sure@euronet.nl on Fri, 10 Jan 1997 16:22:35 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Opening Wonderland zondagavond 12 januari in de Balie


Aankondiging opening serie programma's over nieuwe media in de Balie

Wonderland I: The Transparent Truth

De Balie, zondag 12 januari 1997, 20.00, 20.45, 21.30 en 22.15 uur.
Avondvoorstelling rondom de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen van
de 20ste eeuw door mediakunstenaar Jean Ruiter, voorafgegaan door een lezing
van foto-criticus A.D. Coleman (Salon 20.00 uur, toegang 10,- / 7,50).
Toegang Zaal: GRATIS. Reserveren: 020 - 553 51 00

Voorafgaand aan de inaugurele rede van president Bill Clinton (20 januari)
presenteert de Balie de internationale premi╦re van een unieke presentatie
van een aantal grote meerdimensionele foto-sculpturen. De voorstelling vormt
de weerslag van een reis die kunstenaar Jean Ruiter door de Verenigde Staten
heeft gemaakt tussen oktober en december 1996. Op zijn reis is Jean Ruiter
door tal van rurale gebieden getrokken om een glimp op te vangen hoe
'doorsnee Amerika' beinvloed en gemanipuleerd wordt door de massamedia.

Integraal onderdeel van de voorstelling vormt de opera 'Photo-Op' (photo-
opportunity) van de New Yorkse componist Conrad Cummings. De kritische visie
die uit zowel de tekst als de muzikale uitgangspunten van de opera spreekt,
vormt een onverbrekelijk geheel met de presentatie van de foto en
videowerken. De tentoonstelling bestaat uit 9 reusachtige foto blow-ups en 2
projectie-lichamen. 

Gebruik makend van de analyses van Noam Chomsky over de manier waarop de
massamedia met name in Amerika gebruikt worden om de illusie van
democratische besluitvorming overeind te houden, wil Jean Ruiter met dit
project als kunstenaar een unieke bijdrage leveren aan een cruciaal
cultuurpolitiek debat over de fundamenten van keuzevrijheid. De
gerenommeerde foto-criticus A.D. Coleman (New York) zal in zijn lezing het
werk van Jean Ruiter in de context plaatsen van contemporaine foto-kunst in
de Verenigde Staten.

Met deze voorstelling opent de Balie de nieuwe reeks programma's Wonderland,
waarin maandelijks bijeenkomsten plaatsvinden over de technologische
vernieuwing van kunst en cultuur, in samenwerking met de Maatschappij voor
Oude en Nieuwe Media. Thema's voor volgende afleveringen zijn:
internationale televisieprogramma's over nieuwe media, de ondergang van
Atari, de underground visuele cultuur in Japan, het gebruik van nieuwe media
in de danswereld en een lezing door William Gibson over cyberpunk.


--
Sjoera Nas / De Balie
Kl. Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
++31 20 553 51 51 (tel)
++31 20 553 51 55 (fax) 

Coming up: 
The Transparent Truth, lezing A.D. Coleman + mixed media Jean Ruiter Jan 12
Onderweg naar Morgen #3, televisiekritiek olv Aart Staartjes Jan 19
Permanent Flux #1, multimedia lezing Peter Weibel Jan 30
Info: http://www.dds.nl/~balie
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.