Michael Gibbs on Sun, 19 Jan 1997 22:49:05 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: vrij media kafe


WAT: "MIXED MESSAGES"
WAAR: VRIJ MEDIA KAFE, Steim, Utrechtsedrawsstraat 134
WANNEER: Donderdag 23 januari, 20.00 uur tot laat...
toegang: f. 5,00

Video's van Angela Melitopoulus, Natasja Prosenc, Mark Burkett
Super 8 film van Rob Pas
Techno-poetry performance door Jacek Nichs
CD-Roms van Andy Cameron (Anti-Rom) en Artintact 3
PLUS OPEN PODIUM

 kom kijken!!!!!!
Michael Gibbs
Overtoom 444
1054 JW Amsterdam
The Netherlands

tel. (0)20 6836665
fax  (0)20 6181802

home page: http://www.xs4all.nl/~nondes
editor: Why not Sneeze? http://www.ccc.nl/sneeze/


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.