Ion Bogdan Lefter on Wed, 6 Feb 2013 18:31:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Asta-seara, despre sociologia intelectualilor la "Cafeneaua critica"


Pentru reamintire:

ATENTIE: In luna februarie, intilnirile "Cafenelei critice" au loc miercurea seara!!!

Sociologia intelectualilor â bilanÅ de
etapÄ la Cafeneaua criticÄ
(Club A, miercuri6 februarie 2013)

Perioada pe care o traversÄm
confirmÄ faptul cÄ una dintre tematicile cele mai atractive ale cercetÄrii
sociologice rÄmÃne aceea a elitelor intelectuale. Cu pornire de la o serie de
apariÅii editoriale recente, care-Åi propun sÄ umple anumite goluri din
bibliografia de specialitate disponibilÄ Ãn romÃneÅte, Cafeneaua criticÄ propune o discuÅie despre Sociologia intelectualilor â bilanÅ de etapÄ.
InvitaÈi: Mihai Dinu Gheorghiu,
sociolog, profesor la Universitatea âAlexandru Ioan Cuzaâ din IaÈi, membru asociat
al Centre de Sociologie Europeenne (EHESS/CNRS) Èi al Centre dâEtudes de
lâEmploi (CNRS), Paris, coordonator al ColecÈiei âObservatorul
socialâ a Editurii UniversitÄÅii âAl.I. Cuzaâ*; Camelia CrÄciun, cercetÄtoare
la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din RomÃnia, lector asocoiat la
Universitatea din BucureÈti, traducÄtoare Åi Ãngrijitoare a ediÅiei romÃneÅti a
volumului lui Lewis Coser Oameni ai ideilor: perspectiva unui sociolog;
ZoltÃn RostÃs, sociolog, profesor la Facultatea de Jurnalism Åi ÅtiinÅele
ComunicÄrii a UniversitÄÅii din BucureÅti.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A
Åi Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A Åi se
desfÄÅoarÄ, Ãn luna februarie 2013, miercurea seara (urmÃnd ca, din luna
martie, sÄ revinÄ la programÄrile obiÅnuite, Ãn zilele de joi)**.

*

Cafeneaua criticÄ
Miercuri 6 februarie 2013, orele 19.00-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14 (Ãntre Universitate Åi
PiaÅa Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* Cele zece titluri apÄrute pÃnÄ
acum Ãn colecÅie: Mihai Dinu Gheorghiu, Pascale Gruson, Daniella Rocha (ed.), Parcours
dâune sociologue, Figures dâun engagement. Hommage à Monique de Saint Martin (2009), Dan Lungu, Povestirile vieÅii. Teorie Åi documente(reed., 2010),
Mihai Dinu Gheorghiu, Daniela GÃfu (ed.), Dezvoltare
comunitarÄ Åi incluziune socialÄ Ãn perspectivÄ socioeconomicÄ (2011), Norbert Elias, Societatea de
curte. Sociologia monarhiei Åi a aristocraÅiei de curte (2012),
Leon Volovici, ApariÅia
scriitorului Ãn cultura romÃnÄ (reed., 2012), Pierre Bourdieu, Despre cÃmpul
politic (2012), Antoine Roger, FasciÅti, comuniÅti Åi ÅÄrani. Sociologia
mobilizÄrilor identitare romÃneÅti(1921-1989) (2012), Lewis
Coser, Oameni ai
ideilor: perspectiva unui sociolog (2012), Louis Wirth, Ghetoul (2012), Mihai Dinu Gheorghiu (ed.), La mobilitÃ
des Ãlites. Reconversion et circulation internationale (2012).
CÄrÅile pot fi comandate la adresa: editura@uaic.ro; vezi Åi www.editura.uaic.ro.
** InvitaÅii stagiunii 2012-2013 a Cafenelei critice: Ion IanoÅi (ediÅia a 74-a);grupul 2Meta+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu
Pervolovici), Adrian GuÅÄ, Silvia Saitoc, Matei SÃmihÄian (organizatori Åi
curatori ai ediÅiei a V-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti) (ediÅia a 75-a);
Adina Berciu-DrÄghicescu, Cristian Dumitru, CÄtÄlin ÅÃrlea, Georgiana Vlahbei,
Daniel Nancu (despre aromÃni, meglenoromÃni, istroromÃni) (ediÅia a 76-a); Alice
Georgescu, Andreea Dumitru, Cristiana GavrilÄ, Doina Papp, Vera Molea, Anca
Mocanu, Mircea Florian, Ileana Lucaciu, Ludmila Patlanjoglu, Andreia BÃrsan, Vlad
Arghir (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru, ediÅia 2012, artiÅti
participanÅi la festival, critici de teatru, jurnaliÅti) (ediÅia a 77-a); Åtefan
CÃlÅia (ediÅia a 78-a); Werner Kremm, William Totok, Gerhardt Csejka, Georg
Herbstritt, Ion Pop, Virgil Mihaiu, Sorin Antohi, Cosmin Dragoste, Emanuel
Ulubeanu, Ãn cadrul colocviului Aktionsgruppe
Banat/ Grupul de acÅiune Banat dupÄ 40 de ani, organizat de Muzeul NaÅional
al Literaturii RomÃne, 19-20 noiembrie 2012) (ediÅia a 79-a); Gheorghe Iova
(ediÈia a 80-a); Matei CÃlÅia, Irina Cios, Ioan-Mihai Cochinescu, CÄlin Dan, Daniel
Djamo, Claude Karnoouh, Aurora KirÃly, Iosif KirÃly, Petru Lucaci, Lucian
Muntean, Maria Rus-Bojan, Roxana Trestioreanu (despre fotografie) (ediÈia a
81-a); George Ardeleanu, Luigi Bambulea, Magda CÃrneci, Claude Karnoouh, Ion
MureÈan, Vasile MureÅan-Murivale, Vasile Tolan, Gavril ÅÄrmure (evocare N.
Steinhardt) (ediÈia a 82-a); Ciprian Ciuclea, Olivia
NiÅiÅ, Andreea Micu, ValeriuÅchiau, Adrian GuÅÄ, Cosmina Chituc, Jan Eugen
(organizatori Åi expozanÅi), Liliana BarboricÄ, CÄtÄlin Burcea, Magda CÃrneci, Gabriel
Kelemen, Petru Lucaci (artiÅti, critici de artÄ) (despre ediÅia a 5-a a Bienalei InternaÅionale de
GraficÄ ExperimentalÄ) (ediÈia a 83-a); Magda CÃrneci (ediÈia a 84-a); Gabriel
Andreescu (ediÈia a 85-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/