Bogdan Teodorescu on Thu, 10 Jun 2010 22:11:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] ExpoziÅia Coupà la Atelier Ãn tranziÅie 3


De Noaptea albÄ a galeriilor laÂ
Atelier Ãn tranziÅie 3 /Galeria Apollo TNB,ora 19.00,

vor expune ÃmpreunÄ artiÅtiiÂRÄzvan BOAR, Silvia COSTIN,ÂIoana STANCA, BogdanTEODORESCU. Numele intervenÅiei lor esteÂCoupà Åi profitÄ de puÅina ambiguitate a termenului franÅuzesc pentru a aduna la un loc patru tendinÅe diferite.Â
---www.sibiote.blogspot.com---www.razvanboar.blogspot.comwww.silviacostin.blogspot.comwww.ioanastanca.blogspot.com
      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/