baji vetro on Fri, 23 Apr 2010 09:07:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] MAGMA_invitatie_Maestrul si Ucenicul 2
SpaÅiul ExpoziÅional de ArtÄ ContemporanÄ MAGMA
vÄ invitÄ la vernisajul expoziÅiei artiÅtilor

BARTUSZ GyÃrgy Åi Radoslava MACEJOVÃ
din Slovacia, intitulat

MAESTRUL Åi UCENICUL 2

care va avea loc vineri, 23 aprilie, 2010 la orele 18:30
SfÃntu Gheorghe, P-Åa LibertÄÅii, nr. 2.

cuvÃnt de deschidere ERÅSS IstvÃn, artist

ExpoziÅia va fi deschisÄ pÃnÄ Ãn 23 mai, a.c.
Ãn fiecare zi cu excepÅia zilei de luni, Ãntre orele 11-19Organizatori: FundaÅia ETNA, Centrul de CulturÄ al Judetului Covasna
Parteneri: SpaÅiul ExpoziÅional de ArtÄ ContemporanÄ MAGMA, Muzeul NaÅional Secuiesc, Consiliul JudeÅean Covasna

Cu sprijinul Ministerul EducaÅiei Åi al Culturii din Ungaria; Biroul de Organizare Zilele SfÃntu Gheorghe.
-- 
KispÃl Ãgnes-Evelin      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/