andra vaida on Wed, 21 Apr 2010 18:53:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Timishort 2010 isi anunta juriul international


	
	TimiShort
2010 ÃÅi anunÅÄ juriul internaÅional
Doar
douÄ sÄptÄmÃni ne mai despart de cea de a doua ediÅie a
Festivalului InternaÅional de Film TimiShort
(5 â 9 mai 2010). Evenimentul de
la TimiÅoara ÃÅi propune Ãn
fiecare an sÄ
descopere noi autori de cinema (romÃni Åi strÄini), sÄ prezinte
publicului filme
importante recente
(scurtmetraje Åi lungmetraje) Åi sÄ creeze un nou pol de interes
cinematografic, reprezentativ pentru zona de vest a ÅÄrii, Ãntr-un
mare centru cultural Åi universitar.Ca
Åi anul trecut, competiÅia oficialÄ a
TimiShort cuprinde
16 scurtmetraje (de ficÅiune
Åi
documentare) internaÅionale,
dintre care patru semnate de regizori romÃni. Filmele vor fi
evaluate de un juriu de
profesioniÅti, din care fac parte
anul acesta regizorul suedez JÃns JÃnsson
(cÃÅtigÄtorul de
anul trecut al Trofeului TimiShort), precum
Åi reprezentanÅi ai unor importante festivaluri de film
internaÅionale: Bernard Payen (âSemaine
de la Critiqueâ / Cannes), Maike HÃhne (âBerlinale Shortsâ /
Berlin), Anne Delseth (Fribourg,
ElveÅia)
Åi
Andrei Gorzo (NexT BucureÅti).Cineastul
JÃns JÃnsson s-a nÄscut
Ãn 1981 la Stockholm. Ãn 2002 Åi-a
Ãnceput studiile Ãn ÅtiinÅe
culturale la Universitatea Lunds din Suedia. Din 2006 studiazÄ
Regie la HFF Ãn Potsdam-Babelsberg (Germania). Filmografia sa
conÅine
scurtmetrajele What's
My Name?
(2006), Stones
Have a Memory
(2007) Åi
The
Sea
(2008). Cel din urmÄ
titlu
a fost
selecÅionat Ãn
competiÅia
Festivalului
InternaÅional de Film de la Berlin
din 2009
Åi
Ãn
acelaÅi an a cÃÅtigat Trofeul primei ediÅii
TimiShort.Francezul
Bernard Payen este coordonatorul pentru scurtmetraje al secÅiunii
âSemaine de la Critique" din cadrul Festivalului InternaÅional
de Film
de la Cannes Åi responsabil cu publicaÅiile Cinematecii Franceze
din Paris. A ÃnfiinÅat
revista âTravelling Avant" (1992-1999), iar din 2000 este
redactor-Åef
al site-ului âObjectif CinÃma"; prezintÄ Åi o emisiune
radio de
cinema.Maike
Mia HÃhne,
nÄscutÄ Ãn Hanovra (Germania)
Ãn
1971, a studiat Comunicare vizualÄ Ãn Hamburg Åi Ãn Cuba.
A fost
implicatÄ Ãn diverse
proiecte cinematografice Ãn Buenos Aires Åi
Bruxelles. Din 2001,
activeazÄ ca scriitor, curator, conferenÅiar, moderator,
producÄtor, fotograf Åi regizor.
Scurtmetrajele sale sunt reprezentate de Institutul
de Film Åi ArtÄ Video Arsenal Åi AgenÅia pentru Scurtmetraj din
Hamburg. Din 2007
este selecÅionerÄ a secÅiunii âBerlinale
Shortsâ
din cadrul Festivalului InternaÅional de Film de la Berlin.
Ãn prezent, locuieÅte
Ãn Hamburg Åi Berlin Åi pregÄteÅte un album de fotografie, un
scurtmetraj Åi un
lungmetraj.Anne
Delseth,
nÄscutÄ Ãn 1980, a absolvit
Jurnalism. Ãn 2000, Ãn timp ce ÃÅi
urma
studiile masterale,
a Ãnceput sÄ lucreze ca voluntar la Festivalul InternaÅional de
Film de la Fribourg.
A
activat apoi Ãn vÃnzÄri Åi Ãn producÅia
de film. Din 2007
este selecÅioner Ãn cadrul festivalului elveÅian, fiind
responsabilÄ Åi cu secÅiunile de scurtmetraje Åi platforma pentru
profesioniÅti Forum@FIFF.Andrei
Gorzo, un nume foarte cunoscut publicului romÃnesc,
publicÄ regulat criticÄ de film ÃncepÃnd
din 1996 (Ãn prezent, cu
precÄdere
Ãn revistele âDilema vecheâ
Åi â24
FUNâ). Din 2007
este director artistic al Festivalului InternaÅional de Scurt Åi
Mediu Metraj NexT din BucureÅti.
Ãn 2009 a publicat o culegere de cronici, Bunul,
rÄul Åi urÃtul Ãn cinema.
Ãn prezent,
ÃÅi pregÄteÅte teza de doctorat, care analizeazÄ Noul Cinema
RomÃnesc Ãn contextul istoriei Åi al teoriei realismului
cinematografic.TimiShort
este organizat de AsociaÅia RomÃnÄ a Filmului Independent, cu
sprijinul Centrului NaÅional al Cinematografiei Åi al Institutului
Cultural RomÃn. Festivalul se bucurÄ de susÅinere Åi din partea
unor parteneri precum: Forumul Cultural Austriac, PrimÄria Åi
Consiliul Local TimiÅoara, Centrul Cultural German TimiÅoara Åi
alÅii.Din
echipa festivalului fac parte Andreea Dinca (director executiv),
Cristina Docea (director administrativ), Andrada
Vaida (coordonator producÅie), regizorul Paul Negoescu (director
artistic) Åi criticul Mihai Fulger (selecÅioner).Pentru
mai multe informaÅii, urmÄriÅi site-ul www.timishort.ro.


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/