Jappe Groenendijk on Thu, 29 Apr 2010 16:25:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Krisis, 2010, issue 1 online


Het nieuwste nummer van *Krisis* <http://www.krisis.eu/> staat online en het
is dikker dan ooit tevoren.

Het nummer opent met een achttal stukken die gegroepeerd zijn rondom het
thema geschiedenis en ervaring. Zo werpt *Jacques Bos*, aan de hand van een
reconstructie van het debat over de heuristische waarde van het begrip
presence, diverse kritische vragen op. *
Abele Kamminga* stelt in zijn bijdrage de vraag welke rol de aanwezigheid
van het verleden in het heden speelt bij gewelddadigheden tussen mensen die
kort daarvoor nog vrienden zijn geweest. Het conflict in Bosnië dient
daarbij als casestudy.
*Janneke Adema* en *Marije Hristova* zijn van mening dat het begrip plaats
voor het onderzoek naar herinneringen en historische ervaringen van groot
belang is. Op grond van ideeën van Ankersmit over historische ervaringen en
ideeën van Halwachs over herinneringen hebben zij een theoretisch kader
ontworpen, waarmee zij de roman Sefarad van Antonio Muñoz Molina analyseren.
Veel filosofen en historici beroepen zich op Walter Benjamins
ervaringsbegrip, maar laten daarbijzijn filosofie van de geschiedenis
onbesproken. *
Thijs Lijster* betoogt dat beide niet van elkaar ontkoppeld mogen worden,
aangezien hierdoor de politieke dimensie van Benjamins filosofie verloren
gaat. *
Eva de Valk* laat zien dat het vruchtbaar is om de opvattingen van Walter
Benjamin en Hannah Arendt over geschiedenis en geschiedschrijving op elkaar
te betrekken. De Valk plaatst de metafoor van het parelduiken centraal in
haar onderzoek naar Benjamins en Arendts omgang met het verleden in tijden
waarin traditionele vormen van geschiedschrijving niet langer adequaat
lijken.
*Ad Knotter* houdt in zijn bijdrage Ricoeurs opvattingen over herinnering en
geschiedschrijving tegen het licht. Knotter kritiseert de wijze waarop
Ricoeur via de constructie van narratieve identiteiten een brug probeert te
slaan tussen herinneringen en geschiedschrijving.
*Thijs Lijster* interviewde historicus en filosoof *Martin Jay* voor *Krisis
*. De vragen gaan over een drietal thema’s: geschiedenis, ervaring en
politiek.
*Jonne Harmsma* doet verslag van het congres ter afscheid van Frank
Ankersmit aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bespreekt de vaak
tegengestelde standpunten van onder anderen Mark Bevir, Ewa Domanska, Mark
Salber Phillips, Jörn Rüsen, Aviezer Tucker en John Zammito.

Naast dit themagedeelte bevat deze Krisis ook een dossier waarin aandacht
wordt besteedt aan de crises. Meervoud inderdaad, want niet alleen de
financiële en economische crisis krijgt aandacht, maar ook de zorgwekkende
situatie rond klimaat, voedsel en energie. *
Huub Dijstelbloem* duikt in het denken van Bruno Latour en Peter Sloterdijk
en onderzoekt vanuit hun ontologische positie de politieke theorie die bij
beiden under construction is om de technologische globalisering op
democratische wijze levensvatbaar te houden. *
Gerard de Vrie*s bespreekt de vergezichten van de wereldrisicomaatschappij
die Ulrich Beck schetst en gaat in op de opbrengsten en de tekortkomingen
van diens analyse van het de klimaatproblematiek, het terrorisme en de
financiële crisis. *
Ewald Engelen* weegt de diagnoses en de voorstellen tot hervorming die nodig
zijn om uit de economische crisis te komen van vermaarde denkers zoals
Suzanne Berger, Anthony Giddens, Dominique Moïsi en Richard Sennett, die
door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in de
bundel *Aftershocks
*bijeen zijn gebracht. *
Pim Klaassen* gaat in op de financiële sociologie van Donald MacKenzie in
een bespreking van diens boek *Material Markets: How economic Agents are
Constructed*.

Daarnaast bevat dit nummer een drietal recensies. *Wim de Jong* bespreekt
het onlangs met de Socrates-wisselbeker bekroonde *De passage naar
Europa*van Luuk van Middelaar;
*Christophe Andrades* recenseert Amartya Sens laatse werk en *Christian
Bröer* bespreekt *Mechanical sounds* van Karin Bijsterveld.

www.krisis.eu
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).