0f0003 | maschinenkunst on Sun, 2 Jul 2006 19:37:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] \\ re: compost-MODERISM


>Subject:    [Nettime-ro] "COTRADICþIILE, ILUZIILE ªI VIRTUþIILE
>POSTMODERISMULUI" build 2006
>From:     "Gabriel Baldovin" <gabal@email.ro>

>
> "Estetica ?i teoriile artei trebuie s?-?i aib? rolul de "popularizare" de
>explicitare a problemelor ?i solu?iilor artei c?tre segmentele sociale care au
>mai
>pu?in contact cu ea. Situa?ia trebuie s? fie asemenea serviciilor secrete care
>sorteaz? ?i stabilesc o topic? a informa?iilor pe care le ofer? apoi
>autorit??ilor
>statului. Ce se poate ast?zi vedea ?n acest domeniu este o rupere a
>semnifica?iilor
>unor concepte cheie ale artei fa?? de cele ale limbajului general al
>societ??ii. M?
>refer aici direct la conceptele de "art? modern?" ?i "art? contemporan?" ,
>primul
>reprezent?nd aproximativ ara primei jum?t??i de secol XX, ?n timp ce cel de-al
>doilea ?ncepe din anii 1970 ?ncoace. Pentru societate cuvintele "modern" ?i
>contemporan" ?nseamn? acela?i lucru ?i se refer? exclusiv la latura temporal? a
>unui curent din consumism, adic? la faptul de a fi nou ?i ?n vog?. Aceast?
>calitate
>dispare odat? cu demodarea lui. Am sus?inut ?i sus?in ?n continuare c? termenii
>"modern" ?i "contemp
> oran" trebuie ?nlocui?i cu unii mai preci?i


da - refrenul democratiei occidentala - `avansata`
ie. higher order division of labor.

naturally in a society where labor is highly fragmented + specialized
the so called artist becomes an advanced + specialized prostitute
as exemplified by the hordes of advancedofficial reklame on nettime

>care s? fie clari pentru toat? lumea ?i

slightly ironic - dont u think ...

the so called `advancement` of society depends on the further division +
specialization of labor
+ until now you have belittled the romanian citizen who is a generalist
[despite komunism]
and applauded the occident citizen who is a specialist [compliments kapitalism]>s? evite izola?ionismul ?n care o parte a artei a intrat ?n u

progress is inevitable-               ORDNUNG \+\ DISZIPLIN


                            | | obiaa nye obiaa

                    ||
                   ||9||
[p-un_kT-pr_o-T?k_oL] Ø f Ø Ø Ø 3    ||
         herausgegeben vøm !nternat!onalen
!nst!tut f:ur ordnung |+| d!sz!pl!n
    : / / www.tagueulebabacloanta.tm


_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/