Ion Bogdan Lefter on Mon, 19 Apr 2010 13:36:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] "Cafenea critica" arta-ecologie pe 21 aprilie 2010


Cafeneaua criticÄ la Club Control:
ArtÄ, mediu, urbanism:sculpturÄ Ãn lemn/artÄ pentru
salvarea mediului

UrmÄtoarea ÃntÃlnire a proiectului
de dezbateri culturaleCafeneaua criticÄ* va avea tema ArtÄ, mediu, urbanism:sculpturÄ Ãn lemn/artÄ pentru salvarea mediului. Punct
de pornire: expoziÅia Lemn.ro deschisÄ
la MNAC/Muzeul
NaÅional de ArtÄ ContemporanÄ (23 martie-30 mai 2010)**.
InvitaÅi: Mihai Oroveanu,
director MNAC, arhitectul Åerban Sturdza Åi sculptorul Virgil Scripcariu.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

*

Cafeneaua criticÄ
Miercuri 21 aprilie 2010, orele 18.30-21.00
Club Control
BucureÅti,
Str. Academiei nr. 19
(Ãn
Pasajul Victoriei, intrarea dinspre Str. Academiei/Institutul de ArhitecturÄ/Biserica Enei)
tel.: 0733-927.861
e-mail:
feedback@control-club.ro
www.control-club.ro

Pentru
vizitarea expoziÅiei Lemn.ro:
(23
martie-30 mai 2010)
MNAC/Muzeul NaÅional
de ArtÄ ContemporanÄ
Str. Izvor 2-4,
E4, BucureÅti
Intrarea prin
Calea 13 Septembrie
tel: 021-318.91.37/fax:
021-318.91.38
miercuri-duminicÄ 10.00-18.00
www.mnac.ro

___________

* InvitaÅii ediÅiilor 2008-2010 ale Cafenelei critice: Nicolae Manolescu, G. Dimisianu, Costi Rogozanu (prima
ediÅie), Vladimir Epstein, Romelo Pervolovici, Oana Boca, Vasile Ernu,
Bogdan-Alexandru StÄnescu (ediÅia a 2-a), Åerban FoarÅÄ (ediÅia a 3-a), Adrian
Iorgulescu Åi Virgil-Åtefan NiÅulescu (ediÅia a 4-a), Augustin
Buzura (ediÅia a 5-a), Solomon Marcus (ediÅia a 6-a), Alice Georgescu, Marius StÄnescu, Coca Bloos, Diana Cavaliotti, Ioana Anastasia Anton, Sorin Dobrin (din echipa
spectacolului Hamlet de la Teatrul Metropolis)
(ediÅia a 7-a), Sorin Åi Nicu Ilfoveanu (ediÅia a 8-a), CÄtÄlina Buzoianu,
Rodica Negrea, Mihai Dinvale, Papil Panduru, Petre Moraru, Ion Lupu, Irina
RÄdulescu, Alin Mihalache, Åtefan Lupu (din echipele spectacolelorFurtuna dupÄ William Shakespeare de la Teatrul Mic ÅiIoana Åi focul dupÄ Matei
ViÅniec de la Teatrul de Comedie) (ediÅia a 9-a), Ioana Nicolaie Åi Cecilia
ÅtefÄnescu (ediÅia a 10-a), Marlena
Braester, Cosana Nicolae, Bogdan Ghiu, Nicolae Tzone (ediÅia a 11-a), Nora Iuga (ediÅia a 12-a),
regizorul Alexandru Dabija, actorii Mihai CalotÄ, Ana Ciontea, Ioan Coman, Ioan
Andrei Ionescu, Vlad Ivanov, Florentina NÄstase, RÄzvan Oprea, Ada SimionicÄ,
scenografii CosminArdeleanu Åi Laura Paraschiv Åi Lucian Sabados,
directorul Teatrului âToma Caragiuâ din PloieÅti (ediÅia a 13-a), Alexandru Solomon
(ediÅia a 14-a), Matei ViÅniec, Serge Basso Åi echipa de actori
romÃno-luxembourghezo-franco-finlandezÄ a spectacolului MansardÄ la Parisde Radu Afrim, dupÄ un text de Matei ViÅniec
(ediÅia a 15-a), Marius Oprea (ediÅia a 16-a), Gabriel Andreescu (ediÅia a 17-a), Ruxandra Garofeanu, Liliana
Corobca, Vladimir Bulat, Vasile Ernu, Igor Mocanu (ediÅia a 18-a), Adriana Grand, Virginia Mirea, Florin Dobrovici,
George Costin Åi Andreea Samson (din echipa spectacolului CÃntÄreaÅa chealÄ & LecÅia de la Teatrul de Comedie)(ediÅia a 19-a), Monica Spiridon, Costi
Rogozanu, Nicolae Marinescu, Xenia Karo, LuminiÅa Corneanu (despre Adrian Marino)
(ediÅia a 20-a), Mihaela Miroiu, Otilia Dragomir, Sofia VÄcÄrescu, Laura
GrÃnberg, Ana Bulai, Daniela Palade Teodorescu (co-autoare ale volumului NaÅterea. Istorii trÄite, 2010) Åi
Olivia NiÅiÅ, Karin Cervenka, Liliana Popescu, Marilena Preda SÃnc, Doris Mayer,
Simona VilÄu (organizatoare Åi autoare ale expoziÅiei romÃno-austriece Idila/Idyll, 2010) (ediÅia a 21-a).
** Expunerea
recompune, din trei discursuri vizuale, un parcurs independent.
Ãn
prima parte este prezentatÄ o selecÅie de fotografii realizate Ãn anii â20, de
autori necunoscuÅi, avÃnd ca temÄ exploatarea excesivÄ a fondurilor forestiere
din Nordul Moldovei.
A
doua secÅiune este dedicatÄ utilizÄrii lemnului ca medium de cÄtre sculptori
ale cÄror lucrÄri aparÅin colecÅiei MNAC. AceastÄ zona eexemplificÄ diversitatea soluÅiilor alese de artiÅti Ãntr-o demonstraÅie de
exploatare a calitÄÅilor plastice ale lemnului. LucrÄri de:Apostu, Bitzan,
CÄlinescu-Arghira, CearÄ, Ciobanu, Covrig, CriÅan, Dup, Gorduz,
Iliescu-CÄlineÅti, Maitec, PÄsat, PÃrvu, Roman, Rusu, ÅaptefraÅi, Tiron, Vlad,
Zidaru.
A
treia parte a expoziÅiei â instalaÅia 412 x 4 conceputÄ de sculptorul Virgil Scripcariu â a fost prilejuitÄ de reacÅia
publicÄ, Ãn 2006, a arhitectului  Åerban Sturdza, Ãn momentul sacrificÄrii
a sute de cireÅi Ãn rod, a unei Ãntregi livezi din cartierul Berceni. AceastÄ
distrugere contabilizeazÄ 412 copaci din cei un milion pe care BucureÅtiul i-a
pierdut Ãn ultimii 20 de ani. (SursÄ: MNAC)


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/