Ot van Daalen on Tue, 14 Sep 2010 19:46:23 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Brandbrief tegen overheidscensuur


Veel dank dat hier aandacht wordt besteed. Dit bericht is alleen onder
embargo tot morgenochtend verspreid. Hoewel ik me steeds meer begin te
realiseren dat embargo's op internet nauwelijks te handhaven zijn, vind
ik het netjes jegens diegenen die het embargo wel respecteren om nog
even met publicatie te wachten. Gelieve indien mogelijk het dus nog niet
verder te verspreiden, en het nog even van eventuele websites af te
halen. Morgenochtend gaan we los :) En dan is op bof.nl ook de hele
brief te lezen!

Met vriendelijke groet,

Ot van Daalen
Bits of Freedom
+31 (0)6 5438 6680
twitter.com/bitsoffreedom
Bescherm digitale vrijheid. Steun Bits of Freedom
https://www.bof.nl/doe-mee/
PGP: https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/PGP-Ot.zip

On 09/14/2010 05:23 PM, ravage@antenna.nl wrote:
> Brandbrief tegen overheidscensuur
> 
> Een onlangs gelanceerd wetsvoorstel van Justitie werkt
> overheidscensuur in de hand. Diverse organisaties dringen er in een
> brandbrief op aan de pers- en internetvrijheid in Nederland te
> waarborgen.
> 
> Maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers en bloggers
> stuurden dinsdag een brandbrief aan demissionair minister van Justitie
> H. Ballin. Diens conceptwetsvoorstel heeft in hun ogen vergaande
> gevolgen voor de vrijheid van internetters. Zo kunnen delen van
> websites, blogs, maar ook persoonlijke pagina's op websites als
> Facebook en Hyves worden afgesloten zonder dat een rechter daarover
> heeft geoordeeld.
> 
> De internetgemeenschap dringt er bij Ballin op aan om het wetsvoorstel
> op drie punten aan te passen. Op de eerste plaats wil men dat delen
> van een website alleen op zwart mogen worden gezet na tussenkomst van
> een rechter. "In een rechtsstaat behoort de rechter-commissaris de
> uitoefening van dit soort ingrijpende bevoegdheden vooraf te blijven
> controleren", zo stellen zij. De minister wil in het wetsvoorstel de
> eis van deze rechterlijke toets juist schrappen.
> 
> Tevens willen de ondertekenaars van de brandbrief dat het voorgenomen
> verbod op publicatie van niet-openbare informatie integraal wordt
> heroverwogen. "Het is evident dat er een zwaarwegend publiek belang
> mee gediend kan zijn dat niet-openbare gegevens in de openbaarheid
> worden gebracht. De grootschalige bouwfraude in Nederland die aan het
> licht is gekomen door klokkenluider Ad Bos is één van de vele
> voorbeelden hiervan."
> 
> Tot slot vragen ze de minister om het voorgenomen verbod op het
> opnemen van eigen gesprekken te verduidelijken. Hoewel de
> ondertekenaars het nut van bescherming van vertrouwelijke communicatie
> onderschrijven, geldt ook hiervoor dat er een publiek belang mee
> gediend kan zijn dat niet-openbare gegevens in de openbaarheid worden
> gebracht. Onder meer onder journalisten is het opnemen van gesprekken
> een gangbaar gebruik.
> 
> De brief is een initiatief van Bits of Freedom en wordt mede
> ondertekend door negentien maatschappelijke organisaties, waaronder de
> Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Internet Society en het
> Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Verder
> onderschreven twintig experts uit de academische wereld de
> protestbrief, waaronder hoogleraar strafrecht Theo de Roos en
> hoogleraar informatierecht Egbert Dommering.
> 
> Bron:
>   http://www.ravagedigitaal.org/2010nieuws/september/14/nws.php
> 
> Inhoud Brandbrief:
>   http://www.ravagedigitaal.org/2010/29/artikel.php
> 
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
> 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).