Asociatia ECUMEST on Tue, 7 Feb 2006 10:45:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fw: Concurs pentru ocuparea functiei vacante de CONSULTANT ARTISTIC / coordonator proiecte /20.02.2006


----- Original Message ----- 
From: centrul national al dansului 
To: office@cndb.ro 
Sent: Monday, February 06, 2006 7:18 PM
Subject: Concurs pentru ocuparea functiei vacante de CONSULTANT ARTISTIC / coordonator proiecte /20.02.2006


ANUNT
Concurs pentru ocuparea functiei vacante de CONSULTANT ARTISTIC / coordonator proiecte /20.02.2006
Conditii de înscriere la concurs 
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau lucrare de diploma; 
- vechime în munca de minim 1 an;  
- cunostinte de operare PC, nivel avansat; 
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.
Acte necesare înscrierii la concurs: 
- copie dupa actul de identitate; 
- cerere de înscriere la concurs; 
- copie dupa diplomele de studii; 
- copie dupa carnetul de munca; 
- cazier judiciar; 
- adeverinta medicala; 
- Curriculum Vitae - model european; 
- recomandare de la ultimul loc de munca. 
Data concursului 
Concursul se va desfasura în data de 20.02. 2006, ora 10.00, la sediul CENTRULUI NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI, Bd.. NICOLAE BALCESCU nr. 2, etajul 3,  sector 1, Bucuresti. Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 02.02.2006 ? 10.02.2006 a.c., la secretariatul CENTRULUI NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI, între orele 12.00-16.00. 
Desfasurarea concursului 
Concursul va consta din sustinerea a doua probe: proba scrisa si interviu. Probele se vor desfasura în aceeasi zi. 
Evaluarea rezultatelor concursului 
Nota finala are la baza urmatoarele elemente: proba scrisa - 50% din nota finala, interviu  - 50% din nota finala. 
Validarea rezultatelor concursului 
Rezultatele concursului vor fi afisate la sediul CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI, Bd. NICOLAE BALCESCU nr. 2, etajul 3,  sector 1, Bucuresti, în termen de 3 zile de la data desfasurarii concursului. 
Contestatiile asupra rezultatelor concursului se pot depune în termen de 3 zile de la afisarea rezultatelor la sediul CENTRULUI NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI, între orele 12.00-16.00. Analiza contestatiilor si afisarea rezultatelor definitive ale concursului se fac în maximum 3 zile de la expirarea termenului de 3 zile de depunere a contestatiilor. 
 
 
 
 
____________________________________
 
centrul national al dansului
adresa corespondenta: OP 37, CP 26, sector 2, Bucuresti
locatie: B-dul Nicolae Balcescu nr. 2
(TNB, latura nordica - acces linga Laptaria Enache, etaj 3/4)
 
Tel: + 40 21 318 8676 / 319 7382
Fax: + 40 21 319 7206
e-mail: office@cndb.ro
____________________________________
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/