ravage on Sun, 28 Feb 1999 19:52:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: ravage artikel hacktivisme


Gedonder in de speeltuin 

De opmars van het hacktivisme

Het aantal politieke acties op Internet neemt gestaag toe. In de VS 
is 'hacktivisme' inmiddels uitgegroeid tot een mediahype. De hackers 
en Internetgebruikers van het eerste uur zijn niet onverdeel
gelukkig met deze acties van elektronische burgerlijke 
ongehoorzaamheid. 
 
Activisten voeren steeds vaker actie op het Net. Eind vorig jaar 
braken Amerikaanse hackers door China's firewall, die het zwaar 
gecensureerde Chinese Net van de rest van cyberspace scheidt. De 
hacker rs verwijderden een Chinese website met censuurvoorschriften. 
Eerder dat jaar was de Chinese mensenrechtensite al doelwit van een 
actie geweest. 'Boycott China', stond er plotseling op de offici%le
ensenrechtensite van de Chinese regering. Een dag na de lancering van 
deze website in oktober maakte een Amerikaanse computerkraker, die 
deel uitmaakt van de hackersgroep Legion of the Underground,
e hele wereld op die manier duidelijk dat hij het niet eens was met 
de schendingen van de mensenrechten in China. 
In juni vorig jaar werd het Indiase Bhabba Atoomonderzoekcentrum 
gehackt door de groep MilkwOrm, wiens logo de slogan 'Bringing the 
power back to the people' bevat. Een maand later orkestreerde Mil
Orm samen met de Astray Lumberjacks een nog nooit eerder vertoonde 
massa-aanval op meer dan 300 sites van nucleaire instellingen over de 
gehele wereld. Ze vervingen de web-pagina's door een anti-nucleair 
statement, compleet met een boos kijkende rode atoomrookwolk. 

Wereldwijde bekendheid kreeg ook de kraak van de webversie van de New 
York Times in september vorig jaar. Op een tijdstip dat een record 
aantal mensen op Internet inlogde om het rapport over de affaire 
tussen de Amerikaanse president Bill Clinton en de ex-stagiaire 
Monica Lewinsky te lezen, brak een groep hackers die zich 'Hacking 
for Girlies' noemt in op het computersysteem van de New York Times. 
De site van de krant, die dagelijks door 850 duizend mensen wordt 
bezocht, werd vervangen door een pagina met een oproep om de hacker 
Kevin Mitnick vrij te laten. Mitnick zit nu al vier jaar zonder 
proces vast omdat hij de Amerikaanse regering en een aantal grote 
bedrijven in extreme verlegenheid heeft gebracht door allerlei hacks. 
Onduidelijk is wat hij nu precies gedaan heeft, maar dat hij wat 
gedaan heeft staat voor hen vast. Volgens de New York Times was de 
actie vooral gericht tegen redacteur John Markoff, die drie jaar 
geleden persoonlijk betrokken was bij de arrestatie van Mitnick en 
een in hackerskringen omstreden ek over de digitale klopjacht op 
hackers heeft geschreven. 

FloodNet
Doordat Internet en communicatie een steeds grotere rol spelen in het 
politieke en maatschappelijke leven is ook de betekenis van hacken 
veranderd. Tot voor kort beperkte hacken zich overwegend tot
et verkennen van computersystemen waar modale gebruikers geen toegang 
tot hadden, systeembeheerders pesten en criminele activiteiten als 
industri%le spionage en credit card fraude. De laatste tijd 
rdt hacken echter ook gebruikt om de volledige telecommunicatie- en 
Internetstructuur van landen plat te leggen.
Vlak voor de jaarwisseling verklaarde de zeven jaar oude Amerikaanse 
hackersgroep Legion of the Underground (LoU) China en Iran de 
cyberoorlog uit protest tegen de schendingen van de mensenrechten 
 beide landen. LoU wilde de telecommunicatie- en 
Internetinfrastructuur in Irak en China aanvallen. "Wij moeten ten 
uitvoer brengen wat de regering niet doet en niet kan doen", zei een 
van de leden van LoU, doelend op de in zijn ogen te milde sancties 
van de Verenigde Staten tegen China en Irak. 
Gevestigde hackersorganisaties als het Nederlandse Hacktic, de Duitse 
Chaos Computer Club, Cult of the Dead Cow en L0pht Heavy Industries 
uit Boston, die een goede reputatie hebben op het gebied van
computerbeveiliging, reageerden begin januari woedend op de virtuele 
oorlogsverklaring van LoU. In een gezamenlijk persbericht verklaarden 
de hackers absoluut tegen het idee van een cyberoorlog te zijn. "Een 
land de oorlog verklaren is het meest onverantwoordelijke wat een 
hacker kan doen. Dit heeft niets te maken met hacktivisme of 
hackerethiek en is niet iets waar een hacker trots op kan zijn " 
Eveneens omstreden in hackerskringen zijn acties van het New Yorkse 
Electronic Disturbance Theatre (EDT). Op 1 januari vorig jaar 
verklaarde Sub-cyber-commandante Z, van het Intercontinental 
Cyberspace Liberation Army via het Electronic Disturbance Theatre, in 
een persverklaring dat bendes Netstrijders over de gehele wereld, 
allen lid van het Intercontinental Cyberspace Liberation Army, klaar 
onden om de informatieoorlog aan te gaan met de door de PRI 
gecontroleerde Mexicaanse regering. Doel van de aanval was het 
verstoren en blokkeren van Mexico's digitale netwerken, de 
destabilisatie van Mexico's telecommunicatie infrastructuur en de 
virtuele vernietiging van de in Mexico aanwezige Amerikaanse 
bedrijven. Het Electronic Disturbance Theater heeft hiervoor een 
Javascript programma ontworpen waarmee een vijandige website van een 
bedrijf of overheidsinstelling overstelpt kan worden met een herhaald 
verzoek voor een specifieke of niet bestaande webpagina op de 
betreffende server zodat deze tenslotte geblokkeerd wordt. Dit 
programma, genaamd FloodNet, wordt ergens op een website gezet waar 
andere men n het kunnen ophalen en inzetten tegen een bepaalde 
vijandige website. 
Volgens het EDT namen in oktober ongeveer tienduizend mensen deel aan 
een actie tegen de Mexicaanse regering waarbij gezamenlijk zo'n 600 
duizend hits per minuut werden verstuurd naar elk van de drie  
gekozen webpagina's. De afgelopen jaren heeft het EDT op die manier 
al verschillende Mexicaanse websites onder handen genomen, evenals 
sites van het Pentagon en de beurs van Frankfurt

Kritiek
Toen het EDT vorig jaar september op het Ars Electronica festival in 
het Oostenrijkse Linz aankondigde dat het Pentagon er aan zou gaan, 
en de beurs van Frankfurt op haar knie%n zou worden gedwongen kreeg 
zij de wind van voren van alle aanwezige computerexperts, inclusief 
leden van de Nederlandse hackersgroep Hacktic. Patrice Riemens was er 
ook bij: ,,De essentie van de strategie van het EDT is het verstoppen 
van de kanalen van je tegenstander. Om dat te kunnen doen moet je 
flink wat bandbreedte die richting ind en; dat begint bij jezelf en 
jouw provider. Dus die wordt als eerste volledig overvoerd, als die 
het al kan verhapstukken, en daarna de volgende, enzovoorts. Voordat 
de aanval bij z'n doel is, heef waarschijnlijk een groot aantal 
providers al het loodje gelegd en is er van een effectieve blokkade 
geen sprake meer. In ieder geval is de provider bij jou in de buurt 
zo goed als zeker down en zij alle mensen die daar bij aangesloten 
zijn van toegang tot het Net afgesloten. Dit is wat we in de 
internetwereld 'denial of service' noemen en dat kan je niet maken.'
Blijkbaar gelden voor actievoeren offline andere regels dan voor 
online activisme. Blokkades of demonstraties hebben immers vaak tot 
gevolg dat de tram even om moet rijden of het autoverkeer vast komt 
te zitten. Op het Net mag je het verkeer echter nooit en te nimmer 
ophouden, zo vinden de oude Internetgebruikers. Informatie moet 
blijven stromen en toegankelijk blijven, dat is juist de waarde n het 
Net. Zolang je het Net gebruikt voor het uitwisselen of beter 
toegankelijk maken van informatie, oproept tot acties in de re%le 
wereld, of het Net gebruikt als spandoek zoals bij de Mclibel e 
(McLibel heeft de site van McDonald's gekopieerd en naast het verhaal 
van McDonald's hun verhaal neergezet zodat je becommentarieerd de 
McDonalds-site kunt bezoeken) willen hackers maar al te graag hun 
technische kennis beschikbaar stellen. Maar geen blokkades of 
sabotage in onze speeltuin, zo lijken hackers te zeggen. Een ander 
verwijt dat het EDT wordt gemaakt is dat ze de techniek niet 
beheersen. Patrice: ,,Geconfronteerd met de kritiek dat hun FloodNet 
'denial of services' veroorzaakt zegt het EDT van 'tja daar hadden 
wij niet aan gedacht, hackers kunnen jullie ons niet helpen?' Het 
antwoord: "read the fucking manual."  Je moet respect hebben voor de 
techniek. Die jongens van het EDT hebben dat niet, die willen 
actievoeren. Maar ze vergeten dat hun tegenstanders veel meer 
technische kennis en vooral middelen in huis hebben om terug te 
slaan.' Dat bleek ook wel. In juni sloeg de Mexicaanse overheid de 
aanval af met een eigen Javascript waardoor de browsers van de 
deelnemers aan FloodNet craschden. Hetzelfde deed het Pentagon op 9 
september toen ze hadden vernomen van een geplande aanval. Het 
Pentagon stuurde gewoon vrolijk alle signalen terug waardoor de 
computers van het EDT naar de knoppen gingen. Bij het Pentagon kunnen 
ze daar volgens Patrice nu nog om lachen. Nu vindt hij het geen 
probleem als het EDT het risico neemt dat haar eigen computers het 
loodje leggen, kwalijker vindt hij het dat ze anderen oproepen 
hetzelfde te doen
Patrice: ,,Dat is wat me het meeste tegenstaat bij EDT. Ze doen een 
beroep op de massa. Ze zeggen download onze FloodNet-applicatie en 
val de door jouw gehate tegenstanders, die keren dat om; de  
FloodNet aanval komt binnen en die wordt onmiddellijk teruggestuurd 
naar jouw individuele computer die naar de mallemoer gaat. Het 
antwoord van he EDT is: ja sorry, kunnen wij daar wat aan doen? Ze 
willen zelf mee doen. Je wordt dus als een soort makke schapen dat 
FloodNet ingelokt, maar als er dan wordt teruggeslagen geeft men niet 
thuis. Da gebeurde bij acties ook natuurlijk, dat de 'generaals' op 
het hoofdkwartier bleven terwijl het actievolk werd afgeslacht. Op 
het Net houdt men daar dus helemaal niet van.

Simulatie
Kwaad bloed zette ook de oproep van EDT-lid Stephan Wray om de site 
van een krant en enkele overheidsinstellingen in Pensylvenia te 
saboteren om zo de ter dood veroordeelde zwarte activist en 
journalist Mumia Abu Jamal te steunen. 
Patrice: ,,Iedereen in Pensylvenia die Jamal ondersteunde schrok zich 
het leplazerus omdat zo'n 'cyberterroristische' actie het jarenlange 
lobbyen en bespelen van de publieke opinie in een keer om 
ep zou kunnen helpen.''
In een reactie op de kritiek uit Pensylvenia en wat hij noemt The 
Dutch Hacker critigue zegt Stephan Wray dat mensen niet zo moeten 
zeuren: er is helemaal niets gebeurd en bovendien is in zijn ogen
en oproep om enkele websites te hacken of blokkeren een relatief 
licht vergrijp in het licht van de mogelijke dood van Jamal en de 
algehele bedreiging van het digitale kapitalisme. Bovendien laat 
ervaring met Floodnet volgens Wray zien dat een gesimuleerde actie 
veel effect heeft. "Kijk waar het ons heeft gebracht... tot de 
voorpagina van de New York Times en verder", aldus Wray Terwijl hij 
toegeeft dat FloodNet technisch gezien waarschijnlijk nooit zijn doel 
bereikt, moet men zich volgens hem wel afvragen waarom de media er 
zoveel aandacht aan besteden. "Komt dat doordat  de mediasfeer 
manipuleren, we een hype cre%ren, we cultuur jammen, we bedreigingen 
en acties simuleren. Maar echt, mensen, we hebben niet werkelijk iets 
'gedaan' (...) behalve het blokkeren van en le websites en het 
versturen van een hoop e-mail. We zijn acteurs. Begrijpen jullie dat 
dan niet? Dit is politiek theater. Een verdraaiing en transformatie 
van nep in de werkelijkheid, in ieder geval in de hoofden van mensen. 
Zoals iedereen weet leven we in het tijdperk van de simulatie. De 
vraag wordt dan: hoe gebruiken we ditzelfde model van de gesimuleerde 
bedreiging om waanzin, paniek, verwarring, bezorgdheid en angst te 
veroorzaken onder heersende elites die beslissen over het leven van 
Mumia? Hoe kunnen we virtuele entiteiten, onwerkelijke 
werkelijkheden, rookgordijnen en spiegels %ren? Is dat niet waar 
theater om draait. Gaat politiek in de grond niet over theater. Is er 
niet een reden waarom wij het Electronic Disturbance Theatre heten? 
Is dat nu echt niet duidelijk te zien ..?"
Patrice kan zich hier helemaal kwaad over maken: ,,Ja als laatste 
argument beroepen ze zich er dan op dat ze kunstenaars zijn. "We zijn 
met simulatie bezig, het is theater". Maar het woord simulatie
valt niet in hun persberichten gericht aan de Mexicaanse regering. 
Die persberichten zijn juist bloedserieus en zo zelfverzekerd, dat 
kom je bij Philips nog niet tegen. "We gaan het kapitalisme kap
 maken". Ze geven ronkende presentaties waarin mensen worden verleid 
mee te doen. Maar als je ze er dan op aanspreekt dat hun techniek 
niet deugd, dan vragen ze om hulp van hackers.

Mediahype
In een recent essay Electronic Civil Disobedience, Simulation and the 
Public Sphere mengt het Californische Critical Art Ensemble (CAE), 
dat als een van de eerste de noodzaak en voorwaarden van 
elektronische burgerlijke ongehoorzaamheid beschreef (zie Electronic 
Civil Disobedience & other unpopular ideas, Autonomdia, 1996), zich 
ook in de discussie. Hoewel het Electronic Disturbance Theatre ne ens 
met name wordt genoemd, is wel duidelijk dat met name op hen wordt 
gedoeld wanneer CAE er voor waarschuwt dat "Paniek en paranoia van de 
staat via de massamedia zal worden getransformeerd in publieke 
paranoia, welke op haar beurt de staatsmacht zal vergroten." De 
diverse overheden zijn immers nu al druk doende hun wetgeving aan te 
passen zodat politie en inlichtingendiensten ook op het Net hun 
strijd tegen de georganiseerde misdaad voort kunnen zetten; en deze 
instellingen hebben nog nooit een onderscheid gemaakt tussen politiek 
gemotiveerde acties en door winstbejag gemotiveerde criminaliteit, 
aldus CAE. Patrice: ,,Dat blijkt ook wel in het geval van Mitnick. 
Die zit nu al vier jaar vast, zonder proces! Technologische 
misdrijven worden je heel zwaar aangerekend, dan kom je in de hoek 
van de RAF terecht en worden je burgerrechten even opgeschort. Hier 
in Amsterdam loopt ook een aantal Amerikanen rond dat hun bestaan in 
de VS niet zeker is omdat ze kennis hebben van technologie%n die 
overheid en et bedrijfsleven niet zint. Dat zijn in zekere zin 
technologische vluchtelingen. Het antwoord van de overheid is 
klassiek: niks politiek, terrorisme is het. Teveel kennis van 
technologie is potentieel terrorisme; als je er iets mee doet is het 
hek helemaal van de dam.'' 
Het is ook om deze reden dat hackers de acties van het EDT afkeuren. 
Ze hebben door de in hun ogen onbezonnen acties en hun media geilheid 
van 'hacktivisme' een media-hype gemaakt en de overheid zo alle grond 
gegeven om het cyberterrorisme op te blazen en aan te pakken. 
Bovendien had volgens het Critical Art Ensemble de media buiten het 
discours over Elektronische Burgerlijke Ongehoorzaamheid eten 
blijven. Nu is het te laat. "It has already been sold for 15 minute 
of fame" en geeft zo voedsel aan een nieuwe cyberhype. Volgens CAE 
kunnen net.activisten gemakkelijk een einde maken aan deze 
mediagebeurtenis door geen nieuwe gebeurtenissen meer te leveren. 
Want het prettige van mediahypes is dat ze snel over zijn, "leaving 
the comitted with businnes as usual", aldus CAE.


Freek Kallenberg


net.activism
Tijdens Next5Minutes zal een debat plaatsvinden over de (moeizame) 
verhouding tussen activisten en hackers. Deelnemers zijn tao.ca, een 
collectieve politieke content provider uit Toronto; Zenin Pan
ssis uit Amsterdam; Autonome a.f.r.i.k.a.-Gruppe 
(Communicatie-geurilla syndicaat), Rop Gonggrijp, hacker uit 
Amsterdam, Steven Kurtz van Critical Art Ensemble en Franny Armstrong 
van McSpotl
Zaterdag 13 maart, de Balie, grote zaal, 11-13.30 uur.
Ravage actieblad 
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam 
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.