raluca voinea on Tue, 27 Sep 2011 15:11:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Caminul Cultural prezinta "The Chomsky-Foucault Debate" - vineri 30 septembrie


CÄminul
Cultural prezintÄ:
Â
The
Chomsky-Foucault Debate.
(1) Proteste, revolte, insurecÅii
populare, acÅiuni violente; Andrei State dezbate cu Florin FlueraÅ.
Moderatoare: Iulia Popovici. 
Â
Vineri, 30 septembrie 2011, orele 20:00,
la subRahova, strada Sergent NuÈu Ion nr. 2, BucureÅti
Â
ââde ce sunt atÃt de
interesat de politicÄ? DacÄ ar fi sÄ vÄ rÄspund foarte simplu, aÅ spune asta:
de ce n-aÅ fi interesat? Altfel spus, ce orbire, ce surzire, ce densitate de
ideologie ar putea sÄ mÄ copleÅeascÄ, sÄ mÄ Ãmpiedice de a la fi interesat de
ceea ce este probabil cel mai crucial subiect al existenÅei noastre, anume
societatea Ãn care trÄim, relaÅiile economice Ãn cadrul cÄrora aceasta
funcÅioneazÄ Åi sistemul de putere care defineÅte formele sistematice ale comportamentului
nostru precum Åi permisiunile Åi interdicÅiile sistematice asupra acestuia?
EsenÅa vieÅii noastre constÄ, la urma urmei, Ãn funcÅionarea politicÄ a
societÄÅii Ãn care ne aflÄm.â (Michel Foucault, Natura umanÄ: Dreptate versus Putere; Noam Chomsky dezbate cu Michel
Foucault, 1971).
Â
The Chomsky-Foucault
Debateeste o serie
de ÃntÃlniri live care au loc Ãn BucureÅti Ãn toamna Åi iarna lui 2011,
iniÅiate de CÄminul Cultural. Ele
vor oferi publicului local ocazia de a urmÄri argumentÄri discursive care nu
sunt folosite ca instrumente dominante de persuasiune, ci care urmÄresc
subminarea prejudecÄÅilor, sublinierea relaÅiilor ascunse de putere Åi
reÃnvestirea Ãn interesul pentru Åi participarea la politicÄ. 
Ãntr-un
context Ãn care de la actorii culturali se aÅteaptÄ sÄ susÅinÄ necondiÅionat
politicile oficiale Åi Ãn care vocile Ãn dezacord sunt categorizate ca
bolÅevice, discursul performativ devine un teren de luptÄ crucial, un loc unde
se pot testa limitele aplicabilitÄÅii sistemelor de cunoaÅtere moÅtenite Åi
unde se pot construi noi tactici pentru cucerirea de zi cu zi a libertÄÅii,
dreptÄÅii Åi creativitÄÅii. 
InvitaÅi
sÄ dezbatÄ sunt artiÅti, teoreticieni Åi profesori, sociologi, filosofi sau
coreografi, locali Åi internaÅionali, care criticÄ metodele tradiÅionale,
eurocentrice de a face politicÄ, care nu au Ãncredere Ãn consens Åi Ãn reÅete
de fericire, care deconstruiesc normativitÄÅile de gen, etnie sau vÃrstÄ Åi
care cerceteazÄ modele active pentru dizolvarea ierarhiilor.
Prima
ÃntÃlnire are ca punct de plecare evenimentele desfÄÅurate recent sau Ãn curs
de desfÄÅurare Ãn Orientul Mijlociu, Ãn Grecia, Spania, Anglia sau Statele
Unite. Sunt acestea Ãncadrabile Ãn categoriile clasice de revoltÄ socialÄ sau
reprezintÄ noi modele de organizare Åi acÅiune, care pot determina schimbÄri
radicale Ãn modul de a privi Åi face politica?

Andrei Statea studiat filosofia la Cluj,
obÅinÃnd doctoratul la Universitatea âBabeÅ-Bolyaiâ cu o tezÄ despre
Ãntemeierea teologico-politicÄ a modernitÄÅii Ãn secolele XVI-XVII (2009). A
fost redactor la revista IDEA artÄ + societate (2006-2008). Din 2008
coordoneazÄ o colecÅie de filosofia istoriei la Editura Tact din Cluj. Interese
de cercetare: istoria Åi teoria modernitÄÅii, filosofie socialÄ Åi politicÄ, teoria
Åi practica artei contemporane. 
Florin FlueraÅeste autor Åi coautor de proiecte
ca: Trilogia Postspectacol, Candidatura la PreÅedenÅie, Romanian Dance History,
etc. Proiectele sale funcÅioneazÄ undeva la graniÅa dintre arta contemporanÄ,
performance, teorie Åi politicÄ - investigÃnd, criticÃnd Åi explorÃnd funcÅia
politicÄ a artei, dar Åi modul Ãn care componenta âartisticÄâ (de spectacol) a
politicii Åi a mass-media, poate fi articulatÄ Åi exploratÄ prin perspectiva
experienÅei sale ca performer.
Iulia Popovicieste jurnalist la sÄptÄmÃnalul
Observator cultural. A Åinut conferinÅe despre teatrul romÃnesc la New York,
Poznan, VarÅovia, Viena, Bruxelles, a coordonat ateliere de dramaturgie Åi a
fost editorul suplimentelor de dans ale Observatorului cultural. Este autoarea
cÄrÅii Un teatru la marginea drumului (Cartea RomÃneascÄ, 2008) Èi a mai multor antologii. Acum lucreazÄ la propriul
doctorat.

IniÅiat Ãn 2011, CÄminul
Cultural este un proiect nomad ce oferÄ un cadru performativ Åi discursiv
pentru practica artisticÄ Åi politicÄ. DirecÈia artisticÄ a proiectului este
asiguratÄ de artiÈtii Brynjar Bandlien, Farid Fairuz Èi Manuel PelmuÈ.
Proiectul este administrat de AsociaÅia culturalÄ Solitude Project Ãn cooperare
cu Bandlien/PelmuÈ. Partener principal: Erste Stiftung. Parteneri: subRahova,
Critic Atac, veioza arte, Rokolectiv.

Seria âThe Chomsky-Foucault Debateâ este coordonatÄ de Manuel PelmuÅ Åi Raluca Voinea.
Â
subRahova
este un spaÈiu destinat artelor contemporane fiind un proiect coordonat artistic
de Farid Fairuz Èi Eduard Gabia Èi administrat de AsociaÈia culturalÄ Solitude
Project.
subRahova este situat Ãn vecinÄtatea cartierului Rahova, pe strada Sergent NuÈu Ion nr. 2 (a
treia intersecÈie de la Hotel Marriot spre cartierul Rahova, la intersecÈia
strÄzii Mihail Sebastian cu Calea 13 septembrie), in curtea RECOM.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/