Eric Kluitenberg on Fri, 8 Apr 2011 02:22:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Boekspresentatie: Nettitudes, Let’s Talk Net Art van Josephine Bosma bij De Balie, Donderdag 14 april, 20.30 uur


(English below)

A A N K O N D I G I N G

Josephine Bosma’s, Nettitudes, Let’s Talk Net Art wordt gepresenteerd op donderdag 14t April in De Balie, te Amsterdam om 20.30 uur.


Na meer dan twee decennia Internet is het tijd voor een grondige evaluatie van kunst in deze almaar groeiende en onvoorspelbare omgeving. Tijdens de boekpresentatie van ‘Nettitudes – Let’s Talk Net Art’ van schrijfster en critica Josephine Bosma zullen serieuze beschouwingen van de huidige stand van zaken afgewisseld worden met een feestelijke viering van de totstandkoming van dit boek. We doen dit samen met de critici Sarah Cook en Arie Altena, en een performance van de kunstenaar Peter Luining. ‘Nettitudes’ wordt uitgegeven door het Institute for Network Cultures en Nai Publishers. Met ook auteur Josephine Bosma en Geert Lovink, initiator van de INC boekenserie. 

Over het boek:

In de jaren negentig bestormde de netkunst het toneel als een radicale reflectie op de rol van technologie in de hedendaagse kunst. De Nederlandse kunstcritica Josephine Bosma brengt de tumultueuze geschiedenis van deze nieuwe kunstvorm gesitueerd in de materiële condities van het internet in kaart, van de spectaculaire interventies uit het eerste decennium tot de verscheidenheid van de huidige benaderingen, inclusief on-line geluidskunst, poëzie en archivering. 

Netkunst werd nooit het lievelingskindje van mediakunst instituties en blijft, ietwat verwaarloosd door curatoren en critici, een 'non-beweging' aan de rand van de hedendaagse mediacultuur. Nettitudes biedt een analytische fundering en een perspectief van binnenuit op de diverse uitingsvormen van de netkunst en haar uiteenzetting met de esthetische, conceptuele en sociale kwesties van onze tijd.

Design: Studio Léon & Loes, Paperback, 272 pagina's, 14 x 21 cm, 
Engelse editie, ISBN 978-90-5662-800-0, € 23.50. In samenwerking met NAi Publishers, beschikbaar vanaf April 2011. 


Over de auteur:

Josephine Bosma werkt sinds 1993 als journalist en critica op het gebied van kunst en nieuwe media. Zij verdiepte zich als een van de eersten in netkunst. Haar pionierswerk is internationaal gepubliceerd in boeken, tijdschriften en catalogi.


Meer informatie:

http://networkcultures.org/wpmu/weblog/2011/03/29/booklaunch-josephine-bosmas-nettitudes-lets-talk-net-art/

www.naipublishers.nl/kunst/nettitudes.html


--------------------------------------------

A N N O U N C E M E N T


Josephine Bosma’s, Nettitudes, Let’s Talk Net Art will be launched 14th of April at De Balie in Amsterdam at 20:30 hrs.

After more than two decades of the Internet it is time for a thorough evaluation of art in this continuously growing and unpredictable environment. During the book presentation of ‘Nettitudes – Let’s Talk Net Art’ of writer and critic Josephine Bosma serious reflections on the present state of net art will be alternated with a festive celebration of the realization of this book. We will do this with the critics Sarah Cook and Arie Altena, and a performance by the artist Peter Luining. Nettitudes is published by the Institute for Network Cultures and Nai Publishers. With also the author Josephine Bosma and Geert Lovink, initiator of the INC book series. 


About the book:

During the 1990s, net art burst onto the scene as a radical reflection on the role of technology in contemporary art. In Nettitudes, Dutch art critic Josephine Bosma catalogues the tumultuous history of art as it became situated in the material dimensions of the Internet, from the spectacular interventions of the first decade to today’s dispersed practices, including online acoustics, poetry and archiving.

Never the darling of the media art institutions and ignored by many curators and critics since its emergence, net art still persists as a ‘non-movement’, residing in the cracks of contemporary media culture. Nettitudes provides an analytical foundation and an insider’s view on net art’s many expressions as it grapples with the aesthetic, conceptual and social issues of our times.

Design: Studio Léon & Loes, Paperback, 272 pages, 14 x 21 cm, 
English edition, ISBN 978-90-5662-800-0, € 23.50. In association with the NAi Publishers, available from April 2011. 

About the author:

Josephine Bosma is an Amsterdam-based journalist and critic who has commented on the fields of art and new media since 1993. One of the first to probe into and engage with the domain of net art, her pioneering work is published internationally in books, periodicals and catalogues.

More information:

http://networkcultures.org/wpmu/weblog/2011/03/29/booklaunch-josephine-bosmas-nettitudes-lets-talk-net-art/

http://www.naipublishers.nl/art/nettitudes_e.html
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).