Biroul de Cercetari Melodramatice on Thu, 20 Mar 2014 10:29:29 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Dylan Trigg la Congresul Pesimismului / 22-23 martie / 5pm


 

Biroul de Cercetari Melodramatice va invitÄ la primul eveniment din 
cadrul Congresului Pesimismului la BucureÈti: lecture Dylan Trigg, 22-23
 martie ora 17.00 la Salonul de proiecte, stand Unsorcery.
http://www.thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.ro

O fenomenologie inumanÄ
Despre horror-ul cosmosului
&
Despre horror-ul corpului

Dylan Trigg (University College Dublin, School of Philosophy)

Salonul de proiecte - stand Unsorcery, Calea MoÈilor 62-68
SÃmbÄtÄ 22 & DuminicÄ 23 Martie 2014, 5pm

Aceste
 prezentÄri se inspirÄ dintr-o Ãntrebare centralÄ filozofiei 
contemporane: Ãn ce mÄsurÄ este simÈul identitÄÈii noastre informat de 
materialitatea corpului? DacÄ fenomenologia s-a ocupat de aceastÄ 
Ãntrebare, a fÄcut asta Ãn mare mÄsurÄ din perspectiva experienÈei 
trÄite, din punctul de vedere al unei istorii personale. Dar existÄ un 
alt aspect al acestei relaÈii Ãntre materialitate Èi subiectivitate care
 rezistÄ experienÈei. Mai ÃntunecatÄ Èi mult mai obscurÄ, prefigurÃnd 
ceva de neÃnÈeles, aceastÄ cealaltÄ laturÄ a corpului a fost Ãn mare 
mÄsurÄ neglijatÄ de fenomenologie. Este un corp strÄin - alien - alienat
 Èi alienant. Aceste douÄ prezentÄri abordeazÄ materialitatea alien a 
corpului din douÄ perspective suprapuse: horror-ul cosmic Èi horror-ul 
corpului, ambii poli fiind uniÈi de o tezÄ care Ãi cuprinde pe amÃndoi: 
horror-ul cosmosului este horror-ul corpului Èi horror-ul corpului este 
horror-ul cosmosului. AceastÄ ÃntrepÄtrundere a alien-ului Èi a umanului
 care ocupÄ acelaÈi corp este denumitÄ inumanitate.

I

Ãn 
cazul horror-ului cosmic, se pune Ãntrebarea: Ãn ce mÄsurÄ umanitatea 
este constituitÄ de materialitatea pÄmÃntului ca o planetÄ discretÄ? 
Ãmpotriva ideii cÄ suntem constituiÈi ca Èi "corpuri terestre", 
interoghez posibilitatea cÄ datorÄm existenÈa noastrÄ pe aceastÄ planetÄ
 unei istorii Ãn afara umanitÄÈii Èi a pÄmÃntului.
Ceea ce este 
important Ãn acest gÃnd este Ãntrebarea dacÄ un subiect uman poate avea o
 relaÈie cu materia strÄinÄ (alien) fÄrÄ sa reducÄ materialitatea la 
ceva antropocentric. RecurgÃnd la Merleau-Ponty, se poate formula Ãn 
felul urmÄtor: departe de o scÃnteie vitalÄ manifestÄ Ãn experienÈa pe 
care o avem despre lucruri, viaÈa corpului se prezintÄ ca o aberaÈie a 
cosmosului, Èi se Ãnscrie astfel Ãn conceptul de horror.

II

Ãn
 a doua prezentare urmÄresc materialitatea acestei vieÈi (lifeworld) mai
 Ãndeaproape, punÃnd accentul pe fenomenologia horror-ului corpului. 
Aceasta necesitÄ abandonarea unui anume concept al corpului aÈa cum este
 el prezentat Ãn fenomenologie. Ãn locul corpului ca aparÈinÃnd sieÈi, o
 altÄ perspectivÄ asupra corpului se contureazÄ Ãn care acesta este 
posedat de cÄtre o voinÈÄ provenind din alt loc Èi timp. Pentru a 
clarifica aceasta afirmaÈie fenomenologia lui Merleau-Ponty este 
aliniatÄ cu lumile ficÈionale ale lui H. P. Lovrcraft Èi John Carpenter.
 Din aceastÄ suprapunere vom vedea cÄ numai din interiorul experienÈei 
trÄite a corpului ca aparÈinÃnd sieÈi putem Ãncepe sÄ ÃnÈelegem 
horror-ul corpului ca aparÈinÃnd unui altundeva fundamental anterior 
experienÈei.
Â

Biografie

Dylan Trigg este filozof, 
cercetÄtor la University College Dublin, Departamentul de Filozofie. Din
 2014 pÃnÄ Ãn 2017 va fi bursier al universitÄÈii din Memphis, 
Departmentul de Filozofie. Cercetarea sa se concentreazÄ pe 
fenomenologie, psihanalizÄ Èi aspecte ale existenÈei corporale. Este 
autorul mai multor cÄrÈi dintre care cea mai recentÄ este The Thing: a 
Phenomenology of Horror [Creatura: o fenomenologie a horror-ului] (Zero 
Books, 2014) de la care pornesc aceste prezentÄri.

***

PrezentÄrile
 fac parte din Congresul Pesimismului, o serie de evenimente organizate 
Ãn legÄturÄ cu cursul BMR Afecte Mediatice de la Universitatea de Arte 
din BucureÈti. Evenimentele urmÄtoare din cadrul Congresului vor 
include:

12 Aprilie    ÃntÃlnire Unsorcery [la] Salonul de proiecte
19 Aprilie    Lansarea Bezna#5: Ãntuneric, Frica, Necunoscut [la] Noaptea de Ãnviere 
23-24 Aprilie Nicola Masciandaro (Brooklyn College of CUNY) [la] Tranzit BucureÈti 
26-27 Aprilie Ben Woodard (Western University Canada) [la] Tranzit BucureÈti 
30 Aprilie  Â Horrorul amfiteatrului, DisecÈie Bezna [la] Universitatea de MedicinÄ

AceastÄ
 serie de evenimente a fost posibilÄ cu sprijinul Fundatiei Erste / 
Programul Patterns Lectures 
http://www.erstestiftung.org/patterns-lectures/, WUS Austria, Salonul de
 proiecte Èi Tranzit RomÃnia. 
--Â
Biroul de Cercetari Melodramatice // The Bureau of Melodramatic Research
http:// thebureauofmelodramaticresearc h.blogspot.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/