Tjebbe van Tijen via Chello on Sat, 10 Nov 2012 00:44:13 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] NIVELLERING AANSCHOUWELIJK GEMAAKT: de Wet van Samsom & Rutte verklaard voor driewerf bovenmodalen en beter gesitueerde VVD senioren


NIVELLERING AANSCHOUWELIJK GEMAAKT: de Wet van Samsom & Rutte verklaard voor driewerf bovenmodalen en beter gesitueerde VVD senioren

De bijbehorende prent staat op mijn Flickr site:

http://flic.kr/p/drXhuN


AANSCHOUWELIJKE NIVELLEREN VERKLARING: DE WET VAN SAMSOM & RUTTE in beeld gebracht voor driewerf-modalen en beter gesitueerde senioren bij de liberalen, die hun lagere schoolkennis van hoe het nu toegaat bij 'nivelleren', door hun verblindende zelfzuchtigheid vergeten waren.
"De wet van de communicerende vaten is een regel uit de natuurkunde die eigenlijk de wet van het communicerende vloeistofpeil zou kunnen heten. De wet zegt, dat in twee vaten die met elkaar verbonden zijn, de vloeistof in beide vaten altijd even hoog zal staan. Het woord communiceren moet in dit geval opgevat worden als uitwisselen: als twee watervaten vloeistof kunnen uitwisselen, dan communiceert het waterpeil in de ene met het peil in het andere vat. Voorwaarde daarvoor is dat de luchtdruk boven de vaten gelijk is, wat bij open vaten gewoonlijk het geval is."
Of is het zo dat de bovenmodale VVD lobby die het regeerakkoord nu terugfluit, stiekum de vinger op een van de uiteinden van de communicerende vaten houdt of middels de hen ter beschikking staande publieke media de luchtdruk bij hun bredere vat hebben doen veranderen?
Een simpel praktijkproefje leert dat het niet uitmaakt welke kleur vloeistof je in communicerende vaten schenkt en ook niet of je de vaten naar links of naar rechts laat overhellen. Zolang de communicerende vaten onder verbonden en boven open zijn, komt met iedere kleur vloeistof en in iedere kanteling tot op een hoek van 45 graden, de nivellering op geheel gelijkmatige wijze tot stand.
Smalle, wisselende en breed hebbende inkomens, zo valt uit deze proef op te maken blijven gelijkelijk bedeeld. Voor- of achteruitgang zijn, met andere woorden, relatief.
Voorwaarde is en blijft een open samenleving waar mensen bereid zijn om onderling te communiceren, ook als het om hun inkomen gaat.
Nivellering is dan ook GEEN revolutie of omkering, maar 'kanteling' van verhoudingen. Hoe dom het ook klinkt, maar als je het glazen buizenstel ondersteboven keert dan loopt al de vloeistof weg. Houd je het geval enkel scheef dan verdeelt de vloeistof zich over de smalle, veranderlijke en brede buis, ontstaat er zo een andere vloeistof-horizon, een ietsje minder slechte wanverhouding tussen hoge en lage inkomens. Mag reformistisch klinken, maar beter morgen al ietsje veranderd, dan te wachten tot de zinnebeeldige totale omwenteling van de dag van overmorgen.
Daar springt mij het gedachtegoed van de vroeg 19e eeuwse Max Stirner en zijn bijzondere uitleg van het begrip 'egoïsme' voor de geest. "Der Einzige und sein Eigentum" voor het eerst gepubliceerd in 1844('De eenige en z'n eigendom') is zijn befaamde werk dat even veel malen vergeten leek, als dat het terugkeert in betogen hoe het nu anders zou kunnen met ons 'samen leven'.
Nivellering kan toegepast worden als 'kanteling', waarbij niet in het hier en nu, of vlak over de horizon na De Grote Kladderadatsch, wij allen door een in naam van de arbeidersklasse beheerste staat gelijkgeschakeld worden, maar waar door een individueel gevoelde redelijkheid van verdeling van lasten - naar vermogen - gehandeld gaat worden.
Egoïsme, in de zin van Stirner, is zelfzucht die vermindering nastreeft van het onaangenaam gevoel al te inhalig te zijn en het ploeteren van anderen minder goed bedeelden te moeten aanzien.
Afgelopen week zag ik een korte reportage van de NOS waarbij de reporter beter verdienende ouders die hun kinderen op een school in een "betere" buurt hadden, interviewde en de meesten zeiden dat zij het wel redelijk vonden dat zij meer ziekenkosten zouden moeten betalen. Meerdere van de geïnterviewden waren tweeverdieners. Dat was een heel ander geluid dan het platvloerse tromgeroffel van de liberale senioren met hun bijbaantjes die de laatste dagen zoveel trammelant maakten, van de met een Zwitserse constructie gefopte investeerder Hans Wiegel tot Ed Nijpels, de man met de gouden das die grossiert in commissariaten en dan te weinig tijd overhoudt om een bedrieger als Dirk Scheringa te ontmaskeren.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).