Mihai Zgondoiu on Fri, 21 Mar 2014 09:18:32 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] FOCUS ON - Mihai Zgondoiu / Five Plus Art Gallery / Vienna


FOCUS ON

Mihai Zgondoiu
THE ARTIST'S GOLDEN HAND

21 martie â 3 mai 2014

March 21-May 3, 2014

Â
coordonator proiecte / project coordinator: Ana-Maria Altmann
text de / text:ÂSilvia MÃllegger
Â
vernisaj: vineri,Â21 martie 2014, ora 19.00, Five Plus Art Gallery, str. Argentinier nr. 41, Viena
opening:ÂFriday, March 21, 2014, 19.00, Five Plus Art Gallery, St. Argentinier no. 41, Vienna

facebook event:Âhttps://www.facebook.com/events/1430849487160517/
http://fiveplusfineart.eu /Âwww.mihaizgondoiu.ro

"Observator atent al
problematicii culturale, al stereotipurilor politice dar Èi al propriei sale
identitÄÈi, Mihai Zgondoiu abordeazÄ concepte complexe care au la bazÄ cuvinte-cheie
precum libertate, crizÄ, comunism, identitate, matriÈÄ (Èablon
dar Èi matrice) pe care le ÃmbinÄ cu utilizarea criticÄ a noilor social media. Indiferent dacÄ sunt
ironice, meditative sau auto-referenÈiale, proiectele sale recurg cu maxima
libertate la multi-media, tehnici Èi
tehnologii mixte, parafrazÃnd asumat diverse stiluri, tendinÈe, concepte
interdisciplinare, abordÄri Èi citate figurative.
Â
Numitorul comun al acestei Ãntreprinderi atÃt de diverse Èi ramificate
pare a fi sintagma âartistul nu este o insulÄâ, logo-ul care reuneÈte poeÈi, scriitori, filosofi,
dornici sÄ contribuie la conturarea unui nou discurs, amplu contextualizat prin
publicaÈii Èi evenimente de teatru-acÈiune Âcare poartÄ toate amprenta Èi semnÄtura conceptualÄ
a artistului.ÂÂ 
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 
Refractar la orice tip de norme, Zgondoiu se opune deschis atÃt
standardelor occidentale cÃt Èi discursului istoric Èi social din RomÃnia
ultimilor ani, caracterizat de recursul frecvent la expresii ce reflectÄ un
proces de politizare a gÃndirii critice. Ãn acest fel artistul ÃÈi construieÈte
un loc al sÄu, asumat, Ãntr-o societate culturalÄ globaliza(n)tÄ ce se lasÄ
condusÄ de legea cererii Èi a ofertei."

Silvia
MÃllegger
Â
"Zgondoiu is an avid
observer of cultural issues, political stereotypes but also of his own
identity. Key words such as freedom, crises, communism, capitalism, identity, matrix and the critical use of social
media are cornerstones of his conceptual approach. Part critical, thought
provoking and ironic, part self-referential, his mix-media projects freely
blend in different mediums, paraphrase various styles, tendencies,
inter-disciplinary concepts, and figurative art approaches.
Â
The best way to sum up this multi-tasking undertaking is through the
phrase âthe artist is not an islandâ,
the banner under which poets, writers, philosophers are brought together to
shape a new discourse, broadly contextualised through publications and
theatre-actions, all bearing the artistâs concept signature.ÂÂ 
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 
Zgondoiuâs working manner is heterogeneous and disregards norms as he openly
opposes Western standards as much as the politically informed thinking and
formal expressions reflective of local Romanian history and society. This is
how he marks his very own place as an artist in a strongly market-oriented,
globalising cultural society."
 Silvia
MÃllegger Â
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/