Valentina Iancu on Mon, 8 Oct 2012 17:04:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: 12 picturi concurează pentru vârful turnului de apă din Pantelimon


---------- Mesaj redirecÅionat ----------
De la: Make a Point <point@makeapoint.ro>
Data: 8 octombrie 2012, 01:17
Subiect: 12 picturi concureazÄ pentru vÃrful turnului de apÄ din Pantelimon
CÄtre: mvalentinaiancu@gmail.com


**
   Comunicat de presÄ

*12 picturi concureazÄ pentru vÃrful turnului de apÄ din Pantelimon*
 Is this email not displaying correctly?
View it in your
browser<http://us4.campaign-archive1.com/?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=8a13f606ff&e=fd52714b58>.

   [image: http://makeapoint.ro/]<http://makeapoint.us4.list-manage1.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=c8070490e9&e=fd52714b58>
     *12 picturi concureazÄ pentru vÃrful turnului de apÄ din Pantelimon
*
<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=c66e70ce1f&e=fd52714b58>
*.
Turnul de Art**Ä*
Un stol de cocori, o ceatÄ de bufniÈe, o bibliotecÄ, niÈte scafandri, niÈte
cetÄÈeni semi-adormiÈi, un avion de hÃrtie, o perdea verde, sunt printre
proiectele propuse sÄ fie pictate pe vÃrful Turnului de apÄ Èi artÄ din
Pantelimon. BucureÈtenii sunt aÈteptaÈi, ÃncepÃnd din 7 octombrie, sÄ-Èi
aleagÄ pictura preferatÄ, prin vot.

Ãn urmÄ cu o sÄptÄmÃnÄ s-a Ãncheiat etapa de Ãnscriere Ãn concurs a
lucrÄrilor pentru turn. Make a Point a selectat 12 lucrÄri din totalul de
45 propuse Èi le supune acum votului popular. FinaliÈtii sunt urmÄtorii:
-    David Emilian Petrut, 21 ani, din CÃmpulung Muscel, cu
lucrarea *Cocorii
mesageri*;
-    Ileana Oancea, 35 ani, BucureÈti, cu lucrarea *BufniÈe*;
-    Traian Despoiu, 26 ani, BucureÈti, cu lucrarea *Art totem*;
-    Evelin Bundur, 22 ani, BucureÈti, cu lucrarea *AfarÄ*;
-    MÄdÄlina Pavel, 27 ani, BucureÈti, cu lcurarea *MaÈina de tocat vise
*;
-    Laura Floriana Dumitrescu, 24 ani, BucureÈti, cu lucrarea *ÃnsetaÈi*
;
-    Oana Lohan, 43 ani, Arad, cu lucrarea *Pentru Dan*;
-    Teodora Anton, 29 ani, Ciudad de Mexico, cu lucrarea *Metro*;
-    Carmen Nistor, 39 ani, BucureÈti, cu lucrarea *Biblioteca de cartier
*;
-    Ioana LupaÈcu, 23 ani, BacÄu, cu lucrarea *Izvor de munte*;
-    Daniel Georges, 35 ani, Beirut, cu lucrarea *Perdeaua Verde*;
-    Lelia Spineanu, 38 ani, BucureÈti cu lucrarea *Joy*.

*Pe site-ul Make a Point* (
http://makeapoint.ro/point/voteaza-turnul-de-apa.php<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=adfaa07b38&e=fd52714b58>)
se gÄsesc toate lucrÄrile, inclusiv proiecÈiile lor pe turn, se pot citi
explicaÈiile autorilor Èi *se poate vota pictura preferatÄ*. Campania de
vot se va Ãncheia la 25 octombrie, iar lucrarea care strÃnge cel mai mare
numÄr de voturi va fi realizatÄ pe turn, de o echipÄ de alpiniÈti utilitari.

*Filmele de joi, din luna Turnului de apÄ Èi artÄ*

Ãn luna Ãn care aÈteptÄm voturile bucureÈtenilor, Make a Point face cinste,
ca Ãn fiecare joi, cu cÃte un film tematic. Am selectat spre proiecÅie
patru filme preocupate de reciclare Ãn feluri diferite:
-    *Les Glaneurs et la glaneuse (CulegÄtorii Åi culegÄtoarea, 2000*,
regie AgnÃs Varda) urmÄreÅte o serie de personaje care, din raÅiuni
diferite, aleg sÄ se hrÄneascÄ cu resturi alimentare comestibile pe care
populaÅia indiferentÄ le-ar fi irosit altfel;
-    *Flaming Creatures Åi Normal Love*, ambele realizate de Jack Smith
Ãn 1963, sunt filmate pe peliculÄ expiratÄ, care altfel ar fi ajuns tot la
coÅul de gunoi;
-    *Zhantai (Platforma, 2000*, regie Jia Zhang-ke) surprinde o trupÄ
de teatru ambulantÄ Ãn traiectoria sa dinspre finalul deceniului al optulea
pÃnÄ la mijlocul celui al nouÄlea, reflectÃnd prin intermediul
preocupÄrilor membrilor acesteia nu doar influenÅele occidentale din ce Ãn
ce mai accentuate asupra societÄÅii chineze a epocii, ci Åi obiceiurile la
care localnicii par cÄ nu vor renunÅa niciodatÄ.


***
*IatÄ cÃteva dintre explicaÈiile autorilor lucrÄrilor finaliste:*

*Teodora Anton* - *Metro* â*Cu aceastÄ lucrare vreau sÄ reamintesc cÄ viaÈa
ÃnseamnÄ mai mult decÃt ciclul trezit-mers la muncÄ (prins Ãn trafic sau
Ãnghesuit Ãntr-un mijloc de transport) - 10 ore de lucru-Ãntoarcerea
acasÄ-TV-dormit-trezit...., cÄ fiecare dintre noi suntem persoane unice Èi
independente, nu scalvii capitalismului Èi globalizÄrii.â*

*Carmen Nistor â Biblioteca de cartier* â*SÄ ridicÄm cÄrÈile Ãn slavi!
Biblioteca ta de cartier este acum Ãn locul pe care Ãl meritÄ, adicÄ la
ÃnÄlÈime.â*

*Oana Lohan â Pentru Dan* â*Dan a fost Ãmpuscat pe 23 decembrie 1989.
ÃmpreunÄ cu doi prieteni am plecat sÄ-i cÄutÄm pe doi doctori pe care Ãi
cunoÈteam ca sÄ putem intra Ãn spital. Doctorii se aflau Ãn Pantelimon,
vis-a-vis de Turnul de ApÄ de la PostÄvÄrie. Ãnaintam cu dificultate cu
maÈina, erau posturi de control foarte dese. La un moment dat le-am
explicat unor oameni care fÄceau controlul de ce eram grÄbiÈi Èi atunci
ne-au dat parola pentru Èoseaua Pantelimon. Parola era  parÄ Â.*
*Dan avea 21 de ani, era student la aeronave, era Ãnalt Èi fÄcea cele mai
bune clÄtite pe care le-am mÃncat vreodatÄ. Eram ca fraÈii. Dan iubea
avioanele Èi fÄcea niÈte super aeromodele captive. Ãn BucureÈti, Ãn
cartierul Berceni, exista o stradÄ care Ãi poartÄ numele. Pe 23 decembrie
2009, cÃnd s-au Ãmplinit 20 de ani de la moartea lui ne-am adunat opt
oameni Èi am lansat cÃteva sute de avioane fÄcute din hÃrtie coloratÄ de pe
cele douÄ blocuri aflate pe strada ce-i poartÄ numele. Uitasem cum se fac
avioanele de hÃrtie, am reÃnvÄÈat Èi m-am hotarÃt sÄ desenez fiecare etapÄ
a construcÈiei ca sÄ nu mai uit. E cel mai simplu model de avion de hÃrtie
care existÄ Èi i-l dedic lui Dan.*â

***

*Despre Make a Point Èi proiectul Turnul de apÄ Èi artÄ*

*Turnul de apÄ al PostÄvÄriei RomÃne, o construcÈie ridicatÄ Ãn anii de
glorie Èi industrializare ai comunismului, va constitui un reper pentru
cartierul Pantelimon, ÃncepÃnd din decembrie 2012. Ãn jurul turnului va fi
montatÄ o scarÄ Ãn spiralÄ, care va facilita accesul vizitatorilor la o
panoramÄ a oraÈului de la 30 de metri ÃnÄlÈime, iar bazinul din vÃrful
turnului va fi pictat Ãn urma unui concurs de proiecte, jurizat chiar de
locuitorii cartierului.*
*Inaugurarea oficialÄ a noului turn de apÄ Èi artÄ va avea loc Ãn noaptea
de Revelion dintre anii 2012-2013. FinanÈatorul principal al proiectului
este ING Romania.*

*Make a Point este o AsociaÈie culturalÄ ÃnfiinÈatÄ Ãn anul 2009 de cÄtre
trei oameni de artÄ: criticul de film Viorica Bucur, regizorul de film
documentar MÄdÄlina RoÈca Èi artistul visual Alma Cazacu. *
*AsociaÈia organizeazÄ expoziÈii, spectacole, proiecÈii de film,
workshopuri Èi este un spaÈiu dedicat expunerii de lucrÄri Èi mesaje ale
creatorilor contemporani Ãntr-un loc aparent inaccesibil artei: o fostÄ
halÄ a PostÄvÄriei RomÃne. Anul acesta, Make a Point a cÃÈtigat Premiul al
II-lea pentru Cultura la Gala SocietÄÈii Civile.*

*Pentru detalii vÄ rugÄm contactaÈi pe MÄdÄlina RoÈca, madi@makeapoint.ro,
telefon 0723 531 275, Dollores Benezic, dolores.b@gmail.com, telefon 0744
353 286.
DescÄrcaÈi imagini aici: *
http://dl.transfer.ro/TAP_imagini-transfer_ro-08oct-4b7966.zip

     friend on
Facebook<http://makeapoint.us4.list-manage1.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=92f6c10f85&e=fd52714b58>|
forward
to a friend<http://us4.forward-to-friend1.com/forward?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=8a13f606ff&e=fd52714b58>

 *Copyright  2012 Make a Point, All rights reserved.*
*Our mailing address is:*
point@makeapoint.ro
   unsubscribe from this
list<http://makeapoint.us4.list-manage1.com/unsubscribe?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58&c=8a13f606ff>|
update
subscription preferences<http://makeapoint.us4.list-manage.com/profile?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58>
  Sent to mvalentinaiancu@gmail.com â *why did I get
this?*<http://makeapoint.us4.list-manage.com/about?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58&c=8a13f606ff>
unsubscribe from this
list<http://makeapoint.us4.list-manage1.com/unsubscribe?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58&c=8a13f606ff>|
update
subscription preferences<http://makeapoint.us4.list-manage.com/profile?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58>
Make a Point  Sos. Morarilor nr. 1  Postavaria Romana, sector 2 Â
Bucharest 0 [image: Email Marketing Powered by
MailChimp]<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=8525b33d589aabfa4017bc06d&afl=1>
-- 
Valentina Iancu
http://mvalentinaiancu.wordpress.com/

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/