Silvia Cazacu on Tue, 3 May 2011 13:52:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Che Bing Chiu: âDe la realitate la utopie : grÄdina chinezÄâ la Institutul francez joi 5 mai 19.30


Ambasada FranÅei Ãn RomÃnia Åi Institutul Francez din BucureÅtivÄ invitÄ la 
conferinÅa susÅinutÄ de Che Bing Chiu: âDe la realitate la utopie : grÄdina 
chinezÄâ Ãn cadrul Atelierelor deschise de arhitecturÄ. BucureÅti, o capitalÄ 
rÄvÄÅitÄ
Joi 5 mai ora 19.30,sala Elvira Popescu (Institutul Francez, Bd. Dacia, 77)
ÂConferinÅÄ Ãn lb. francezÄ, tradusÄ Ãn lb. romÃnÄ
Intrarea liberÄ
vineri 6 mai, de la 12.00 la 20.00 : Atelier pentru studenÅi
http://www.institut-francais.ro/Les-ateliers-libres-d,934.html
Pentru mai multe detalii :Alina Nechifor, Responsabil Arte Vizuale//Institutul 
francez Bucuresti // Tel : 0374-125-228, email: alina.nechifor@culture-france.ro
L'Ambassade de France en Roumanie et l'Institut franÃais de Bucarestvous 
invitent à la confÃrence de Che Bing Chiu:  De la rÃalità vers lâutopie : le 
jardin chinois  dans le cadre des Ateliers libres dâarchitecture. Bucarest, une 
capitale bouleversÃe
Jeudi 5 mai à 19h30,Salle Elvire Popesco (Institut FranÃais, 77 Bd Dacia)
ConfÃrence en franÃais, traduite en roumain
EntrÃe libre
vendredi 6 mai, de 12h00 Ã 20h00 : Atelier pour les Ãtudiants
Pour plus de dÃtails sur lâÃvÃnement, veuillez contacter :Alina Nechifor, 
ChargÃe de mission-Arts Visuels//Institut FranÃais de Bucarest, TÃl : 
0374-125-228, email: alina.nechifor@culture-france.ro
http://www.institut-francais.ro/Les-ateliers-libres-d,934.html
www.institut-francais.ro
facebook: Institutul Francez
twitter.com/InstitutFrancez
Â
(fragment de interviu) Sophie COUÃTOUX: Cu atÃt mai mult cu cÃt astÄzi un 
imperativ principal este lupta acerbÄ Ãmpotriva celor ce finanÈeazÄ construirea 
de imobile! Am fost puÈin ÈocatÄ de anumite obiceiuri, chiar Ãn grÄdini: panouri 
de informare neÃngrijite, multe lÄmpiÈe Èi pubele oribile, total strÄine 
grÄdinii tradiÈionale... FranÈa a comis erori asemÄnÄtoare Ãn siturile sale 
turistice (castele, parcuri), dar nu a ârecidivatâ. Ãn prezent, investeÈte Ãn 
mobilier elegant din materiale mai nobile, pentru o mai bunÄ integrare Ãn sit.
CHIU Che Bing: ÂApetitul âpromotorilor imobiliariâ este Ãntr-adevÄr o problemÄ 
majorÄ Èi delicatÄ. DacÄ Ãn fotografiile de acum un deceniu fÄcute Ãn splendida 
GrÄdinÄ a Maestrului Plasei, pavilionul principal se contura perfect pe cerul 
albastru, un turn de televiziune a desfigurat Ãntre timp peisajul, iar mai multe 
imobile de trei patru etaje au ârÄsÄritâ Ãn spatele unui zid adiacent! Precum la 
Buttes-Chaumont, cei care locuiesc acolo se bucurÄ de o panoramÄ perfectÄ, dar 
pentru cel care se plimbÄ e o altÄ poveste. Protejarea clÄdirilor trebuie deci 
extinsÄ la mediul imediat ÃnconjurÄtor: culoarele vizuale sunt importante.
Prezentare Che Bing Chiu
Arhitect, profesor la ENSA Paris â La Villette, membru al Centrului de Cercetare 
asupra Extremului Orient, din Paris-Sorbona (Paris IV) Åi al Centrului Ledoux 
(Paris I- Panteon - Sorbona).
Che Bing CHIU este autorul unei traduceri adnotate a lucrÄrilor Yuanye. Tratatul 
grÄdinii (1634) Åi Yuanming yuan. GrÄdina ClaritÄÅii perfecte. A participat, 
ÃmpreunÄ cu M. MOSSER Åi J. BARRIER, la prezentareaGrÄdinilor din Cathay. 
Imaginarul anglo-chinez Ãn Occident, prima reeditare a textelor lui William 
Chambers despre grÄdina chinezÄ.
Ãn 1997, a fost ÃnsÄrcinat de cÄtre Ambasada FranÅei din China, cu organizarea 
primului colocviu franco-chinez dedicat conservÄrii grÄdinilor istorice Åi a 
iniÅiat, Ãn 1998, proiectul de conservare Åi de punere Ãn valoare a sitului din 
Yuanming yuan. Cu ocazia Anilor ÃncruciÅaÅi FranÅa-China 2003-2005, Che Bing 
Chiu a fost comisarul Åi scenograful expoziÅiei GrÄdina Literatului la muzeul 
Albert-Kahn Åi director ÅtiinÅific al catalogului care ÃnsoÅea aceastÄ 
manifestare denumitÄ Anul Chinei Èn FranÅa.
Che Bing Chiu a publicat Ãn 2009 (Ãn colaborare cu S. Ollivier) Pekin. 
Metamorfozele unui oraÅ imperial (FÃlix TorrÃs/Cherche-Midi Editeurs). A 
publicat recent GrÄdini din China sau cÄutarea paradisului la editura La 
MartiniÃre (octombrie 2010).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/