Geert Lovink on Mon, 5 Jul 1999 15:54:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: agentschap/toeeigenen databank


AGENTSCHAP
TOEEIGENINGEN DATABANK

Agentschap nodigt u uit om mee te werken aan de samenstelling van een
databank voor toeŽigeningen. Deze databank omtrent het toeŽigenen van
verschillende gegeven situaties zoals stad, omgeving, transport, werk,
huis, wet... wordt ontwikkeld in verschillende fasen. In een eerste fase
verzamelt de databank gegevens over de ?kunst? van het toeŽigenen van
werksituaties (labo, studio, bureau, fabriek...).

Gebruiken is een vorm van maken. (Michel de Certeau) De toeŽigeningen van
de georganiseerde tijd en ruimte worden genegeerd door de werksituatie.
Werknemers vermommen hun eigen werk als werk voor hun opdrachtgever. Dat
kan variŽren van een secretaresse die tijdens haar werkuren een
liefdesbrief schrijft tot een houtwerker die met resten hout een kast voor
zijn woonkamer bouwt. Deze veel voorkomende praktijk verschilt van stelen
of van afwezigheid op het werk. Werknemers onderscheiden enkel tijd en
ruimte van de werksituatie, voor eigen doeleinden. Het is een manier om
betekenis te geven aan hun eigen bekwaamheid en hun solidariteit met
andere werknemers, familieleden of vrienden te bevestigen. Hoewel
toeŽigeningen impliciet deel uit maken van de werksituatie (in dezelfde
plaats en op hetzelfde moment), wordt dit soort van ?maken? onderdrukt.

Hoe eigent u uw werksituatie toe? Wat zijn de kunstgrepen die u hanteert?
U kan informatie aan het databank toevoegen via post, telefoon, fax of
e-mail. De gegevens kunnen opgenomen worden onder de vorm van tekst-,
tekening-, foto-, video-, geluid-... materiaal. Wanneer u informatie
toestuurt, zou u met de volgende parameters rekening kunnen houden: 1. de
werksituatie, 2. het gebruik van de werksituatie en 3. het toeŽigeningen
van de werksituatie. Agentschap garandeert uw anonimiteit!

Deze interactieve databank zal vanaf september toegankelijk zijn via
<www.agency-computer.com>. Gebruikers zullen er informatie kunnen opvragen
of toevoegen. Op deze manier kan men tactieken van toeŽigening
uitwisselen.

Agentschap, werd in 1992 opgericht door Kobe Matthys. Zoals alle
agentschappen maakt Agentschap, verbonden met de identiteit van
niet-identiteit, actief deel uit van sociale netwerken, waardoor het
gelijktijdig fictief en reŽel is. Agentschap treedt op in naam van niemand
en iedereen. Agentschap bemiddelt identiteit in een informatiemaatschappij
waar producten niet langer van diensten kunnen onderscheiden worden en
waar de productie door de veranderlijkheid van informatie verweven is met
distributie en consumptie.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze brief te kopiŽren en door te
geven?

Vriendelijke groeten,

Kobe Matthys

Agentschap
P.B 1312
B-1000 Brussels
tel/fax +32-(0)2 2237389
agent@agency-computer.com


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.