| f | | | 3 on Thu, 28 May 2009 17:47:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-ro] Vernisaj Galeria de Arta ContemporanaUlrike Ettinger preia aceastÄ imagine idealizatÄ Åi o trece prin filtrul istoriei artei Åi mentalitÄÅilor, pentru a articula un demers vizual, estetic, etic Åi critic. Ulrike Ettinger ÃÅi alege cÃteva elemente pe care le desfÄÅoarÄ, le dezvoltÄ Åi le reface - costumul, privirea Åi zÃmbetul. Folosindu-se de fotografii de la Ãnceputul secolului 20, de tÄieturi din ziare Åi de o cercetare etnograficÄ aprofundatÄ, artista creeazÄ o istorie alternativÄ bazatÄ pe o vizualitate strict controlatÄ Åi pe o identitate conÅtient asumatÄ. Nu eÅti ceea ce eÅti, ci trebuie sÄ descoperi cine eÅti. Modelul de gÃndire european ÃÅi impune redimensionarea realitÄÅilor naÅionale, dar nu ÃÅi garanteazÄ apartenenÅa la o structurÄ ideologicÄ; existÄ o singurÄ realitate: trecutul trebuie muzeificat, pentru a nu suferi nicio alterare Åi pentru a ne lua mÄsuri de precauÅie. ÃnsÄ Ulrike Ettinger propune o altÄ
strategie -
trecutul poate fi modificat prin reÃntoarcerea emoÅiilor...Imaginea iconicÄ a femeii ÃmbrÄcate Ãn costum popular, care ÃÅi schimbÄ rolul de obiect decorativ


It's not a decoration but an archetype.

The modern person often belittles archetypes because
they do not 'appear' in so called reality,
when in fact the modern person is unable to 'see' the invisible.


>acela de element cheie, propune o istorie alternativÄ, cu o nouÄ dimensiune, bazatÄ
>pe chestionarea criticÄ a imaginilor istorice...

And that is the problem - approaching the transcedental through the reductionist 'reason'
of the occident, in essence destroying its sacrality.
>Tu nu eÅti un produs, eÅti o persoanÄ.

The problem again is assuming that the archetype is a product.

In contemporary society the individual is reduced
to a meaningless existence in a fragmented and desacralized world.

In its quest to liberate the individual and perpetual progress,
contemporary western democracy creates the illusion that the indiv makes his/her own choices -
in the interim destroying his/her union with the other and the sacred.

eg.

NETTIME-ROREKLAMENON-STOP [TM]

\ \ FTF ÃI {tm}
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/