Ion Bogdan Lefter on Sat, 28 May 2011 18:56:07 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Se relanseazÄ celebrul Cinci! - duminica 29 mai 2011, la "Bookfest"


Se relanseazÄ celebrul Cinci!


Editura Tracus Arte anunÅÄ evenimentul ultimei zilei a TÃrgului de carte 
âBookfestâ, ediÅia 2011: relansarea volumului colectiv de poeme Cinci, semnat de 
Romulus Bucur, Bogdan Ghiu, Ion Bogdan Lefter, Mariana Marin Åi Alexandru 
MuÅina, cu o prefaÅÄ de Nicolae Manolescu Åi Ãn prezentarea graficÄ a lui Tudor 
Jebeleanu (concepÅie, copertÄ Åi desene).
Volumele Cinci Åi Aer cu diamante, acesta din urmÄ semnat de Mircea CÄrtÄrescu, 
Traian T. CoÅovei, Florin Iaru Åi Ion Stratan, au apÄrut Ãn 1982, la Editura 
Litera, Ãn regia autorilor, membri ai Cenaclului de Luni (1977-1983), condus de 
Nicolae Manolescu, prefaÅatorul ambelor culegeri. DupÄ republicarea Aerului cu 
diamante, la sfÃrÅitul lui 2010, se reia acum Åi Cinci-ul, sub Ãngrijirea lui 
Tudor Jebeleanu, ediÅiile reproducÃndu-le fidel pe cele din 1982.

Lansarea ediÅiei a II-a a volumului Cinci va avea loc la âBookfestâ, la standul 
Editurii Tracus Arte (Pavilionul C, Standul B 05), duminicÄ 29 mai 2011, de la 
orele 15.00. ParticipÄ: Nicolae Manolescu, Tudor Jebeleanu, Romulus Bucur, 
Bogdan Ghiu, Ion Bogdan Lefter, Alexandru MuÅina, precum Åi Ioan Cristescu Åi 
Cosmin PerÅa, din partea Editurii Tracus Arte. Lansarea va fi dedicatÄ amintirii 
Marianei Marin (stinsÄ din viaÅÄ Ãn 2003).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/