ober on Sun, 30 Mar 2014 21:48:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] CHIOÈC/KIOSK: APEL la PROIECTE ptru APARTAMENT DESCHIS / CALL for PROJECT PROPOSALS for FLAT SPACE (2014)
-------- Original Message --------
Subject: [oberlist] MD* CHIOÈC/KIOSK: APEL la PROIECTE ptru APARTAMENT DESCHIS / CALL for PROJECT PROPOSALS for FLAT SPACE (2014)
Date: 2014-03-28 20:22
From: Vladimir US <vladimir@oberliht.org.md>
To: oberlist@lists.idash.org
Reply-To: "cultura tinerilor, arta, politici culturale / youth culture, art & cultural policies" <oberlist@lists.idash.org>

 [1]

http://chiosc.oberliht.com/2014/03/28/apel-apartament-deschis/ [2]

APEL LA PROIECTE PENTRU APARTAMENT-UL DESCHIS / CALL FOR PROJECT
PROPOSALS FOR FLAT SPACE (2014)

APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
str. BucureÈti 68/1, ChiÈinÄu

- â - scroll down for English â - -

RO
- â - â -

Ãn cadrul proiectului CHIOÈC â punct de informare cultural /
platformÄ publicÄ de manifestare / SPACES (zone publice durabile
pentru culturÄ Ãn ÈÄrile din est), AsociaÈia Oberliht invitÄ
organizaÈiile Èi iniÈiativele culturale Èi de tineret Èi artiÈti
din Moldova sÄ vinÄ cu propuneri de proiecte de artÄ / lucrÄri
/mesaje care sÄ fie prezentate/afiÈate Ãn APARTAMENT-ul DESCHIS.

SÃntem dispuÈi sÄ sprijinim proiectul, intervenÈia Èi/sau
activitatea voastrÄ oferindu-vÄ acces la energie electricÄ Èi la
echipamentul nostru. De asemenea vÄ putem ajuta cu organizarea
evenimentului, dar Ãl puteÈi face Èi pe cont propriu.
Noi vom sprijini proiecte Èi evenimente care:
- prezintÄ lucrÄri de artÄ Èi culturÄ contemporanÄ
- oferÄ vizibilitate proiectelor realizate de tineri Èi pentru tineri
- reflectÄ probleme sociale Èi oferÄ modele noi de activism civic
- se adreseazÄ locuitorilor cartierului dat Èi poartÄ un caracter
participativ
- nu urmÄresc obÈinerea unui profit (proiecte Èi evenimente
necomerciale)

Ce oferim
- conexiune la energia electricÄ
- proiector
- DVD player
- difuzoare de sunet, potrivite pentru o proiecÈe de film (ÃnsÄ nu
sÃnt suficient de puternice pentru un concert, de exemplu)
- panou informativ (90 x 160 cm), iluminat 24 ore
- suport pentru cÄrÈi poÈtale (70 x 140 cm)
- puteÈi utiliza pereÈii APARTAMENT-ului DESCHIS Èi scuarul unde este
el amplasat Èi spaÈiul pentru Protest Ãn VÃnt.

Mai multe informatii despre apeluri:
pentru organizaÈiile Èi iniÈiativele culturale Èi de tineret [3];
pentru artiÈti [4];
despre Protest Ãn VÃnt [5]

EN
- â - â -

In the frame of KIOSK project / SPACES (sustainable public areas for
culture in eastern countries), Oberliht Association invites culture,
youth organizations and artists from Moldova to submit proposals for art
projects / works / messages to be presented/hang out at FLAT SPACE.

We are willing to support your project, intervention and/or activity by
offering you access to the electricity and to our equipment. We are also willing to help you organizing the event, but you can also do it on your
own.
We are willing to support projects and events that:
- are presenting works of contemporary art and culture
- are giving visibility to projects realized by youth and for youth
- are reflecting on social issues and are offering new models of civic
activism
- are addressed to the people living in the neighborhood and have a
participative character
- are having non-profit character (non-commercial projects and events)

What we offer
- electricity connection
- beamer
- DVD player
- loudspeakers suitable for film screening, but not loud enough for a
concert for example
- Light box (90 x 160 cm), illuminated day and night
- Support for postcards (70 x 140 cm)
- you can use the walls of the FLAT SPACE and the square where it is
situated and Wind Protest banner

More informations about the calls:
for culture and youth organizations [6];
for artists [7];
about Wind Protest [8]

Vladimir US

CHIOSC | curator

http://chiosc.oberliht.com [9]
http://plic.oberliht.com [10]
http://zpatiu.wordpress.com/ [11]
http://chisineu.wordpress.com [12]
http://bucuresti68.wordpress.com [13]
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/ [14]
http://www.facebook.com/Oberliht [15]

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org [16]

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com [17]

tel/fax: + (373 22) 286317
email: vladimir@oberliht.org.md [18]
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist [19]
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


Links:
------
[1] http://chiosc.oberliht.com/wp-content/uploads/2014/03/15IMG_3553_web.jpeg
[2] http://chiosc.oberliht.com/2014/03/28/apel-apartament-deschis/
[3] http://chiosc.oberliht.com/chirie/
[4] http://chiosc.oberliht.com/apel/
[5] http://chiosc.oberliht.com/protest/
[6] http://chiosc.oberliht.com/chirie/
[7] http://chiosc.oberliht.com/apel/
[8] http://chiosc.oberliht.com/protest/
[9] http://chiosc.oberliht.com
[10] http://plic.oberliht.com
[11] http://zpatiu.wordpress.com/
[12] http://chisineu.wordpress.com
[13] http://bucuresti68.wordpress.com
[14] https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
[15] http://www.facebook.com/Oberliht
[16] http://www.eurocult.org
[17] http://oberliht.com
[18] mailto:vladimir@oberliht.org.md
[19] https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/