Florian LIBER on Mon, 19 Apr 2010 13:36:58 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] pictura tridimensionalÄ (3D)


ARTÄ & CULTURÄ | O nouÄ revoluÈie industrialÄ Èi artisticÄ: Imprimarea Èi pictura tridimensionalÄ (3D)
http://www.acquisoeuvres.blogspot.com/ 
Imprimarea tridimensionalÄ (3D printing) Èi crearea prototipÄrii rapide au beneficiat de multÄ atenÈie Ãn ultimii ani. Astfel, la ora actualÄ, o nouÄ generaÈie de companii experimenteazÄ aceastÄ tehnologie Èi o introduce treptat Ãntr-un context comercial. Concret, este vorba de o soluÈie revoluÈionarÄ prin care se pot realiza Ãn cÃteva ore obiectele sau modelele fizice tridimensionale ale obiectelor proiectate pornind direct de la formatul electronic.

Imprimarea tridimensionalÄ aduce modificÄri la nivelul culorii produselor Èi obiectelor, schimbÄ percepÈiile asupra formei acestora Èi modificÄ convenÈiile fizice ale designului. Ea constÄ Ãn suprapunerea strat cu strat a unui plastic de calitate ce poate fi colorat Ãn diverse palete de culori. 

Diferite obiecte Èi produse se preteazÄ acestui tip de imprimeuri, ca de exemplu materialele textile sau accesoriile de modÄ. Se concep diverse motive - gen broderii complexe cu transparenÈe - care apoi se imprimÄ tridimensional pe pantofi, coliere, brÄÈÄri, etc. Cristiana Barna Liber (absolventÄ a facultÄÈii de ArtÄ siÂModÄ din TimiÈoara, stilist Èi designer vestimentar senior, a castigat doua premii I nationale in 1996 si 1999 la Timisoara si ClujÂ) a imprimat astfel de accesorii pentru brand-ul canadian de lux Shan, cu ocazia unor tÃrguri de modÄ din New York si Paris. Un alt exemplu Ãn acest domeniu Ãl constituie pantofii de damÄ creaÈi de Marloes ten BhÃmer Èi Kerry Luft. Ambele folosesc aceste noi tehnologii pentru a Ãmpinge limitele designului, BhÃmer cu pantofii sÄi fÄcuÈi prin procedeul de rotational moulding (modelare a plasticului din care se obÈine un produs dintr-o bucatÄ, fÄrÄ ÃmbinÄri Èi puncte de
 stres), Luft cu tocurile sale âimposibileâ, obÈinute din prototiparea rapidÄ al titanului. 

Imprimarea 3D are la bazÄ observarea pieÈei: cerinÈele din ce Ãn ce mai exigente Èi sofisticate ale clienÈilor necesitÄ o paletÄ mai largÄ de opÈiuni, obligÃnd companiile Èi designerii sÄ se adapteze Èi sÄ opereze schimbÄri la nivelul ofertei. Primi paÈi spre âmass-customisationâ se fac chiar acum, prin intermediul proceselor de co-design Èi co-creaÈie, a cÄror impact se va face din ce Ãn ce mai simÈit Ãn anii urmÄtori. Este vorba deci de o relaÈie cu totul nouÄ Ãntre client, designer Èi manufacturier care se ÃncadreazÄ perfect Ãn conceptul de Fab Lab (laboratoare de fabricaÈie). Fab Lab-ul, apÄrut prima oarÄ la Media Lab de la MIT, este o idee dezvoltatÄ Ãn baza popularitÄÈii de care se bucura - Èi se bucurÄ Ãn continuare - unul din cursurile oferite aici, intitulat âHow To Make (Almost) Anythingâ. Un Fab Lab este de fapt un mic atelier care dispune de o multitudine de unelte asistate de ordinator Èi
 care permite indivizilor sÄ-Èi creeze obiecte smart ce nu se preteazÄ unei producÈii de masÄ, fÄcute Ãn funcÈie de nevoi personale sau locale. De exemplu, clienÈii pot ei ÃnÈiÈi imprima Ãn 3D, manifestÃndu-Èi preferinÈele pentru anumite schimbÄri de formÄ Èi culoare ale produsului, ajutaÈi fiind de maÈina de prototipare rapidÄ. Fab Lab-urile sunt localizate Ãn 35 de oraÈe diferite, dotÄrile fiind similare Ãn fiecare lab, Ãn aÈa fel ÃncÃt atÃt oamenii cÃt Èi proiectele pot circula Ãntre ele. Aceste laboratoare Èi-au propus sÄ dezvolte componente moleculare programabile, cu ajutorul cÄrora se poate construi aproape orice.

Un alt exemplu Ãn acest sens Ãl constituie compania Jewelco, care oferÄ mijloace de interacÈiune Ãntre client Èi designer, pentru ca ÃmpreunÄ, prin co-design, aceÈtia doi sÄ realizeze un nou Èi unic produs.

PICTURA TRIDIMENSIONALÄ 
OdatÄ cu aportul noilor tehnologii Ãn stabilizarea polimerilor acrilici, a combinÄrii cu metale, ceramicÄ Èi diferiÈi pigmenÈi de acoperire (cadmium, titan) Èi a uneltelor adaptate (spatule, pensule, structuri metalice), s-a dezvoltat Èi pictura 3D Ãn acrilic (3D acrylic painting). Culorile acrilice sunt inofensive, neafectÃnd pielea, mirosul sau vÄzul. 

Ãn cazul obiectelor, avem acelaÈi principiu ca Èi la imprimatul tridimensional - aplicarea strat cu strat - doar cÄ aici se utilizeazÄ acrilic care se aplicÄ manual. Obiectul poate fi din metal, sticlÄ, Èesut, lemn, piatrÄ, marmurÄ, etc., deoarece polimerul acrilic, spre deosebire de tempera sau ulei, aderÄ la aceste suprafeÈe. 

Un pionier Ãn acest domeniu este Florian Liber, un artist ce exploreazÄ subiecte primitive, trÄind emoÈiile ancestrale Ãn ritmul metropolitan actual. Recenta sa colecÈie (2009-2010), intitulatÄ Ceiba Tree (pronunÈat say-ba), este constituitÄ din tablouri ca Ceiba, dansul magic al ploii sau Ceiba totemic. Ele au ca inspiraÈie majestuosul arbore tropical ceiba, un simbol al complexitÄÈii interacÈiunilor biologice Èi magice. Ãn strÄvechea culturÄ Maya se credea cÄ acest copac uriaÈ se aflÄ Ãn centrul pÄmÃntului, fiind o legÄturÄ Ãntre lumea terestrÄ Èi cea a spiritelor. 

Pentru pictura pe pÃnzÄ prinsÄ de Èasiul de lemn, pictura tridimensionalÄ este o revoluÈie ÈtiinÈificÄ ce oferÄ o panoplie de posibilitÄÈi de exprimare Ãn relief, multe dintre ele ÃncÄ neexplorate. Distingem trei etape ce pot fi combinate pe suportul mai sus amintit: acrilice pentru prepararea pÃnzei Ãn relief (gesso, piatra ponce); acrilice care se amestecÄ cu culoarea din tub - medium-uri de relief (ceramic, stucco) Èi geluri de texturÄ (nisip, metal, sticlÄ); lacuri finale. Prin urmare, cele trei etape s-ar rezuma astfel: prepararea pÃnzei (gesso, etc.), picturÄ (gel, medium + pigment), finisaj (mat, lucios). Se poate lucra Ãn mai multe straturi dintre care unele transparente, spume Ãn valuri ce permit imersiunea Ãn culoare. PigmenÈii saturaÈi, cum ar fi roÈul, se pot produce din metale (cadmium, de exemplu) amestecate cu geluri de texturÄ. Cu ajutorul uneltelor adecvate, (Èpacluri Ãn creneluri) ele pot da efecte de
 culoare fÄrÄ precedent. 

Ãn prelucrarea spaÈialÄ a tablourilor sale, Florian Liber utilizeazÄ Èi materiale precum oÈelul. DatÄ fiind direcÈia sa artisticÄ spre preistorie ca subiect de inspiraÈie, Ãn ultima sa lucrare el a introdus stilexul, element din care se fabricau unelte Èi arme Ãn vremurile strÄvechi (obÈinut Ãn Canada sub formÄ de granit cu rÄÈini). 

Este important de menÈionat cÄ la picturile 3D se cere absenÈa ramei, deoarece aceasta ar reduce percepÈia la bidimensional. Prin urmare, Florian Liber nu utilizeazÄ rame, ba chiar picteazÄ marginile tablourilor sale sau prinde Ãn nituri unele metale pictate cu acrilic. 

Artistul este prezent la Montreal la Galerie dâarts contemporains iar Ãn Statele Unite la Suburban Square Times Building (Philadelphia). El este preocupat de magia ritualului Èi a culorii Èi ÃÈi cautÄ inspiraÈia Ãn multiple spaÈii Èi timpuri: neoliticul Èi paleoliticul din teritoriul RomÃniei actuale; arta rupestrÄ de la Valcamonica, Italia (6000 de ani Ã.e.n.); Africa arhaicÄ (Cattle Period); cultura Maya. 

EVA HALUS, Accent Montreal nr. 42, 2010
Â
Pantofii lui Marloes ten Bhomer sunt o combinaÈie Ãntre origami japonez, arhitectura modernÄ Èi avant-garde couture.
Â
Tocurile âimposibileâ ale lui Kerry Luf, obÈinute din prototiparea rapidÄ al titanului.
Â
Ceiba - Totem, Florian Liber, picturÄ high-tech 3D, Montreal, Canada, 2010.
Â
http://acquisoeuvres.blogspot.com/2010/02/florianliberp5.html


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/