Mihai Pop on Mon, 10 Jul 2006 08:11:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-ro] Invitatie vernisaj Simona Vilau- "Regele pe divan", 12 iulie 2006, galeria Simeza


galeria Simeza din ce oras, pe ce strada, la ce nr?
merci,
M Pop

ps. cu riscul de-a parea artagos, insist sa primesc
informatia completa a unui eveniment. 
observ ca in special cind e vorba despre Bucuresti,
cei care posteaza au impresia ca-i de la sine inteles
pentru toti abonatii listei unde-i Simeza sau Cafe
Amsterdam (in mesajul CIAC-ului din zilele trecute),
Hag-ul (pe invitatia expozitiei lui M. Onucsan) sau
Galeria 26. asta pentru a da citeva exemple recente.


--- Simona Vilau <simonevillau@yahoo.com> wrote:

>   
>  
>  
>    Miercuri, 12 iulie 2006, orele 18:30, la
> galeria Simeza, va avea loc vernisajul 
> expoziþiei de picturã " Regele pe divan" a
> Simonei Vilãu, în cadrul programului "Vara
> absolvenþilor UNA Bucureºti".
> Prezintã artistul ºi universitarul
> Alexandru Rãdvan.
>   Expoziþia va fi deschisã în perioada
> 12-25 iulie 2006.
>    Vã aºteptãm! 
>    
>    
>  Comunicat de presã
>    
>    Simona Vilãu este o tânãrã 
> artistã, proaspãtã absolventã
> ºi ºefã de promoþie a
> Universitãþii Naþionale de Arte
> Bucureºti, de la clasa profesorului universitar
> Sorin Ilfoveanu, asistent Alexandru Rãdvan. Ea
> a fost câºtigãtoarea premiului Senatului
> UNA pentru lucrarea de licenþã în iunie
> 2006. 
>      Preocuparea sa pentru figuraþie nu
> este un pretext, ci o necesitate, deoarece
> abordeazã teme ?grele?, care necesitã o
> explicitare a termenilor, cum ar fi seria ?Oedip si
> Domnul O.?, prezentatã în expoziþia
> curentã ?Regele pe divan? în perioada 12-25
> iulie 2006, la galeria Simeza. 
>     ?Abordarea acestui gen de ?partiturã?
> tematicã necesitã o dozã
> ridicatã de curaj ºi de
> inconºtienþã juvenilã. O
> temã controversatã ridicã probleme
> grave- etice, estetice ºi de gust. Miturile
> sunt unitare ºi închegate, perfecte din punct
> de vedere stilistic, aºadar despicarea firului
> în patru este o sarcinã grea pentru un 
> neexperimentat, care priveºte castelul de
> turtã dulce din afarã, fãrã
> sã aibã posibilitatea sã guste. Ce
> poate fi mai tentant pentru un om decât sã se
> avânte pe tãrâmuri necunoscute, chiar cu
> riscul de a se rãtãci? Pentru ca lucrurile
> sã devinã mai uºor abordabile, am
> creat un alter-ego tangibil (domnul O.)- 
> intangibilului Oedip.?, afirmã artista.
>      În condiþiile receptãrii
> actuale, psihanaliza poate fi un filtru de
> percepþie a mitului oedipian. Astfel, Simona
> îºi structureazã seria de lucrãri în
> douã registre- unul dramatic, care
> încearcã sã reproducã fragmente din
> mit, iar celãlalt ludic, cu aluzii
> psihanalitice ºi o tentã de ironie 
> muºcãtoare.     
>       ?Opþiunea formalã se
> pliazã foarte bine pe straturile semantice. 
> Spaþii aride, austere, culori tari, contraste
> violente, indigeste, atmosferã 
> tenebroasã, redimensionãri, cadraje de tip
> neo-pop cu preferinþã pentru detalii.
> Atmosfera luminoasã îºi face loc doar
> dupã ce eroul îºi deschide ochiul
> interior.? (Olivia Niþiº- Simona
> Vilãu-?Je est un autre?, text Altitudini, mai
> 2006) 
>    
>    
>   
> 			
> ---------------------------------
> Sneak preview the all-new Yahoo.com. It's not
> radically different. Just radically better. 
> _______________________________________________
> Nettime-ro mailing list
> Nettime-ro@nettime.org
>
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
> -->
> arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
> __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/