Mihai Zgondoiu on Sun, 30 Mar 2014 21:54:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Ãntalnire cu Victor Ieronim StoichiÅÄ la LibrÄria Humanitas de la CiÅmigiu - luni, 31 martie, ora 19.00


Luni, 31 martie, ora 19.00 vÄ aÅteptÄm Ãn librÄria Humanitas de la CiÅmigiu (Bld. Regina Elisabeta nr.38) la o ÃntÃlnire cu Victor Ieronim StoichiÅÄ, profesor al UniversitÄÅii din Fribourg. Ãn dezbatere, "Efectul Sherlock Holmes.Trei intrigi cinematografice", cel mai recent titlu apÄrut Ãn seria de autor Victor Ieronim StoichiÅÄla editura Humanitas. ParticipÄ, alÄturi de autor, Anca Oroveanu profesor al UniversitÄÅii NaÅionale de Arte din BucureÅti Åi director ÅtiinÅific New Europe College - Institut de Studii Avansate BucureÅti, Ruxandra Demetrescu, profesor al UniversitÄÅii NaÅionale de Arte din BucureÅti, Sorin Alexandrescu, profesor al UniversitÄÅii din BucureÅti Åi director al Centrului de ExcelenÅÄ Ãn Studiul Imaginii (CESI) Åi Vlad Russo, redactor al editurii Humanitas.


Efectul Sherlock Holmes
âAceastÄ carte, continuare a celei intitulate Vezi? Despre privire Ãn pictura impresionistÄ (Humanitas, 2007), ÃÅi propune sÄ abordeze arta filmicÄ drept parte integrantÄ a istoriei artei, sau mai bine spus a unei Âarte a priviriiÂ. Ea abordeaza trei pelicule-cult, a cÄror temÄ realÄ este vÄzul (cu toate capcanele sale). Este vorba despre Fereastra din spate (1954â1955) Åi Femeia dispÄrutÄ (1937â1938) de Alfred Hitchcock, Åi despre Blow-Up de Michelangelo Antonioni (1966). Aceste trei filme sunt analizate Ãn lumina raportului dintre voyeurism, erotism Åi delict. Modul specific Ãn care Hitchcock gloseazÄ pe marginea acestui raport se confruntÄ aici cu solidele cunoÅtinÅe pe care regizorul le avea despre arta Âimaginilor fixe din timpul sÄu, Ãn primul rÃnd cunoÅtinÅele sale picturale. Se au Ãn vedere de asemenea aluziile â adesea ironice â ale filmelor sale la structurile mixte formate din cuvinte Åi imagini pe
 care le gÄsim Ãn publicaÅiile populare ale romanului poliÅist ilustrat (Åi Ãn primul rÃnd la romanele lui Conan Doyle avÃndu-l ca erou pe Sherlock Holmes), precum Åi trimiterile transparente la psihanaliza freudianÄ. Ãn acest context, Blow-Up de Antonioni, ascunsa replicÄ intelectualÄ la filmografia lui Hitchcock, se ÃnfÄÅiÅeazÄ drept un adevÄrat film despre reprezentare Åi, Ãn acelaÅi timp, ca o meditaÅie asupra interpretÄrii reprezentÄrii. Mesajul sÄu final este descurajant, dar lucid: imaginea nu se lasÄ pÄtrunsÄ pÃnÄ la ultimele sale secrete. La orizontul (sau Ãn adÃncurile) ei se aflÄ indefinitul Åi indefinibilul, vagul, lipsa, vidul, nimicul. Analiza acestui film genereazÄ Ãn interpret un efect Ãn oglindÄ cu discursul pe care-l propune filmul ÃnsuÅi. A risca sÄ-l deconstruieÅti se dovedeÅte totuÅi fascinant Åi util Ãn mÄsura Ãn care acest demers se propune ca o reflecÅie Ãn jurul zonei sensibile
 Ãn care reprezentarea Åi interpretarea se ating, dezvÄluindu-Åi limitele.â (Victor Ieronim StoichiÅÄ) 
 
Specialist recunoscut Ãn istoria artelor,Victor Ieronim StoichiÅÄ este din 1991 profesor la Universitatea din Fribourg, ElveÅia, profesor invitat laSorbona (1987), GÃttingen (1989-1990), Frankfurt (1990), Harvard (2005-2007), precum Åi la CollÃge de France (2008)Åi cercetÄtor asociat al unor importante instituÅii internaÅionale (Institute of Advanced Study/Princeton, The Getty Center/Los Angeles; Wissenschaftskolleg zu Berlin; Max-Planck-Institut fÃr Kunstgeschichte/Roma; Center for Advanced Studies in Visual Arts/Washington).Ãn februarie 2007 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UniversitÄÅii NaÅionale de Arte din BucureÅti, iar Ãn 2011 cel de Doctor Honoris Causa al UniversitÄÅii Catolice din Louvain. Din 2012 este membru al Academiei NaÅionale Italiene ("Dei Lincei").

Ãn Seria de autor Victor Ieronim StoichiÅÄ au apÄrut la editura Humanitas: Creatorul Åi umbra lui (2007), Vezi? Despre privire Ãn pictura impresionistÄ (2007), 
Ultimul carnaval. Goya, Sade Åi lumea rÄsturnatÄ (2007), Pontormo Åi manierismul (2008), ScurtÄistorie a umbrei (2008), ExperienÅa vizionarÄ Ãn arta spaniolÄ a Secolului de Aur (2011), Efectul Pygmalion. De la Ovidiu la Hitchcock (2011), Instaurarea Tabloului. Metapictura Ãn zorii Timpurilor Moderne (2012), Efectul Sherlock Holmes. Trei intrigi
cinematografice (2013). 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/