livezeni, MureÈ 23 aug.14, Ãnainte de prÃnz

 

 

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/