Olivia Nitis on Tue, 12 May 2009 16:12:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] vernisaj The Path of The Squares, Desa Petricic Vlahutin, Mogosoaia, 17 mai orele 17.30

The Path of the
Squares 

 Â 

 Â 

Basic geometric shapes purged of all metaphor.
Accent on the materials. Equality and balance. Cold representation. Repetition.
Less is more.  

 Â 

The works of young Croatian sculptress DeÅa
PetriÄiÄ Vlahutin correspond
to all these features mentioned above, characteristic of the minimal art,
well-known in the 1960s and 1970s in Western culture.  

DeÅa PetriÄiÄ Vlahutin graduated
the Academy of Fine
 Arts in Zagreb , class of professor
ÂPeruÅko BogdaniÄ in 2006 and has a few
public works in Zagreb .
She is an authentic contemporary minimalist artist â in these post post-modern
times - and she respects fatefully the rules and principles of minimalism in
concept and formal approach. She works with classic and sometimes expensive
materials without the evidence of the artistâs hand, for their direct aesthetic
impact. She has an impressive vision for large sculptures destined to public
spaces.

The path of the squares is in fact the
story of the squares seen through drawings, models and the final result in
object. With a mathematical composition DeÅa PetriÄiÄ Vlahutin reveals the powerful presence of
the squares, a physical presence given to the public without any other artistic
distraction. There are no symbolic features behind the squares. They are
exactly what they represent: squares. Nothing more, nothing less.

The hidden
emotion of the creator invites the viewer to react.

 Â 

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Olivia
NiÅiÅ, curator
Drumul
pÄtratelor

 Â 

Simple forme
geometrice epurate de orice ÃncÄrcÄturÄ metaforicÄ. Accentul cade pe materiale.
Egalitate Åi echilibru. Reprezentare rece. RepetiÅie. PuÅin ÃnseamnÄ mai mult.

 Â 

LucrÄrile
tinerei sculptoriÅe croate DeÅa PetriÄiÄ Vlahutin corespund tuturor acestor
trÄsÄturi menÅionte mai sus, caracteristice artei minimale, bine-cunoscutÄ Ãn
anii 1960-70 Ãn spaÅiul occidental.

DeÅa PetriÄiÄ
Vlahutin a absolvit Academia de Arte Frumoase din Zagreb, clasa pofesorului PeruÅko
BogdaniÄ Ãn anul 2006 Åi are cÃteva lucrÄri publice Ãn Zagreb. Este o
minimalistÄ contemporanÄ autenticÄ, Ãn aceste vremuri post post-moderne,
respectÃnd cu fidelitate regulile Åi principiile minimalismului la nivel de
concept Åi abordare formalÄ. Artista lucreazÄ cu materiale clasice Åi uneori
scumpe fÄrÄ dovada lucrului manual, pentru un impact estetic direct. Are o
viziune impresionantÄ asupra sculpturilor de mari dimensiuni destinate
spaÅiilor publice.

The path of the squares/Drumul
pÄtratelor este Ãn fapt
povestea pÄtratelor urmÄritÄ prin desene, modele Åi rezultatul final Ãn obiect.
Cu o compoziÅie matematicÄ, DeÅa PetriÄiÄ Vlahutin dezvÄluie prezenÅa puternicÄ a
pÄtratelor, o prezenÅÄ fizicÄ oferitÄ publicului fÄrÄ nicio altÄ distragere
artisticÄ. Nu existÄ caracteristici simbolice Ãn spatele pÄtratelor. Sunt exact
ceea ce reprezintÄ: pÄtrate. Nimic mai mult, nimic mai puÅin. 

EmoÅia ascunsÄ a creatoarei invitÄ receptorul sÄ
reacÅioneze. 

 Â 

 Â 

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Olivia
NiÅiÅ, curatoare 

 Â 


 Olivia Nitis 
art critic&curator 
e-mail: olivia_nitis@yahoo.com 
phone: 0747491279 
http://olivia.experimentalproject.ro
www.perspectiveproject.ro


      


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/