Ion Bogdan Lefter on Mon, 30 May 2011 16:40:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] "Aer cu diamante" Åi "Cinci" redivivus!: la "Cafeneaua critica", marti 31 mai 2011


Pentru informare:


Aer cu diamante Åi  Cinci redivivus!
(Club Control, marÅi 31 mai 2011)

Cafeneaua criticÄanunÅÄ o ediÅie de âfinal de stagiuneâ consacratÄ reeditÄrii 
volumelor colective de poeme Aer cu diamanteÅi Cinci, semnate de autori ai 
faimosului Cenaclu de Luni (1977-1983), condus de Nicolae Manolescu. ParticipÄ: 
dintre poeÅii semnatari ai celor douÄ volume, Mircea CÄrtÄrescu, Traian T. 
CoÅovei, Florin Iaru, Romulus Bucur, Alexandru MuÅina (Bogdan Ghiu lipseÅte din 
ÅarÄ: participÄ la deschiderea Bienalei de artÄ de la VeneÅia!); graficianul 
Tudor Jebeleanu; criticul Nicolae Manolescu; poeta â âlunedistÄâ Åi ea â Magda 
CÃrneci; Åi editorii Ioan Cristescu Åi Cosmin PerÅa (Tracus Arte). Seara va fi 
dedicatÄ amintirii Marianei Marin Åi a lui Ion Stratan. Vor fi ascultate 
ÃnregistrÄri din fonoteca Radio RomÃnia cu Mariana Marin Åi Ion Stratan, cu 
concursul Mariei Negoescu Åi al lui Horia Pop (Editura Casa Radio/Societatea 
RomÃnÄ de Radiodifuziune).
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Volumele Aer cu diamante, cu poeme de Mircea CÄrtÄrescu, Traian T. CoÅovei, 
Florin Iaru Åi Ion Stratan, Åi Cinci, cu poeme de Romulus Bucur, Bogdan Ghiu, 
Ion Bogdan Lefter, Mariana Marin Åi Alexandru MuÅina, prefaÅate de Nicolae 
Manolescu Åi Ãn prezentarea graficÄ a lui Tudor Jebeleanu (concepÅie, coperÅi Åi 
desene), au apÄrut Ãn 1982, la Editura Litera. Reeditarea Aerului cu diamante a 
fost lansatÄ la TÃrgul Gaudeamus 2010, iar reeditarea Cinci-ului â la TÃrgul 
Bookfest 2011. EdiÅiile 2010-2011, apÄrute la Humanitas, respectiv Tracus Arte, 
realizate sub Ãngrijirea lui Tudor Jebeleanu, le reproduc fidel pe cele din 
1982.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri culturalepe teme de actualitate. 
Prima serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a 
UniversitÄÅii BucureÅti, seria a doua â Ãn perioada noiembrie 2008-iulie 2009 la 
Cluburile A Åi The Silver Church, iar seria actualÄ, a treia, a fost inauguratÄ 
Ãn martie 2010 la Club Control*.

*

Cafeneaua criticÄ
MarÅi 31mai 2011, orele 18.30-21.00
Club Control
BucureÅti, Str. Academiei nr. 19
(Ãn Pasajul Victoriei, intrarea dinspre Str. Academiei/Institutul de 
ArhitecturÄ/Biserica Enei; Ãn pasaj, prima intrare pe stÃnga)
tel.: 0733-927.861
e-mail: feedback@control-club.ro
www.control-club.ro

___________

* InvitaÅii ediÅiilor 2008-2010 ale Cafenelei critice: Nicolae Manolescu, G. 
Dimisianu, Costi Rogozanu (prima ediÅie), Vladimir Epstein, Romelo Pervolovici, 
Oana Boca, Vasile Ernu, Bogdan-Alexandru StÄnescu (ediÅia a 2-a), Åerban FoarÅÄ 
(ediÅia a 3-a), Adrian Iorgulescu Åi Virgil-Åtefan NiÅulescu (ediÅia a 4-a), 
Augustin Buzura (ediÅia a 5-a), Solomon Marcus (ediÅia a 6-a), Alice Georgescu, 
Marius StÄnescu, Coca Bloos, Diana Cavaliotti, Ioana Anastasia Anton, Sorin 
Dobrin (din echipa spectacolului Hamlet de la Teatrul Metropolis) (ediÅia a 
7-a), Sorin Åi Nicu Ilfoveanu (ediÅia a 8-a), CÄtÄlina Buzoianu, Rodica Negrea, 
Mihai Dinvale, Papil Panduru, Petre Moraru, Ion Lupu, Irina RÄdulescu, Alin 
Mihalache, Åtefan Lupu (din echipele spectacolelorFurtuna dupÄ William 
Shakespeare de la Teatrul Mic ÅiIoana Åi focul dupÄ Matei ViÅniec de la Teatrul 
de Comedie) (ediÅia a 9-a), Ioana Nicolaie Åi Cecilia ÅtefÄnescu (ediÅia a 
10-a), Marlena Braester, Cosana Nicolae, Bogdan Ghiu, Nicolae Tzone (ediÅia a 
11-a), Nora Iuga (ediÅia a 12-a), regizorul Alexandru Dabija, actorii Mihai 
CalotÄ, Ana Ciontea, Ioan Coman, Ioan Andrei Ionescu, Vlad Ivanov, Florentina 
NÄstase, RÄzvan Oprea, Ada SimionicÄ, scenografii CosminArdeleanu Åi Laura 
Paraschiv Åi Lucian Sabados, directorul Teatrului âToma Caragiuâ din PloieÅti 
(ediÅia a 13-a), Alexandru Solomon (ediÅia a 14-a), Matei ViÅniec, Serge Basso 
Åi echipa de actori romÃno-luxembourghezo-franco-finlandezÄ a spectacolului 
MansardÄ la Parisde Radu Afrim, dupÄ un text de Matei ViÅniec (ediÅia a 15-a), 
Marius Oprea (ediÅia a 16-a), Gabriel Andreescu (ediÅia a 17-a), Ruxandra 
Garofeanu, Liliana Corobca, Vladimir Bulat, Vasile Ernu, Igor Mocanu (ediÅia a 
18-a), Adriana Grand, Virginia Mirea, Florin Dobrovici, George Costin Åi Andreea 
Samson (din echipa spectacolului CÃntÄreaÅa chealÄ & LecÅia de la Teatrul de 
Comedie)(ediÅia a 19-a), Monica Spiridon, Costi Rogozanu, Nicolae Marinescu, 
Xenia Karo, LuminiÅa Corneanu (despre Adrian Marino) (ediÅia a 20-a), Mihaela 
Miroiu, Otilia Dragomir, Sofia VÄcÄrescu, Laura GrÃnberg, Ana Bulai, Daniela 
Palade Teodorescu (co-autoare ale volumului NaÅterea. Istorii trÄite, 2010) Åi 
Olivia NiÅiÅ, Karin Cervenka, Liliana Popescu, Marilena Preda SÃnc, Doris Mayer, 
Simona VilÄu (organizatoare Åi autoare ale expoziÅiei romÃno-austriece 
Idila/Idyll, 2010) (ediÅia a 21-a), Mihai Oroveanu, Åerban Sturdza, Virgil 
Scripcariu (ediÅia a 22-a), Ioan GroÅan, Constantin Stan, Cristian Teodorescu 
(ediÅia a 23-a), Mircea Martin (ediÅia a 24-a), Mircea CÄrtÄrescu (ediÅia a 
25-a), Magda CÃrneci, CÄtÄlin Davidescu, Tudor Octavian, Pavel ÅuÅarÄ, 
Cristian-Robert Velescu, Ioana Vlasiu, Ruxandra Garofeanu (ediÅia a 26-a, la 
Centenarul naÅterii lui Ion Åuculescu), George MihÄiÅÄ, Corina Constantinescu, 
Ileana Lucaciu, Sanda Manu, Victor Ioan FrunzÄ, Ludmila Patlanjoglu, Cornelia 
Maria Savu (ediÅia a 27-a, bilanÅ festCO 2010), Constantin Chiriac, Lavinia 
Alexe, Adrian Tibu, Ludmila Patlanjoglu, Mircea GhiÅulescu (ediÅia a 28-a, 
bilanÅ al Festivalului InternaÅional de Teatru de la Sibiu 2010), Principele 
Radu al RomÃniei (ediÅia a 29-a), Romelo Pervolovici, Mica Gherghescu, Adrian 
GuÅÄ, Teodor Graur, Nicu Ilfoveanu, organizatori Åi participanÅi la Bienala 
Tinerilor ArtiÅti de la BucureÅti (ediÅia a 30-a), Livius CiocÃrlie (ediÅia a 
31-a), David Esrig (ediÅia a 32-a), Cristina Modreanu, Aura Corbeanu, Maria 
Morar, Bogdan Georgescu, Ludmila Patlanjoglu, Anca Eugenia Rotescu, Mihaela 
Michailov, David Schwartz, organizatori Åi participanÅi la Festivalul NaÅional 
de Teatru 2010 (ediÅia a 33-a), Norman Manea (ediÅia a 34-a), Dinu FlÄmÃnd 
(ediÅia a 35-a), Florin Manolescu (ediÅia a 36-a), Ciprian Ciuclea, Olivia 
NiÅiÅ, Andreea Micu (staff IEEB4), Marilena Preda-SÃnc, Valeriu Åchiau, Mihai 
Zgondoiu (expozanÅi IEEB4), Magda CÃrneci, Liliana BarboricÄ (eseiste, critici 
de artÄ) (ediÅia a 37-a), Ion MureÅan, Gavril ÅÄrmure, Luigi Bambulea (ediÅia a 
38-a), Petru Lucaci Åi Magda CÃrneci, CÄtÄlin Davidescu, Diana Dochia, Teodor 
Graur, Adriana Oprea Åi Aurel Vlad (despre relansarea revistei Arta) (ediÅia a 
39-a), Constantin AbÄluÅÄ, Constantin Stan, Florin Toma, Daniela Zeca, Cosmin 
CiotloÅ (ediÅia a 40-a), Octavian Soviany Åi Sorin GherguÅ (ediÅia a 41-a), 
Mircea Anghelescu (ediÅia a 42-a), Victor Ioan FrunzÄ, Adriana Grand, Ioana 
Barbu, George Costin, Alexandru Ion, Sorin Miron, Octav Åtefan (echipa 
spectacolului Furtuna, produs de Centrul Cultural âNicolae BÄlceascuâ din 
BucureÅti) Åi CÄtÄlina Buzoianu, Ileana Lucaciu, Ludmila Patlanjoglu, CrenguÅa 
Manea, Nicolae Prelipceanu, Mircea M. Ionescu, George Volceanov (ediÅia a 43-a), 
Marta Petreu, Ion Vartic, Silviu Lupescu, Oana Boca, Andreea DrÄghicescu, Irina 
Georgescu, George Neagoe, Emanuel Ulubeanu (ediÅia a 44-a), Tinu PÃrvulescu, 
Mirela Zafiri, Florin Silviu Ursulescu, Alexandru Åipa, Doru Ionescu, Mircea 
Florian, George Volceanov (ediÅia a 45-a, evocare Kamocsa Bela), Gabriel 
Dimisianu (ediÅia a 46-a), Angela Marinescu (ediÅia a 47-a), Ion MureÅan, Andrei 
Bodiu, Radu Vancu, Daniel D. Marin, Cosmin CiotloÅ, Åerban Axinte (ediÅia a 
48-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/