r.vanraay@syntegra.nl (by way of Marja Oosterman ) on Fri, 9 Jul 1999 20:23:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: nettime-nl: it's al about economics


Correct, en daarom even een klein vervolg op en uitbreiding van de cursus:
Dit werd na het einde van WOII ook als een van de hoofdoorzaken van het
uitbreken ervan gezien (ontevreden 'lumpenproletariat' bracht hitler aan de
macht was op dat moment de visie). Dat is ook de reden dat op de conferentie
van Bretton Woods, naast allerlei zaken waar linkse mensen het niet zo mee
eens waren, er een belangrijke doorbraak kwam in het denken over sociale
zekerheid. Dat is er dus de oorzaak van geweest dat in alle westerse landen
een beleid kwam dat de sociale zekerheid uitbreidde. Niet vanwege sociale
gevoelens, maar vanwege het risico dat er weer een gek opstaat die van
sociale ongenoegens gebruik maakt, en vervolgens half europa in puin gooit,
en dat is slecht voor het kapitalisme.....
Ronald

> -----Original Message-----
> From: Marja Oosterman [mailto:marja@nopapers.nl]
> Sent: vrijdag 9 juli 1999 1:25
> To: Ronald.van.Raay@inter.nl.net
> Subject: Fwd: nettime-nl: it's al about economics
> 
> 
> >Delivered-To: marjao
> >From: Mart van Bree <mart@tv3000.nl>
> >To: "nettime-nl@dds.nl" <nettime-nl@dds.nl>
> >Subject: nettime-nl: it's al about economics
> >Date: Thu, 8 Jul 1999 16:13:34 +0200
> >X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by 
> k9.dds.nl id QAA11636
> >Sender: list-handler@dds.nl
> >Reply-To: Mart van Bree <mart@tv3000.nl>
> >
> >Mooi die economiecursus via nettime.
> >Leuk dat een routerverkoper plotseling over koeien praat.
> >
> >Groei Groter Sneller en Meer zijn sleutelwoorden in het 
> kapitalistische
> systeem.
> >In dit systeem kun je jezelf als individu moeilijk handhaven 
> als je niet
> met dit spel meedoet wordt je links en rechts uit de markt gedrukt.
> >Kortom, zonder EPO win je geen tour.

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.