Eveline Lubbers on Tue, 17 Dec 1996 13:29:06 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Huiszoeking vanwege Radikal


Omdat dit het begin kan zijn van de Duitse vervolging van Radikal in 
Nederland, en mogelijk ook de Radikal-digital, leek me dit op het 
randje interessant voor Nettime-nl.
gr
eveline lubbers

-------------------------------------------------------------------

Kamervragen 
over Duitse huiszoeking in Vaals (L) bij Miguel, verdacht van
medewerking aan het hier niet verboden blad Radikal.

Achtergrond.

Op woensdag 11 december werd huiszoeking gedaan bij de Spaanse
student Miguel, verdacht van betrokkenheid bij het Duitse
aktieblad Radikal. Het blad is in Duitsland verboden, wie er aan
meewerkt kan worden aangemerkt als lid van een criminele
vereniging (par. 129A) en riskeert jaren gevangenisschap.
Radikal is verboden omdat het blad persverklaringen van
revolutionaire groepen publiceert en handleidingen voor
aktivisten, van veiliggebruik van Internet tot sabotage. Al in
1983 vluchtten twee redaktie-leden naar Nederland en vroegen
hier, met succes, politiek asiel aan. 

De afgelopen jaren heeft de Duitse justitie de vervolging van
Radikal weer opgevoerd. Vorig jaar juni werden op zestig
adressen huiszoekingen gedaan en vier mensen gearresteerd. Zij
zaten zes maanden in isolatie tijdens hun voorarrest volgens het
'24 puntenprogramma', een wet waarin de voorwaarden van de
isolatie nauwkeurig vastgelegd zijn. In afwachting van hun
proces zijn de vier op borg vrijgekomen (DM 20.000,- p.p.) met
een wekelijkse meldingsplicht en een verbod contact te hebben
met elkaar.
Uit solidariteit met de redactie en haar problemen bij het maken
en verspreiden van de papieren versie, wordt het blad ook
gepubliceerd op Internet. Afgelopen zomer kwam de Duitse
justitie in het geweer tegen deze digitale versie van Radikal.
Vanuit Duitsland werd de toegang tot acces-provider Xs4all
afgesloten, omdat een iemand Radikal op zijn home-page had
gezet. Deze aktie leidde tot protesten in de Internet-
gemeenschap en hadden tot gevolg dat Radikal-digital nu op 50
plekken in de wereld gemirrord is, dus ook te vinden is.

De huiszoeking

Woensdagochtend 11 december om 10 uur werd huiszoeking gedaan
bij Miguel in Vaals (L). Hij was op dat moment niet thuis. Een
medebewoonster kreeg geen duidelijkheid over de reden van de
huiszoeking. De Duitse aktieleider verwees naar de Nederlanders
en vise versa. Uiteindelijk kreeg zij het huiszoekingsbevel te
lezen, maar dat was in het Nederlands gesteld, een taal die zij
niet goed beheerst. De huiszoeking werd uitgevoerd door twee
mensen van het Bundeskriminalambt (BKA) en twee van het
LandesKriminalAmbt (LKA), in gezelschap van tien geuniformeerde
Limburgse politiemensen en een rechter commissaris (de hr.
Vermaanen Winters).
Pas later op de dag, toen bleek dat ook bij de moeder van Miguel
in Aken een huiszoeking plaatsvond, werd duidelijk dat hij
verdacht wordt van het meewerken aan Radikal.
(zie ook het Persbericht van de Solidariteitsgroep Politieke
Gevangenen van maandag, 15 december 1996).

Het is voor het eerst dat het Duitse opsporingsonderzoek naar
Radikal zich uitbreidt naar buitenlands grondgebied. 
Bijzonder aan de inval in Vaals is dat de Nederlandse
autoriteiten zich laten inzetten voor een Duits onderzoek naar
een blad dat hier niet verboden is.

Aktuele situatie

De situatie is er sinds woensdag niet duidelijker op geworden.
De Duitse of Nederlandse autoriteiten zijn karig met hun
informatie, de advocaten van Miguel krijgen niet meer details en
de pers krijgt al helemaal geen informatie.
Toch is er nog veel dat opgehelderd moet worden.
Hieronder zijn een aantal vragen geformuleerd die als basis
zouden kunnen dienen voor Kamervragen in het Nederlandse
parlement.


Vragen

De belangrijkste vraag is wie er toestemming heeft gegeven voor
deze huiszoeking. Dat is om verschillende redenen van belang. 

Op de eerste plaats is Radikal in Nederland niet verboden. 
Prof. C.F. Rueter zette zaterdag in Trouw al vraagtekens bij de
door Nederland verleende toestemming voor de huiszoeking: 'Als
je een huiszoeking doet bij iemand die misschien meewerkt aan
een verboden tijdschrift, dan kun je je ook afvragen of hetniet
om politieke vervolging gaat. En in dat geval mag Nederland de
Duitse politie niet helpen.' 

1. Werkt Nederland mee aan politieke vervolging? En zo ja,
waarom?

De Duitse autoriteiten hebben geprobeerd dit probleem te
omzeilen door de aanklacht op te rekken. Doel van de Duitse
huiszoeking bij Miguel's moeder was: 'Het opsporen van de
publikatie Radikal, afrekeningen, ingezonden stukken, computer-
diskettes en andere data-dragers'. De verdachte wordt ervan
beschuldigd te hebben meegewerkt aan Radikal. Daaruit volgen de
strafbare feiten: 'lidmaatschap criminele vereniging, werving
voor een terroristische vereniging en andere strafbare feiten'.
(alles volgens het huiszoekingsbeval achter gelaten bij M.'s
moeder)

Miguel heeft formeel nog steeds niet gehoord op grond waarvan de
huiszoeking bij hem thuis heeft plaatsgevonden. Een
huiszoekingsbevel werd niet achtergelaten. De persofficier in
Limburg, de heer Kolkert, weet niet op grond van welk
wetsartikel de huiszoeking heeft plaatsgevonden. Hij voegt daar
aan toe dat het Nederlandse OM dat ook niet hceft te weten, als
het rechtshulpverzoek maar in orde is.

2. Op grond van welke wetsartikelen is de huiszoeking bij Miguel
gebeurd. Waarom krijgt hij dat niet te horen?

Op de tweede plaats is niet duidelijk hoe de samenwerking tussen
Nederland en Duitsland in dit geval is geregeld.

3. Op welk niveau is over de toestemming tot huiszoeking
besloten?  En hoe luidde de precieze afspraken?

De huiszoeking werd formeel gedaan door de Nederlanders, maar in
praktijk uitgevoerd door de Duitsers. De Duitsere liepen met
plastic handschoentjes aan alles te doorzoeken; de Nederlanders
stonden erbij en keken er naar.
Buitenlandse agenten mogen alleen aanwezig zijn als deskundigen,
bijvoorbeeld omdat ze weten wat er gezocht moet worden. 
(zie ook C.F. Rueter in Trouw 14-12).
 
4. Heeft Nederland toestemming verleend voor huiszoeking door
Duitsers op Nederlands grondgebied? Zo ja, op welke grond is
deze toestemming verleend. Zo nee, kan dat zomaar toch gebeuren?

Miguel was niet thuis tijdens de huiszoeking en is niet
opgepakt. Over de vraag of er een arrestatiebevel tegen hem
loopt heeft hij tot nu toe geen duidelijkheid gekregen. De
Nederlandse noch de Duitse autoriteiten willen daar uitspraken
over doen.

5. Was er niet genoeg verdenking om hem te arresteren? Waren er
wel voldoende zwaarwegende verdenkingen om tot huiszoeking over
te gaan?

Deze huiszoeking vertoont overeenkomsten met de inval bij het
journalistenkollektief en bij aktieblad Ravage. In beide
gevallen zou er sprake zijn van betrokkenheid bij bomaanslagen,
en in beide gevallen kon dat niet worden hardgemaakt. (Aan
Ravage werd onlangs als voorschot op de schadevergoeding f
10.000 toegekend, de procedure van Opstand loopt nog.)
Huiszoeking bij links-kritische publikaties of journalisten
krijgen zo het karakter van een 'legale' inkijkoperatie waarbij
men via de in beslag genomen stukken -ook nu weer veel aandacht
voor computers en floppies- hoopt meer aanwijzingen te vinden.

6. Zijn er in het kader van dit gerechtelijk vooronderzoek nog
meer huiszoekingen te verwachten? Zijn er in het kader van dit
onderzoek in Nederland binnenkort arrestaties te verwachten?Deze vragen zijn in samenwerking met het Solidariteitskomitee
Politieke Gevangenen opgesteld door

buro Jansen & Janssen

Eveline Lubbers

telefoon 020-6123202
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.