ravage on Tue, 14 Sep 2010 17:23:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Brandbrief tegen overheidscensuur


Brandbrief tegen overheidscensuur

Een onlangs gelanceerd wetsvoorstel van Justitie werkt
overheidscensuur in de hand. Diverse organisaties dringen er in een
brandbrief op aan de pers- en internetvrijheid in Nederland te
waarborgen.

Maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers en bloggers
stuurden dinsdag een brandbrief aan demissionair minister van Justitie
H. Ballin. Diens conceptwetsvoorstel heeft in hun ogen vergaande
gevolgen voor de vrijheid van internetters. Zo kunnen delen van
websites, blogs, maar ook persoonlijke pagina's op websites als
Facebook en Hyves worden afgesloten zonder dat een rechter daarover
heeft geoordeeld.

De internetgemeenschap dringt er bij Ballin op aan om het wetsvoorstel
op drie punten aan te passen. Op de eerste plaats wil men dat delen
van een website alleen op zwart mogen worden gezet na tussenkomst van
een rechter. "In een rechtsstaat behoort de rechter-commissaris de
uitoefening van dit soort ingrijpende bevoegdheden vooraf te blijven
controleren", zo stellen zij. De minister wil in het wetsvoorstel de
eis van deze rechterlijke toets juist schrappen.

Tevens willen de ondertekenaars van de brandbrief dat het voorgenomen
verbod op publicatie van niet-openbare informatie integraal wordt
heroverwogen. "Het is evident dat er een zwaarwegend publiek belang
mee gediend kan zijn dat niet-openbare gegevens in de openbaarheid
worden gebracht. De grootschalige bouwfraude in Nederland die aan het
licht is gekomen door klokkenluider Ad Bos is één van de vele
voorbeelden hiervan."

Tot slot vragen ze de minister om het voorgenomen verbod op het
opnemen van eigen gesprekken te verduidelijken. Hoewel de
ondertekenaars het nut van bescherming van vertrouwelijke communicatie
onderschrijven, geldt ook hiervoor dat er een publiek belang mee
gediend kan zijn dat niet-openbare gegevens in de openbaarheid worden
gebracht. Onder meer onder journalisten is het opnemen van gesprekken
een gangbaar gebruik.

De brief is een initiatief van Bits of Freedom en wordt mede
ondertekend door negentien maatschappelijke organisaties, waaronder de
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Internet Society en het
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Verder
onderschreven twintig experts uit de academische wereld de
protestbrief, waaronder hoogleraar strafrecht Theo de Roos en
hoogleraar informatierecht Egbert Dommering.

Bron:
  http://www.ravagedigitaal.org/2010nieuws/september/14/nws.php

Inhoud Brandbrief:
  http://www.ravagedigitaal.org/2010/29/artikel.php

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).