PAVILION [journal for politics and culture] on Tue, 19 Mar 2013 21:09:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] PAVILION Spring Internship


PAVILION INTERNSHIP

PAVILION Spring Internship este un program full-time ce dureazÄ maximum 12 sÄptÄmÃni (cu posibilitatea de prelungire) Èi nu include remuneraÈie. Lucrul Ãn cadrul centrului de artÄ Èi culturÄ contemporanÄ PAVILION, precum Èi oportunitatea de a face parte din echipa ce editeazÄ revista PAVILION Èi organizeazÄ BUCHAREST BIENNALE vÄ oferÄ posibilitatea de a examina rolul, funcÈia Èi activitatea unei palete largi de profesioniÈti din domeniul cultural, precum Èi rolul Èi funcÈia unei instituÈii. 
ExperienÈa Èi cunoÈtinÈele acumulate pot constitui un bagaj informaÈional ce poate ajuta Ãn construcÈia unei viitoare cariere.

Un intern trebuie sÄ fie muncitor, meticulos, cu iniÈiativÄ Èi interesat de cultura contemporanÄ. Suntem o instituÈie micÄ, non-profit, ceea ce ÃnseamnÄ cÄ toatÄ lumea este implicatÄ Ãn intreaga activate a centrului. Un intern trebuie sÄ asiste Ãn sarcinile administrative, cruciale pentru funcÈionarea organizaÈiei, cum ar fi ambalarea Èi trimiterea corespondenÈei, descÄrcarea cutiilor Èi rezolvarea diverselor treburi. ToÈi membrii echipei sunt implicaÈi Ãn mod egal Ãn aceste activitÄÈi, pe care nu le considerÄm mai puÈin importante decÃt cercetarea sau editarea. ÃncurajÄm Ãn mod deosebit cererile din partea celor interesaÈi de a afla mai multe despre management cultural Èi practici curatoriale. 

Ca o cerinÈÄ specialÄ pentru aceastÄ perioadÄ ar fi un plus cunoaÈterea programului de editare Quark Express sau experienÈÄ anterioarÄ Ãn DTP.

Alte atribuÈii pot include o combinaÈie Ãntre urmÄtoarele:
Cercetare (pentru idei de articole, expoziÈii sau proiecte)
Administrative (ajutor Ãn strÃngerea de fonduri, instalare etc.)
DistribuÈie (ajutor Ãn plasarea revistei Ãn mai multe locaÈii Èi creÈterea numÄrului de abonaÈi)
Marketing (ajutor Ãn realizarea comunicatelor de presÄ, Ãn organizarea evenimentelor etc.) 

Data de Ãncepere 
01 aprilie 2013

Durata
12 sÄptÄmÃni
1 post disponibil

Program 
Part time (Miercuri - Vineri, 13.00-19.00, SÃmbÄtÄ - DuminicÄ 15.00-19.00)

Eligibilitate
StudenÈi sau absolvenÈi de ÃnvÄÈÄmÃnt superior cu foarte bune cunoÈtinÈe de limba englezÄ, abilitÄÈi de lucru pe computer Èi dorinÈa de a lucra Ãn management cultural/curatoriat. 
Centrul ÃncurajeazÄ aplicaÈiile din toate domeniile academice, studiile universitare de artÄ nefiind un plus.
Limba englezÄ este o condiÈie obligatorie. 

SelecÈie 
VÄ rugÄm sÄ trimiteÈi un cv Èi un eseu de o paginÄ care sÄ motiveze alegerea dvs. de a lucra cu noi Èi ce urmÄriÈi prin aceastÄ experienÈÄ. DatoritÄ numÄrului mare de cereri cu care ne confruntÄm Ãn general, ne rezervÄm dreptul de a rÄspunde doar celor selectaÈi. Utilizarea jargonului corporatist (cuvinte precum "eficienÈÄ", "productivitate", "produs", etc.) este descurajat. 
Emaill: pavilion@pavilionmagazine.org

Termen limitÄ
28 martie 2013

Image by Kristoffer ArdeÃa

---
PAVILION center for contemporary art & culture 
proudly supported by UniCredit Tiriac Bank

Str. C.A. Rosetti nr. 36 (crossing with Str. Jean Louis Calderon), 
Bucharest 020015, Romania

T: + 4 021 310 5469
E: pavilion@pavilionmagazine.org
www.pavilioncentre.ro

Facebook: www.facebook.com/pavilionjournal

---
PAVILION (proudly supported by UniCredit Tiriac Bank) este un centru pentru arta si cultura contemporana, un spatiu independent work-in-progress, spatiu de productie si cercetare a vizualului, a discursivului si a performativului. Este un spatiu al gandirii critice  care promoveaza o Ãntelegere implicata socio-politic a artei si a institutiilor culturale.

PAVILION (proudly supported by UniCredit Tiriac Bank) is a center for contemporary art & culture, a work-in-progress independent space, a space for the production and research in the fields of audiovisual, discursive and performative. It is a space of critical thinking, and it promotes an artistic perspective implying the social and political involvement of art and of cultural institutions.

---

This is a project by PAVILION - journal for politics and culture. 
www.pavilionjournal.org

---
PAVILION, BUCHAREST BIENNALE and PAVILION CENTER are projects devised and founded by Razvan Ion and Eugen Radescu

---
Institutional Partners:
Netherlands Embassy in Bucharest
Embassy of the United States in Bucharest
FSPUB - Faculty of Political Science
University of Bucharest
CNI Coresi
IASPIS
Alert Studio
Romanian Cultural Institute
Rumanska Kulturinstitutet Stockholm
Make A Point
BAM - Flamish Institute for Visual, Audiovisual and Media Art
Nana - natural food
Cinema Union
Arhiva Nationala de Filme
White Night of the Galleries

Media Partners:
RomaniaTV
Radio Romania Cultural
RFI Romania
BeWhere
Zeppelin
Vice
tabu
Alternativ
Arte & Meserii
Metropotam
Ginger Group
Port.ro
24-Fun
Modernism
Hipmag
Tilllate
ArtClue
ArtAct
Urban Things Romania
Sub25.ro
Anti-Utopias.com
Afterall
Radical Philosophy
Springerin
Cabinet
Mute
Open

Official Hotel: Intercontinental Hotel

Official coffee: Illy

Printing Partner: Evergreen Concept

Production Partner: Update Advertising

Official Club: Control

Official Restaurant: Shift

---
To unsubscribe click this link
To forward this message click this link

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/