Jos de Mul on Sun, 1 Dec 1996 18:53:19 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

No Subject


Beste lezers van nettime-nl,

Hoewel de hiernavolgende bijdrage in het engels is, biedt ik hem toch ter
discussie aan op nettime-nl. Het is de tekst van de keynote lecture die ik
heb gehouden op ISEA96, j.l. september in Rotterdam. De tekst zal in de
Proceedings verschijnen, maar omdat ik een en ander verder wil uitwerken
voor de boekuitgave (Welkom in Cyberspace. Kleine antropologie van de homo
zappens, te verschijnen bij Kok Agora in het vroege voorjaar) zie ik
commentaar graag tegemoet.


Jos de Mul
NETWORKED IDENTITIES
Human Identity in the Digital Domain

"Every decoding is another encoding"
Morris Zapp

The Seventh International Symposium on Electronic Art, like the six that
preceded it, covers a very broad domain. During the next five days, in an


WARNING: The remainder of this message has not been transferred.  Turn on the ³Fetch² button in the icon bar and check mail again to get the whole thing.