Corina L. Apostol on Thu, 13 Mar 2014 16:36:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: Bestiarul ArtLeaks: Apel de participare la un atelier organizat de ArtLeaks cu suportul Centrului Claca


Bestiarul ArtLeaks

19 martie - 15 aprilie 2014

Centrul Claca, Strada TÇbÇcarilor No. 7 (Fabrica Pionierul), BucureÈti

Atelierul de cercetare va fi organizat de membrii platformei ArtLeaks
ÃmpreunÇ cu invitaÈi speciali Åi va avea loc la Centrul Claca Ãn BucureÈti
din 19 martie pÃnÇ pe 15 aprilie anul acesta.

Atelierul va avea formatul unei cercetÄri colective (reunind teorie,
culturÇ vizualÇ Èi dans/ performance) asupra antropocentrismului, artei
animaliere dar Èi asupra taxidermiei Èi muzeului ca instituÈii culturalÇ Ãn
contextul din RomÃnia, punÃnd Ãn discuÈie rolul lor Ãn societate. Legat de
rolul artei Èi instituÈiilor culturale Ãn domeniul socio-politic, vom
aborda de asemenea urgenÈe precum precarizarea vieÈii culturale,
âÃmpÄiereaâ artiÈtilor, Återgerea istoriei Åi neutralizarea culturii,
transformarea instituÈiilor culturale Åi de artÇ Ãn cabinete de curiozitÇÈi
cu animale exotice pentru un public pasiv, Åi rolul lor Ãn spÇlarea
imaginii statului Èi/sau a corporaÈiilor.

ArtiÈti, curatori, actori, activiÅti, dansatori, interni, scriitori,
critici Åi oricine posedÇ cunoÅtiinÈe de sociologie, studii culturale,
istoria artei, filosofie sau management cultural sunt invitaÈi sÇ aplice la
atelier.

Atelierul va combina prezentÄri teoretice cu sesiuni de dans Åi performance
precum Åi scris creativ. Vom aborda diverse forme ale imaginarului
animal/instituÅional, criticii sociale Åi subiectivitÄÅii, Ãn special din
perspectiva postumanistÄ, devenind animale pentru a face vizibile
dinamicile din cadrul instituÅiei de artÄ integrate Åi rolul ei Ãn
societate.

PaticipanÈii vor dezvolta ÃmpreunÇ cu organizatorii un proiect colectiv de
cercetare bazat pe diferite aspecte ale rolului artei Åi instituÈiilor
culturale - Èi care va fi prezentat public la sfÃrÅitul atelierului Ãn
formatul de perfomance urmat de discuÈii cu publicul Åi a unei publicaÈii.
Organizatorii ÃncurajeazÇ noi strategii de cercetare artisticÇ precum Åi
teoreticÇ Ãn acest cadru.


RugÇm pe cei interesaÈi sÇ ne trimitÇ CV-ul Åi un scurt paragraf descriind
motivaÈia lor de a participa la atelier la adresa: artsleaks@gmail.com.

Atelierul se va desfÇÈura Ãn limba romÃnÇ. Unele lecturi vor fi Ãn englezÇ.

Nu existÇ taxe de participare.

Cei interesaÈi sunt aÈteptaÈi sÇ contribuie la atelier sÇptÇmÃnal Ãn timpul
orelor de lucru al Centrului Claca. Un program mai detaliat va fi anunÈat
la Ãnceputul atelierului.

Printre organizatorii atelierului Åi invitaÈii lor se aflÇ: Corina Apostol,
Biroul de Studii Melodramatice (Irina Gheorge Åi Alina Popa), Claudiu
Cobilanschi, Carmen CoÈofana, Andra Matzal, Mihai Lukacs, Åtefan Tiron,
Iulia Toma.


ArtLeaks este o platformÇ colectivÇ fondatÇ de un grup de artiÈti,
curatori, istorici de artÇ Åi scriitori Ãmpotriva abuzului integritÇÈii
profesionale Åi a drepturilor lor de muncÇ Ãn lumea artei.

http://art-leaks.org

Claca este un centru independent pentru activitÇÈi comunitare, organizare
politicÇ, dezbatere Åi educaÈie criticÇ. Claca se adreseazÇ tuturor celor
care vor sÇ schimbe idei liber Åi sÇ lupte pentru poziÈia lor Ãn societate,
pentru condiÈiile lor de trai Åi de muncÇ, educaÈie cÃt Åi acelor persoane
Åi grupuri deja active politic.

http://centrulclaca.wordpress.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/