Eveline Lubbers on Fri, 11 Dec 1998 12:50:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Interviewboek "De stad was van ons" (uitgev


Amsterdam, 8 december 1998PERSBERICHT

Betreft: Uitgave interviewboek "DE STAD WAS VAN ONS"
     28 Vraaggesprekken met krakers en kraaksters n.a.v. de    
     film van Joost Seelen. 170 pagina's Maximale verkoopprijs fl
     10.-

Presentatie: 
     Vrijdag 11 december
     Entrepotdok 98, Kalenderpanden Amsterdam
     vanaf 19:00 uur


Aan de film De Stad Was van Ons, over een vijftal gebeurtenissen
in de Amsterdamse kraakbeweging (een uiterst gewelddadige
ontruiming in de Kinkerbuurt, de perikelen rond de Groote Keyser, de
Lucky Luyk, 30 april 1980 en het interne conflict met de Politieke
Vleugel van de kraakbeweging), liggen achtentwintig vraaggesprekken
met krakers en kraaksters ten grondslag. 

Deze vraaggesprekken, met een gemiddelde lengte van drie uur,
bevatten een schat aan informatie, anekdotes en andere
interessante zaken die in de montage van de film gesneuveld zijn.

Een aantal uitgevers was geinteresseerd in integrale publikatie
van de vraaggesprekken, maar omdat een aantal geinterviewden
onder dreiging van juridische procedures hun medewerking
weigerden zagen de uitgevers er uiteindelijk van af.

Wij zijn echter van mening dat dit belangrijke materiaal niet aan een
groter publiek onthouden mag worden. Naast historici en andere
wetenschappers zullen vooral activisten hun voordeel kunnen doen met
deze unieke kijk in de keuken van de Amsterdamse kraakbeweging op haar
hoogtepunt.

Introductieprijs op vrijdag 11 december bedraagt fl.7,50. Vanaf
zaterdag 12 december is het boek voor fl.10,- verkrijgbaar in
Internationale Boekhandel Het Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat
24, 1011 NK Amsterdam, tel. 020-6258979
De Stad Was Van Ons, het boek na de film is een uitgave van:

Uitgeverij Snotneus
heuzig@dds.nl

-------------------------------------------------------------------
De Aktielijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws en | majordomo@antenna.nl en schrijf in het tekstdeel:
aankondigingen | unsubscribe aktielijst
-------------------------------------------------------------------
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.