alexandra soldanescu on Fri, 24 Jun 2011 08:36:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Invitatie ExpoziÈie de LicenÈÄ /Alexandra Soldanescu/ ENCLAVÄ~e


Alexandra ÅoldÄnescu / ENCLAVÄ~e
*instalatie video/audio


*expozitie licenta
*24.05.2011 - 03.06.2011*

*vernisaj: vineri, 24.05./ 19h00*

16+

Locatie :
Morarilor 1. Sector 2 BucureÈti. 022451
RomÃnia
http://www.makeapoint.ro/InstalaÅia  ENCLAVÄ~e  constÄ Ãn declanÅarea reacÅiei individuale faÅÄ de
agresiunea verbalÄ a adolescentelor din cartierul Ferentari. Prin acest
proiect urmÄresc ideea artei ca ÃntÃlnire, ca stimul pentru public, care
activeazÄ stÄri: neliniÅte, ofensÄ, anxietate, stÄri conflictuale, revoltÄ.
Substratul acestei instalaÅii este conÅtientizarea existenÅei unei  relaÅii
problematice Ãntre public Åi subiect. Dincolo de conÅtientizare, se poate
deschide un viitor spaÅiu de dialog.

Astfel, Ãncerc sÄ recreez premisele unei relaÅii corupte de un conflict
Ãndelungat  Ãntre stereotipuri Åi experienÅe directe.IntenÅia mea este sÄ
induc reflectarea asupra comunicÄrii care se stabileÅte Ãntre feteledin
Ferentari Åi cei care intrÄ Ãn contact cu ele. Prin aceastÄ experienÅÄ,
publicul poate identifica Åi reinterpreta situaÅii trÄite, ÃÅi poate cerceta
mai amÄnunÅit propriile trÄiri. AdevÄrul se dovedeÅte uneori inconfortabil.

ENCLAVÄ~e este rezultatul unei perioade de un an de lucru cu adolescente de
etnie romÄ din cartierul Ferentari. Ele aparÅin unei categorii sociale
puternic stigmatizate, confruntÃndu-se cu o triplÄ discriminare: economicÄ,
 etnicÄ Åi de gen.

ManifestÄrile agresive sunt frecvente Ãn experienÅa cotidianÄ a acestor
fete, predominante fiind agresiunile directe, verbale: insultele Åi
ÃnjurÄturile. Injuriile pot fi ÃnÅelese ca o marcÄ de solidaritate,
intimideazÄ Åi jeneazÄ tocmai prin efectul lor de respingere a âcelorlalÅiâ.
Acest blocaj de comunicare Ãntre ele Åi âceilalÅiâ poate fi privit Åi ca un
scut de apÄrare, o formÄ de rÄzbunare inversÄ, platÄ pentru discriminarea Åi
segregarea la care sunt supuse. Dar poate fi Åi o formÄ de internalizare a
stigmatului care se aruncÄ asupra lor.

Alexandra ÅoldÄnescu
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/