RumÃnska kulturinstitutet on Tue, 3 May 2011 19:38:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] LIMITS OF JURISDICTION - ExpoziÅie Daniel Knorr la Stockholm


COMUNICAT DE PRESÄ

LIMITS OF JURISDICTION - ExpoziÅie Daniel Knorr la Stockholm

 

 

LIMITS OF JURISDICTION

DANIEL KNORR

7 mai â 14 august 2011

 

Curator: Attila Tordai-S.

 

Artist Books, RumÃnska kulturinstitutet

1m3 Freedom, Sergels Torg

Natural Cultural, FÃrgfabriken

 

Vernisaj sÃmbÄtÄ 7 mai

 

ICR Stockholm

orele 16-18 Vernisaj Artist Books

ora 17 DiscuÅie Ãntre Daniel Knorr Åi criticul de artÄ Milou Allerholm

 

Vernisajul continuÄ la FÃrgfabriken, cu prezentarea lucrÄrii Natural Cultural.

 

Institutul Cultural RomÃn de la Stockholm Ãn colaborare cu Centrul de ArtÄ FÃrgfabriken prezintÄ prima expoziÅie personalÄ a artistului Daniel Knorr Ãn Suedia, intitulatÄ Limits of Jurisdiction. Proiectul se desfÄÅoarÄ la Stockholm Åi are trei pÄrÅi: Artist Books, Natural Cultural Åi 1m3 Freedom. 

 

Artist Books, expoziÅia de la ICR Stockholm, prezintÄ âcÄrÅile de artistâ realizate de Daniel Knorr Ãn RomÃnia, China, Irlanda, ElveÅia, Noua ZeelandÄ, Suedia Åi Armenia. CÄrÅile conÅin diferite obiecte fÄrÄ valoare Åi fÄrÄ proprietar gÄsite Ãn spaÅiile publice din ÅÄrile respective Åi presate Ãntre paginile cÄrÅii, precum Åi un DVD ce documenteazÄ procesul de producÅie. Fiecare ediÅie are 200 exemplare Åi fiecare exemplar are un conÅinut unic. Proiectul urmeazÄ sÄ fie realizat Åi Ãn alte ÅÄri, intenÅia artistului fiind ca Ãn timp sÄ creeze o enciclopedie globalÄ a spaÅiului public.

 

1m3 Freedom este o lucrare al cÄrei concept constÄ Ãn schimbarea statutului juridic al unui metru cub de aer din spaÅiul public al oraÅului Stockholm, Ãn piaÅa Sergels Torg. Cubul de aer la care statul suedez ar renunÅa printr-un document oficial ar deveni un "Terra Nullius", un "No man's Land", recÄpÄtÃnd acelaÅi statut juridic pe care Ãl au soarele, luna sau planetele neocupate Åi neprivatizate de cÄtre om. O altÄ materializare a lucrÄrii este plÄnuitÄ pentru spaÅiul de expoziÅii al Kunsthalle Fridericianum din Kassel.

 

Pentru Centrul de artÄ FÃrgfabriken, Daniel Knorr a creat lucrarea Natural Cultural, care foloseÅte structura arhitecturalÄ a sÄlii de expoziÅie pentru a problematiza natura Åi dezvoltarea proceselor economice Åi culturale Ãncepute odatÄ cu era industrialÄ Åi care continuÄ pÃnÄ Ãn zilele noastre. IntervenÅia artistului constÄ Ãn multiplicarea coloanelor de rezistenÅÄ pÃnÄ cÃnd funcÅia lor primarÄ se inverseazÄ Åi ele devin afuncÅionale. Prin saturarea coloanelor Åi Ãngustarea implicitÄ a spaÅiului de trecere printre ele, artistul face o paralelÄ cu caracterul anti-colectiv al dezvoltÄrilor economice, problematizÃnd latura abstractÄ a producÅiei Ãn masÄ care urmÄrind exclusiv logica profitului nu mai Åine cont de necesitÄÅile reale a oamenilor.

 

Daniel Knorr (n. 1968 Ãn BucureÅti) locuieÅte Åi lucreazÄ la Berlin. 

 

Institutul Cultural RomÃn de la Stockholm, Skeppsbron 20, Stockholm

Tel: +46 (0)8-20 76 00, info@rkis.se, www.rkis.se

Deschis: luni â vineri 10 am â 5 pm, precum Åi 13 - 14 August 12 am â 4 pm

Intrarea liberÄ.

 

FÃrgfabriken, LÃvholmsbrinken 1, Stockholm

www.fargfabriken.se

Deschis: miercuri - duminicÄ, 11 am â 4 pm

 

 

Pentru informaÅii suplimentare contactaÅi ICR Stockholm la tel: +46 8 20 76 00 sau e-mail : info@rkis.se.

 

 

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/