Florian Cramer on Tue, 20 Sep 2016 22:38:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vacature Directeur WORM


Vacature directeur WORM (full time)

Wij zoeken een directeur, een originele denker en coöperatieve doener.
Origineel omdat WORM vooruitstrevend, vernieuwend en verrassend wil zijn.
Coöperatief omdat de activiteiten van WORM zijn gebaseerd op een
samenwerking tussen makers uit verschillende disciplines en het collectief
van medewerkers en vrijwilligers. Onze directeur profileert WORM scherp
binnen de culturele wereld van Rotterdam, elders in Nederland en de rest
van het universum. Hij / zij begrijpt wat kunstenaars en artiesten nodig
hebben bij de presentatie van hun werk en heeft sterke affiniteit met het
programmeren van een multidisciplinair podium, en de avantgardecultuur. Zij
of hij zet de artistieke lijn uit in samenspraak met eigen programmeurs en
initiatieven van buiten en houdt die koers vast. De directeur zorgt voor
een helder profiel van WORM en initieert ook programma’s, happenings en
acties die WORM zo onderscheidend maken – typisch WORM.

Onze nieuwe ‘geestelijk leider’ weet goed om te gaan met de verhouding
tussen het creatieve en het zakelijke in een culturele organisatie. Hij /
zij heeft oog voor marketing en communicatie en voor zorgvuldige planning
en efficiënte productieprocessen. De droomkandidaat mag best uit
onverwachte hoek komen en hoeft niet per se over veel managementervaring te
beschikken. Hij/zij moet wel goed begrijpen wat WORM is, hoe een instelling
als WORM werkt en staat open voor de inbreng van de gespecialiseerde
medewerkers van WORM .

De directeur woont vanaf de dag van indiensttreding in Rotterdam en spreekt
Nederlands, eventueel met een accent.

We ontvangen graag brieven die vertellen wie je bent, wat je van WORM vindt
en wat je van plan bent met WORM.

Stuur je motivatie en een CV naar vacatures@worm.org.

De deadline is 9 oktober 2016.

Tip: Ga uit van je eigen kracht en verhaal (dus beter ons niet bellen met
vragen over de vacature).


https://worm.org/vacature-directeur-worm-full-time/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).