Mihai Zgondoiu on Tue, 21 Feb 2012 22:08:11 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj "THE ARTIST'S GOLDEN HAND" / MIHAI ZGONDOIU


MIHAI ZGONDOIU
"THE ARTIST'S GOLDEN HAND"
curatoare Olivia NiÈiÈ


22 februarie - 1 aprilie 2012 / vernisaj 22 februarie, ora 12.00
OFFICE EXHIBITION
Galeria de ArtÄ ContemporanÄ a Muzeului NaÈional Brukenthal
Sibiu, str. Tribunei nr. 6

"Artistul contemporan vegheazÄ permanent. El se aflÄ Ãn cÄutarea soluÈiilor vizuale Èi conceptuale Ãn proximitatea lucrurilor Èi, de ce nu, Ãn expresivitatea accidentalului, a fenomenului cotidian autoreferenÈial, cum este, spre exemplu, o fracturÄ. The Artistâs Golden Hand este un discurs satiric savuros vizual ca scrierea literarÄ Metamorfoze sau MÄgarul de Aur a lui Apuleius, Ãn care autorul reflectÄ realitatea unei societÄÈi la fel de scindatÄ Èi astÄzi Ãntre materialitate Èi spiritualitate. Mihai Zgondoiu se foloseÈte de accident Ãn cheie postmodernÄ aplicÃnd teoria fragmentaritÄÈii asupra propriului corp. MÃna, braÈul Èi mai precis antebraÈul artistului reprezintÄ instrumentul de ironizare a statutului artistului contemporan Èi a identitÄÈii sale, acel artist trendy, cotat bine pe piaÈa de artÄ Èi ÃnvÄluit Ãntr-o aurÄ de inaccesibilitate. Societatea contemporanÄ vest-centricÄ a impus norme de valoare
 cantitativÄ, mÄsuratÄ Ãn aur, maÈini scumpe, pietre preÈioase sau cristale Swarovski. Conceptul de star este echivalent cu valorile materiale, iar sistemele de asigurÄri sunt pregÄtite sÄ acopere costurile unui tors de vedetÄ rÃvnit, al unui picior sau al unui braÈ bine antrenat. Pe de o parte, societatea conservÄ Ãn formol ciudÄÈeniile sau anomaliile anatomice, iar pe de alatÄ parte, fragmentul, Ãn cel mai pur sens anatomic, este valorizat de secole, pe fondul dogmatismului religios care impune relicva ca rÄmÄÈiÈÄ binecuvÃntatÄ fÄcÄtoare de minuni Èi, astfel, capabilÄ sÄ determine isteria adulativÄ a fanaticilor. Ãn aceastÄ luminÄ, fragmentul corpului uman cÄruia i se construieÈte contextul potrivit, devine un instrument al puterii care mizeazÄ pe dependenÈa Ãntregului de fragmentul fÄrÄ de care Èi-ar pierde statutul de Ãntreg, dar Èi pe dependenÈa de fragmentul miraculos care conÈine Ãn sine Ãntregul.
 Ãn marketing conteazÄ identitatea celui/celei care poartÄ ceasul la Ãncheietura mÃinii drepte, iar Ãn religie conteazÄ identitatea celui cÄruia Ãi aparÈin moaÈtele. Unul se adreseazÄ consumismului, iar celÄlalt pare sÄ se adreseze laturii spirituale, deÈi graniÈa dintre cele douÄ este foarte finÄ avÃnd acelaÈi efect de supunere faÈÄ de douÄ puteri diferite. Mihai Zgondoiu ÃÈi transformÄ mÃna accidentatÄ Ãn artefact, Ãntr-un obiect estetic demn de contemplare, obiect care a trecut ca Ãn alchimie prin toate etapele transformÄrii pÃnÄ la aurul revelator. Fotografiile prezentate Ãn acest preview surprind foarte bine natura aproape fetishizatÄ a mÃnii, fiind completate, Ãn varianta extinsÄ a proiectului, de obiect Èi video-performance Ãn care intervine naraÈiunea ironicÄ a procesului de Èlefuire Ãn relaÈie directÄ cu rezultatul iconic.Â
Ãn filmul Copilul din Macon, Peter Greenaway suprinde o societate bolnavÄ, sterilÄ, pregÄtitÄ sÄ divinizeze copilul frumos, mort Èi sanctificat, de la despuierea lui sÄlbaticÄ de podoabe Èi haine pÃnÄ la dezmembrarea sa Ãn pasiunea iraÈionalÄ pentru o pÄrticicÄ sfÃntÄ. Dincolo de reacÈia indivizilor coruptibili faÈÄ de multiplele faÈete manipulatoare ale fragmentului corpului uman, de isteria socialÄ, Mihai Zgondoiu urmÄreÈte, Ãnainte de toate, o raportare la sine prin amuzament Èi detaÈare ironicÄ. The Artistâs Golden Hand nu este doar o scanare a realitÄÈii contemporane, ci Èi un demers sÄnÄtos de autoironie Ãntr-o lume Ãn care echilibrul valoric puternic influenÈat de factori politici, economici, psihologiciâ este greu de pÄstrat."

Â
OFFICE EXHIBITION este o platformÄ de expoziÈii Èi circular lectures care se desfÄÈoarÄ Ãn biroul curatorilor Liviana Dan Èi Anca MihuleÈ.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/