Geert Lovink on Thu, 19 Feb 2015 09:41:28 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] uit de gridforum.nl agenda


21-22 maart 2015 - 24-uurs hackathon voor studenten: 'Heel Holland Hackt' in Utrecht 
SURFnet en Infradata organiseren op 21 en 22 maart 2015 de hackathon 'Heel Holland Hackt'. Diverse teams die bestaan uit studenten aan het mbo, hbo of een universiteit krijgen de opdracht om binnen 24 uur, from scratch, een beveiligingsapp te ontwikkelen. Tijdens 'Heel Holland Hackt' ontwikkelen studenten in teams binnen 24 uur een werkend prototype van een app. De exacte opdracht wordt aan het begin van de hackathon aan de deelnemers bekendgemaakt. Het winnende team mag deelnemen aan de Juniper Networks Hackathon en wint de daarvoor benodigde reis naar de Verenigde Staten. Studententeams kunnen zich nog aanmelden voor deze hackathon. SURFnet en Infradata zorgen voor alle benodigde faciliteiten en maaltijden. De teams nemen hun eigen laptop, software en kennis mee.
	
24-25 maart 2015 - ICT.OPEN 2015 in Amersfoort 
ICT.OPEN 2015 'A Connected World' vindt plaats op 24 en 25 maart 2015 bij De Flint in Amersfoort. Het ICT.OPEN event wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Stichting Technologie (STW) onder de auspicien van ICT Platform Nederland (IPN). ICT.OPEN is de bijeenkomst voor wetenschappelijke onderzoekers en geinteresseerden vanuit industrie die zich bezighouden met of belangstelling hebben voor ICT-onderzoek. Meer dan 400 wetenschappers uit alle ICT onderzoeksdisciplines en onderzoekers uit het bedrijfsleven komen samen om van elkaar te leren, ideeen uit te wisselen en te netwerken. Er worden verschillende tracks georganiseerd door de onderzoeksscholen ASCI, IPA en SIKS en de programma's ProRISC, PROGRESS en SAFE. Er is ook een eScience track dat verzorgd wordt door het eScience Center. eScience vormt de brug tussen snelle ontwikkeling van e-infrastructuur enerzijds en de ambities van onderzoekers in de wetenschappelijke disciplines anderzijds. eScience houdt zich bezig met de ontwikkeling van generische software technologieen die de kracht van de e-infrastructuur toegankelijk maken. De ontwikkeling van eScience instrumenten is afhankelijk van technologische oplossingen uit computer en datawetenschappelijk onderzoek dat vertaald wordt naar praktische toepassingen om wetenschappers in staat te stellen doorbraken te realiseren. Dit eScience track zal voorbeelden aanbieden van computerintensieve en gegevensgedreven benaderingen om dringende wetenschappelijke uitdagingen vanuit de academische wereld en het bedrijfsleven het hoofd te bieden. Om het universele belang van eScience benaderingen aan te tonen zal de track voorbeelden bevatten van een reeks onderzoeksdomeinen met inbegrip van digitale geesteswetenschappen.
	
26-28 mei 2015 - PRACEdays15 in Dublin, Ierland 
PRACEdays15 worden georganiseerd in het AVIVA Stadium in Dublin van 26 tot en met 28 mei 2015. Op 25 en 26 mei worden er twee satelliet events gehouden die focusen op Europese Exascale projecten en op Vrouwen in HPC. Het PRACEdays15 conferentieprogramma is stevig gevuld met internationale keynote sprekers van hoge kwaliteit. Zo is er een presentatie van RIST, Japan, en vele parallelle sessies die verschillende HPC onderwerpen behandelen vanuit de wetenschap en industrie. Aansluitend houdt EESI2 houdt eindconferentie op 28 en 29 mei. Een van de voornaamste hoogtepunten van de conferentie is een keynoot presentatie van Masahiro Seki, president van de Onderzoeksorganisatie voor Information Science en Technologie (RIST) in Japan. Zes presentaties door gerenommeerde onderzoekers uit wetenschap en industrie zullen het thema benadrukken van de conferentie "Enable Science Foster Industry". Dit thema zal verder verkend worden in 12 parallelle presentaties gedurende de tweede dag van de conferentie. Een panelsessie getiteld "Wetenschap en Industrie: Partners voor Innovatie" en gemodereerd door Tom Wilkie vanScientific Computing Worldzal de conferentie besluiten. Deelnemers aan PRACEdays15 zullen de gelegenheid krijgen om de twee satelliet events en de EESI2 Slotconferentie gratis bij te wonen.
	
28-29 mei 2015 - Eindconferentie van het Tweede Europese Exascale Software Initiatief - EESI2 - in Dublin, Ierland 
Op 28 en 29 mei 2015 wordt de eindconferentie van het Tweede Europese Exascale Sofware Initiatief - EESI2 - georganiseerd in Dublin, Ierland. Dit is net na het PRACEdays15 event van 26 tot en met 28 mei, eveneens in Dublin. De belangrijkste doelstellingen van EESI2 zijn de uitwerking van een evolutieve Europese visie en roadmap en het voorstellen van aanbevelingen om de uitdagingen het hoofd te bieden van Extreme Data en Extreme Computing met de nieuwe generatie van Exascale computers die verwacht worden in 2020. Meer dan 120 experten waren gedurende de laatste twee jaar betrokken bij dit project en de documenten, met inbegrip van de aanbevelingen, werden reeds gepubliceerd. Het EESI2 project zal het geleverde werk aan het grote publiek presenteren, alsmede de visie en aanbevelingen in zijn tweedaagse eindconferentie. Dit grote event wordt georganiseerd door SURFsara en gesubsidieerd door de Europese Commissie. Het publiek bestaat uit wereldwijde specialisten, wetenschappers, ingenieurs, beleidsmakers vanuit de verschillende Europese lidstaten en vertegenwoordigers van de Europese Commissie.
	
29 mei 2015 - Symposium Groene ICT en Duurzaamheid in Leiden 
Op 29 mei 2015 vindt voor de vijfde maal het symposium Groene ICT en Duurzaamheid (SGI 2015) plaats. SGI 2015 is het podium voor de laatste ontwikkelingen in groene ICT en duurzaamheid in hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Het symposium heeft dit jaar als thema 'Werken aan groene groei'. Doel is om samenwerking en cross-overs tussen hoger onderwijs, overheid en bedrijfsleven te bevorderen. Aansluitend reikt landelijk studentennetwerk 'Morgen' de SustainaBul uit, de duurzaamheidsaward voor universiteiten en hogescholen. Deze lustrumeditie van het symposium vindt plaats bij de Hogeschool Leiden. De organisatie is in handen van SURF, in nauwe samenwerking met het landelijk studentennetwerk voor duurzaamheid 'Morgen', de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de special interest group Groene ICT en Duurzaamheid en Green IT Amsterdam.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).