Jos de Mul on Sun, 1 Dec 1996 20:42:40 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

No Subject


Beste lezers en lezeressen van nettime-nl,

Per abuis heb ik bij het hechten van het begeleidende tekstje aan de
vanavond aan u toegezonden tekst "Networked Identities. Human Identity in
the Digital Domain"  de kladversie geknipt en geplakt. De tekst had moeten
luiden:

Hoewel de hiernavolgende bijdrage in het Engels is, bied ik hem toch ter
discussie aan op nettime-nl. Het is de tekst van de  keynote lecture die ik
woensdag 18 september heb gehouden in Rotterdam tijdens het Seventh
International Symposium on Electronic Art. De tekst zal in de Proceedings
verschijnen, maar omdat ik de aan de orde gestelde vraagstukken verder wil
uitwerken in een hoofdstuk in het boek waaraan ik momenteel werk - "Welkom
in Cyberspace. Kleine antropologie van de homo zappens", te verschijnen bij
Kok Agora in het vroege voorjaar - zie ik jullie commentaar graag tegemoet.

Vriendelijke groet
Jos de Mul

p.s. enkele verwante artikelen van mijn hand - deel in het Engels, deels in
het Nederlands - zijn te bereiken via onderstaande homepage.


josdemul@molyvos.net (home)
http://molyvos.net/~josdemul (home page)
j.demul@fwb.eur.nl (Erasmus University Rotterdam)

[n.b. notice the change in the last e-mail address]

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.