Andreas Broeckmann on Tue, 13 Jul 1999 14:06:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 5.07: Tekkie Therapy (zondag 18 juli)


Wiretap 5.07: Tekkie Therapy

Datum: zondag 18 juli 1999
Aanvang: 14.00 uur (deur open 13.00 uur)
Plaats: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam
Toegang: fl. 7,50

Gasten: Erik Hobijn (NL), Henk Oosterling (NL), Erik Davis (USA)
Voorzitter: Alex Adriaansens, V2_


De Wiretap serie van 1999 richt zich op de mogelijkheid tot het verrichten
van handelingen, tot interactie en interventie in mediaomgevingen, zoals
het Internet en Virtual Reality. De serie onderzoekt, welke effecten deze
handelingen via digitale media kunnen hebben op onze sociale en culturele
omgeving (daar waar we wonen, werken, leren, communiceren en ons amuseren).
Kunstenaars en wetenschappers presenteren projecten en concepten rond
speciale thema's. Voor de Wiretap van 18 juli is het thema Tekkie Therapy.

TEKKIE THERAPY
Het programma Tekkie Therapy presenteert radicale projecten en concepten
waarin (media)technologie wordt ingezet voor het slechten van emotionele
blokkades, het naar boven brengen en verwerken van onderdrukte dromen en
angsten en het inzetten van technologie voor therapeutische doeleinden. Het
gaat over de fysieke en psychologische (mediale) bewerking van lichaam en
geest in relatie tot kunst, wetenschap en het technologische utopisme waar
we dagelijks mee geconfronteerd worden.


Technologie en therapie zijn nauw met elkaar verweven. Van oudsher zijn
therapieŽn specifieke technieken van zorg en behandeling, die - met en
zonder technische apparaten - gebaseerd zijn op kruiden, acupunctuur,
massage, taal, technologie, en media in de brede zin van het woord. Het
technologische tijdperk heeft echter de oude utopische belofte van een
bestaan in voortdurend geluk niet waar gemaakt. In tegendeel: elke
technologie, die als middel tegen een gebrek of ziekte wordt ontwikkeld,
blijkt nieuwe lichamelijke of psychologische problemen met zich mee te
brengen.

Vooral in de verschillende psychotherapieŽn worden media en technische
apparaten ingezet om de geest te stimuleren, verdrongen gedachtes bewust te
maken en om bestaande emotionele blokkades te doorbreken. Al in de
negentiende eeuw werden psychiatrische patiŽnten door middel van
portretfoto's aan hun verleden en dus aan hun 'eigenlijke' bestaan
herinnerd. De test van Rohrschach, waar abstracte tekeningen als aanleiding
voor vrije associaties dienen, is een ander voorbeeld van een mediale
therapie. Tegenwoordig wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van nieuwe
technologieŽn zoals computerspellen, Internet en robotica.

Wiretap 5.07 laat drie extreme posities op het gebied van Tekkie Therapy
zien. De kunstenaar Erik Hobijn spreekt over enkele van zijn
kunstinstallaties, waaronder zijn potentiŽle 'zelfmoordmachine', die de
gebruiker en het aanwezige publiek een lichamelijke en psychologisch
grensverleggende ervaring biedt. De filosoof Henk Oosterling gaat in op de
'instabiele' driehoeksverhouding tussen lichaam, psyche en machine door een
analyse te maken van de technologische aspecten in de moderne
psychotherapie. Aan de hand van voorbeelden uit het werk van Hobijn, maar
ook met verwijzingen naar onder andere Tamagotchi's, spreekt Oosterling
over de relatie tussen mediale interactiviteit en interpassiviteit, en de
psychologische gevolgen ervan. De cultuurwetenschapper Erik Davis spreekt
over de Extropians, een Amerikaanse sekte van techno-utopisten die een
verlossing van de aardse ongemakken zoeken door middel van het volledig
technologisch maken van het leven. Als speciale gasten worden een aantal
Shadow Buddies verwacht, dat zijn therapeutische poppen met protheses, bont
en blauw geslagen lichamen met angst en pijn in het poppenoog.


Gasten

Erik Hobijn studeerde aan de Rietveld Akademie en woont en werkt, na een
verblijf van meerdere jaren in Berlijn, nu weer als kunstenaar in Amsterdam.
Zijn werk beweegt op het grensvlak tussen performance, theater, pyro-arts
en digitale
media. Het onderzoekt de wrijving van het menselijk
lichaam met de machine en tevens de gedane belofte van vooruitgang
met behulp van natuurlijke materialen als metaal, water, vuur en
met geluid. Het werk Delusions of Self Immolation uit 1991 biedt een enkele
gebruiker de gelegenheid om te reizen tot de grenzen van het bestaan. Het
Dante Orgel is een installatie-performance met 15 vlammenwerpers voor een
groot publiek: een machine-choreografie van licht en hitte, tussen
schoonheid en vernietiging. Onder de noemer Techno-Parasieten ontwikkelt
Hobijn concepten voor kleine machientjes die als parasieten de energie uit
grote machines halen en deze energie gebruiken voor de uiteindelijke
vernietiging van die machines.


Erik Davis is een auteur, journalist en cultuurcriticus woonachtig in
San Francisco. Hij heeft geschreven voor Gnosis, Wired, Details, The
Rolling Stone en vooral voor The Village Voice. Zijn onderwerpen zijn
uiteenlopend van televisie, muziek tot filosofie. Begin jaren '90 kreeg hij
interesse voor digitale technologie. Hij heeft een essay geschreven onder
de titel Techgnosis wat uitmondde in een gelijknamig boek, waarin de
relatie tussen technologie, religie en techno-utopismes onderzocht worden.


Henk Oosterling is coŲrdinator van het Centrum voor Filosofie en Kunst aan
de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Zijn werk beslaat het terrein van taaldidaktiek en politiserend werk met
gastarbeiders en allochtone werkende jongeren in de jaren zeventig tot een
verblijf in Japan waar hij enige vaardigheid in het Japans zwaardvechten
(kendo) opdeed. Vanaf 1985 onderricht Oosterling in dialektiek en Frans
differentiedenken aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de EUR en vanaf
1992 in esthetica, waarvan een drietal filosofieboeken over de relaties tussen
filosofie, politiek en kunst verslag doen. Samen met Siebe Thissen heeft
Oosterling recentelijk een publicatie en een conferentie over het denken
van de franse filosoof en psychiater Fťlix Guattari organiseerd.

De Wiretap serie wordt ondersteund door de Rotterdamse Kunststichting en
het ministerie van OCenW.

V2_Organisatie wordt financieel ondersteund door Culturele Zaken van de
gemeente Rotterdam en het ministerie van OCenW.

Bookmarks

Erik Davis - http://www.levity.com/figment
Erik Davis: TechGnosis (1998) - http://www.levity.com/techgnosis
Henk Oosterling / Centrum voor Filosofie en Kunst - http://www.eur.nl/fw/cfk/
Erik Hobijn: Dante Orgel - http://www.netzradio.de/feuerzeichen/s1.html
Erik Hobijn: Techo-Parasieten - http://www.v2.nl/PARASITES
Adaptive Technology Resource Centre - http://www.utoronto.ca/atrc
Shadow Buddies - http://www.shadowbuddies.com
Alexei Shulgin - http://www.easylife.org [???]
Stahl Stenslie - http://sirene.nta.no/stahl
Tamagotchi -
http://www.techserver.com/newsroom/ntn/info/062198/info9_17470_noframes.html
Sex-Drugs-Rock and Roll Tamagotchis - http://www.xs4all.nl/~emage/

Various therapeutic online chats:
http://www.geocities.com/~drm/CHAT.html
http://www.concernedcounseling.com/~pag3.htm
http://www.kirstimd.com/
http://www.commitment.com/akron.html
Sterrekind - http://www.sterrekind.nl/kids

URL: http://www.v2.nl/wiretap/


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.