Irina Radu on Tue, 3 Mar 2015 13:37:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] #intro/extro/retrospective, Suzana Dan @CÄrtureÅti Carusel, finisaj / Miercuri 4 martie, ora 19


Miercuri 4 martie, ÃncepÃnd cu ora 19, vÄ invitÄm la:


 #intro/extro/retrospective, Suzana Dan @CÄrtureÅti Carusel, finisaj


 O expoziÈie organizatÄ de Aiurart Èi Unrest/Bucharest.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/381809208671771
<https://www.facebook.com/events/381809208671771>
<https://www.facebook.com/events/381809208671771>

A doua supantÄ a librÄriei-manifest este un spaÅiu dedicat artei
contemporane, cu un program expoziÅional propus de Aiurart de selecÅii
curatoriale retrospective, deopotrivÄ adecvate amplasÄrii Ãn aceastÄ agora
Åi relevante pentru istoria artei recente.

ExpoziÈia mai poate fi vizitatÄ la CÄrtureÅti Carusel (Lipscani, 55) Ãn
aceastÄ sÄptÄmÃnÄ, Ãn fiecare zi pÃnÄ duminicÄ 8 martie, Ãntre orele 10-24.#intro/extro/retrospective, Suzana Dan

12.02 - 08.03.2015 @CÄrtureÅti Carusel (Lipscani, 55)

O expoziÈie organizatÄ de Aiurart Èi Unrest/Bucharest.Un discurs retrospectiv asupra vizualitÄÈii unui artist activ conÈine o
dozÄ puternicÄ de auto-criticÄ Èi asumare. âA privi Ãn urmÄâ ÃnseamnÄ a
privi ÃnÄuntru, a deveni propriul tÄu judecÄtor, a alege Ãntre o formÄ de
bine Èi o formÄ de rau, pur aparente. Acest proces reprezintÄ un act de
asumare a identitÄÈii Èi mai puÈin un act de poziÈionare a unei arte.
ReprezintÄ un exerciÈiu de auto-expunere, nu de expoziÈie. Fraza vizualÄ
ÃnsumeazÄ icoane Èi simboluri ale unor momente Ãn care amprenta biograficÄ
a devenit pÃnzÄ, iar pÃnza, o marcÄ a biografiei. Constructul acestor
naturi proprii, hiper-estetice, cu personaje suprarealiste, Ãn formule de
pop, kitsch sau primitivism, corespunde cu natura interioarÄ, schizdoidÄ Èi
artificialÄ, a unui paradis butaforic. Formula plasticÄ hiperlucidÄ, atent
distribuitÄ Èi controlatÄ Ãn detaliu, propune mai mereu un mesaj critic la
adresa simbolurilor sociale Èi culturale. UrÃtul este plasat nu Ãn estetica
mediului picturii, ci Ãn subiect, Ãn concepÈie. Fapt care poziÈioneazÄ
aceastÄ lume Ãntr-un context activist, de intervenÈie, Ãn care arta capÄtÄ
valenÈele unui mediu care transmite statement-uri sociale emoÈionale,
poetice, mai puÈin politice. Oglinda autocriticÄ Èi ironicÄ a acestei lumi
post-utopice rÄmÃne cadrul unitar Èi constant din spatele imagisticii
generale a Suzanei Dan din ultimii 15 ani.

Cu un umor roz Èi emotiv, Ãntr-o lume profund tactilÄ, suntem plasaÈi Ãntre
grobian Èi sublim, Ãntre isterie Èi euforie, Ãntre punk Èi romance. Suzana
Dan propune o privire retrospectivÄ ÃnsoÈitÄ de un zambet Ãn colÈul gurii.
Nu privim o serie de imagini care semnificÄ, ci o serie de statement-uri
vizuale care amplificÄ tabuuri sociale, civice sau culturale. RÄdÄcinile
acestui spirit activist trebuie mereu localizate Ãn spaÈiul lor originar,
sfÃrÈitul primei decade de dupÄ â89, sacrificate Ãn noaptea anilor 2000.
Acea lume desprinsÄ, rÄmasÄ fÄrÄ nicio formÄ de autoritate, fÄrÄ o viziune
asupra sinelui, care pÄrÄsea greoi Èi lent un mediu toxic Èi autoritar,
pÄÈind Ãntr-un haos nou, Èocant, imoral, profan. Printre formulele plastice
impulsive Èi expresioniste ale congenerilor de generaÈie, Suzana Dan se
regÄseÈte natural Ãn filonul feminitÄÈii Èi feminismului, teme supreme tabu
Ãn orice culturÄ de fond bizantin. Ceea ce imprimÄ o anume particularitate
hipersensibilÄ, exoticÄ Èi eroticÄ Ãntregii vizualitÄÈi, fie cÄ subiectul e
tabu sau nu.

AstÄzi, la jumatatea celei de-a treia decade de dupÄ jocul din â89,
impactul vizual, Èocul Èi orice alte forme de libertate Èi eliberare
vizualÄ sunt la ÃndemÃna artelor Èi tinerilor artiÈti activi Èi activiÈti
Ãn spaÈiului public. Ãn aceastÄ nouÄ atmosferÄ Èi nouÄ erÄ ocupatÄ,
vizualitatea plasticÄ zvÃcnitÄ dupÄ anii 2000 emanÄ semnificaÈii culturale,
sociale Èi estetice pornite dintr-un spirit critic ascuÈit Èi viu, cu mult
mai radical Èi real faÈÄ de cel al artei de astÄzi. Energia debordantÄ,
umorul acidulat pÃnÄ la absurd, iconografia care poate miÈca mentalitÄÈi,
rÄsturnarea aÈteptÄrilor Èi atingerea limitelor adevÄrului, introspecÈia Èi
autocritica, toate acestea ar putea fi adevÄratele surse de inspiraÈie Èi
pentru noile arte Èi noii artiÈti din prezent. UNREST/BUCHAREST
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/