Irina Radu on Thu, 13 Mar 2014 09:44:40 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] MOOON - finisaj, vineri, 14 martie 2014, ora 19


MOOON


Vineri, 14 martie 2014, ora 19,  vÄ invitÄm la un finisaj cu lunÄ plinÄâ

SpaÈiul de artÄ contemporanÄ Aiurart (BucureÈti, Lirei 21)

 ArtiÈti: Timon Botez, Mihail CoÈuleÈu, Adina Mocanu, Sybille Neumeyer,
Iulia Nistor, Philipp Schweiger*
Curator: Simona VilÄu

* cu sprijinul: Forumul Cultural Austriac


Imagini din expoziÈie:

https://plus.google.com/u/0/photos/101741584630838494871/albums/5973918826583787233

MOOON este un proiect artistic despre LunÄ Èi despre cum se vede ea de pe
PÄmÃnt. Cu cÃt ficÈiunea se leagÄ de lucrurile Ètiute, palpabile, cu atÃt
tinde sÄ fie mai elucubrantÄ. Cu cÃt se leagÄ de lucrurile ÃndepÄrtate,
strÄine, cu atÃt ÃncearcÄ sÄ ni le apropie. ArtiÈtii se aflÄ Ãn situaÈia de
a imagina aspecte despre LunÄ Èi de a cerceta prin intermediul
experienÈelor proprii sau ale altora. A vedea fÄrÄ a atinge poate fi adesea
ÃnÈelÄtor, dar aici rezidÄ Èi provocarea acestui subiect care a fost
abordat adesea Ãn istoria artelor, de la Georges MÃliÃs Èi debuturile
cinematografiei pÃnÄ la expoziÈia A trip to the Moon, curatÄ de Fabiola Iza
la Proyectos Monclova din Mexico City, Ãn vara lui 2013 sau recenta
Republic of the Moon de la The Arts Catalyst, Londra (ianuarie 2014).


MOOON aduce ÃmpreunÄ Èase artiÈti din spaÈii geografice diferite care sunt
interesaÈi de ÈtiinÈÄ Èi ficÈiune Ãn demersurile lor artistice.
Discursurile se situeazÄ la limita dintre realitate Èi ficÈiune, dintre
adevÄr Èi fantezie Èi dintre palpabil Èi efemer. Proiectele, Ãn majoritate
site-specific, sunt bazate pe cercetarea Èi explorarea mai multor medii, ce
se armonizeazÄ Ãn moduri inedite Ãn finalitatea proiectului.

ExpoziÈia este ÃnsoÈitÄ de publicaÈia evenimentului Ãn ediÈie limitatÄ,
intitulatÄ The Mooon Journal, realizatÄ de curatoarea expoziÈiei ÃmpreunÄ
cu artiÈtii.


Timon Botez (n. 1973) este un artist romÃno-norvegian stabilit Ãn prezent
la Oslo, Norvegia. LucrÄrile sale se situeazÄ la intersecÈia dintre
tehnologie Èi mecanicÄ Èi exploreazÄ tipologiile comportamentale subtile,
detectate Ãn proximitatea sa. Ãn ultimii Èapte ani, Botez a experimentat
sculptura Èi sunetul prin compoziÈii conceptuale Èi instalaÈii orchestrale.
A absolvit London College of Printing in 1999 Èi a trÄit la Londra, Boston
Èi New York, Ãnainte de a se stabili la Oslo, oraÈul sÄu natal, Ãn 2012,
unde conduce Storck Gallery. Mai multe detalii la : http://www.botezco.com


Mihail CoÈuleÈu (n. 1982) trÄieÈte Èi lucreazÄ la BucureÈti. Pictor ca
formaÈie Èi ca preocupare majoritarÄ, Mihail CoÈuleÈu lucreazÄ Èi imagine
digitalÄ sau animaÈie. ExploreazÄ geometrii fundamentale Èi creeazÄ lumi
paralele din multiplicarea unei prisme sau a unui cub. Picturile sale Ãn
ulei, de mari dimensiuni, investigheazÄ arhitectura imaginarÄ a unor oraÈe
posibile. Activitatea sa de autor de graficÄ Èi ilustraÈie este vizibilÄ Ãn
cÃteva apariÈii remarcabile ale editurii Humanitas din ultimii ani (cÄrÈi
audio sau tipÄrite). Pentru Mooon realizeazÄ o construcÈie site-specific.
Mai multe detalii la http://cosuletupainting.blogspot.ro


Adina Mocanu (n. 1990) trÄieÈte Èi lucreazÄ la BucureÈti. Este autoare de
instalaÈie, performance, fotografie, video Èi desen, iar printre proiectele
sale se numÄrÄ Èi colaborarea cu Alexandra Sandu, cu care a realizat
experimente comune Ãn ultimii ani. Cea mai recentÄ apariÈie a lor a avut
loc Ãn "Camera de oaspeÈi" a expoziÈiei lui Mircea Cantor, Q.E.D., de la
Muzeul NaÈional de ArtÄ ContemporanÄ. LucrÄrile Adinei Mocanu, ca artistÄ
independentÄ par analitice Èi exacte, ÃnsÄ au o nuanÈÄ poeticÄ bine
temperatÄ Èi investigheazÄ cu tenacitate limitele, cerceteazÄ âdelimitareaâ
ca mod de construcÈie a universului. Pentru Mooon a realizat o lucrare in
situ, Ãn spaÈiul Aiurart.


Sybille Neumeyer (n. 1982) este o artistÄ cÄlÄtoare, stabilitÄ la Berching,
Germania. Este autoare de design, video, fotografie, instalaÈie Èi desen.
Printre proiecte Èi rezidenÈe menÈionÄm stagiul de la Schloss Solitude
(2011-12), POGON & Muzeul de ArtÄ ContemporanÄ din Zagreb (2012-13) sau
ARCUS Project, Moriya, Japonia (2013). Arta se se concentreazÄ asupra
fenomenelor Èi structurilor din culturÄ Èi naturÄ pe care le transleazÄ Ãn
instalaÈii, video sau lucrÄri pe hÃrtie, prin repetiÈie, arhivare Èi
colectare/colecÈionare. FoloseÈte imagini Èi practici ÈtiinÈifice sau
materii naturale ca surse de inspiraÈie. Mai multe detalii la
http://www.sybilleneumeyer.com


Iulia Nistor (n. 1985) trÄieÈte Èi lucreazÄ la Nurenberg, Germania. Este
autoare de picturÄ, fotografie, desen Èi instalaÈie Èi doctorandÄ Ãn
filosofie la Universitatea din Regensburg. Arta sa investigheazÄ stimulii
Èi suprapunerile memoriei Èi aplicÄ necesarul filtru subiectiv peste
imagini ambigue, aparent statice, surprinse Ãn diverse locuri, cu cadraje
inedite. Iulia Nistor foloseÈte tehnologia contemporanÄ Èi o asociazÄ
intuiÈiei Èi fluiditÄÈii unui discurs artistic profund filosofic. Mooon
este cea de-a treia sa participare Ãntr-o expoziÈie la BucureÈti.


Philipp Schweiger (n. 1971) trÄieÈte Èi lucreazÄ la Viena. Este autor de
picturÄ, desen Èi sculpturÄ, absolvent al Ècolii de la Dusseldorf Ãn 1997.
Imaginile sale sunt poetice Èi denotative, artistul surprinzÃnd momente
senzaÈionale ale unei aparente tÄceri. Imobilitatea picturii contrasteazÄ
cu explozia, fluxul sau energia din subiectul imaginii. Pentru Mooon a
realizat douÄ lucrÄri pe pÃnzÄ cu Luna. Mai multe detalii la
http://www.philippschweiger.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/