www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Make a Point - Arta vine in Pantelimon. Privim cartierul
Valentina Iancu on Tue, 4 Oct 2011 14:08:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Make a Point - Arta vine in Pantelimon. Privim cartierul


Joi, 6 octombrie 2011, ora 19, va avea loc la Make a Point deschiderea
expoziÈiei de artÄ contemporanÄ Privim cartierul.

Reunind lucrÄri semnate de 13 artiÈti contemporani, Privim carierul ÃÈi
propune sÄ aducÄ Ãn faÈa publicului imaginea oraÈului la periferie. Sunt
valorificate cÃt mai multe dintre aspectele specifice cartierelor
muncitoreÈti, de la reprezentÄri obiective ale realitÄÅii de aici sau
stereotipuri deja foarte prezente Ãn mentalul colectiv, la imagini relevante
prin prisma istoriei personale a artistului.


Uneori, vizitatorul ÃntÃlneÅte noi moduri de raportare la mediul urban Åi
inspirat de ipostazele cotidiene [re]valorizate de artiÅti, este Ãndemnat sÄ
descopere Ãntr-o altÄ luminÄ cartierul sÄu binecunoscut. Alteori, se
confruntÄ cu diverse mituri Åi prejudecÄÅi despre locuitorul periferiei, pe
care le poate interoga sau descoperÄ pur Åi simplu un spaÅiu lejer Åi
familiar, Ãn care se poate simÅi.. la el Ãn cartier.

Privim cartierul face parte din proiectul MÄ numesc cartier, proiect de
regenerare urbanÄ iniÈiat de Make a Point, care ÃÈi propune sÄ ofere
alternative culturale pentru petrecerea timpului liber Ãn Pantelimon.
Amplasat Ãntr-o halÄ a PostÄvÄriei RomÃne, Make a Point este primul centru
de culturÄ contemporanÄ din cartierul Pantelimon.
Arta vine Ãn Pantelimon. Privim cartierul
6 octombrie â 31 noiembrie

Vernisaj: 6 octombrie, ora 19:00

Organizarea expoziÈiei: Alma Cazacu, Cynthia Canela, Valentina Iancu

ArtiÈti: George Anghelescu, Dana BÄlÄneanu, Alma Cazacu, Nicolae ComÄnescu,
Kuki Constantinescu, Suzana Dan, Adriana Horga, Sebastian Moldovan, Dan
Perjovschi, Lea Rasovszky, Ètefan Ungureanu, Simona VilÄu, Dan Voinea.


Make a Point,
PostÄvÄria RomÃnÄ, Åos. Morarilor nr. 1


http://www.makeapoint.ro/
 Facebook event -
https://www.facebook.com/event.php?eid=219464861450200

-- 
Valentina Iancu

Art Researcher
 Make a Point
1 Morarilor Str., 2nd District, Bucharest
Postal Code:  022451, Romania
Mobile: +40727719591
Office: +40212551616
Email: valentina {AT} makeapoint.ro
www.makeapoint.ro
Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
Alternative e-mail: mvalentinaiancu {AT} gmail.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/