Henk Borgdorff on Thu, 29 Apr 2010 12:25:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wetenschappelijk Medewerker Digitale Databank Kunstenonderzoek (VU Brussel)


From: Lesage Dieter <dieter.lesage@ehb.be>
Date: 28 April 2010 11:36:29 PM
Subject: announcement job position Researcher Digital Database Artistic Research, Vrije Universiteit Brussel

Dear Colleagues

For your interest, I hereby send you in attachment the announcement of a one year full-time job (renewable) for a Researcher Digital Database Artistic Research at the Vrije Universiteit Brussel (p. 1 is in Dutch, p.2 is in English). Deadline is very soon, 3 May 2010.

Please feel free to forward this announcement to eventual candidates.

best wishes
Dieter

Dr. Dieter Lesage
[Onderzoekscoördinator- Research Coordinator]
Departement Rits
Erasmushogeschool Brussel
A. Dansaertstraat  70 | B-1000 Brussels
M +32 (0)494307482
dieter.lesage@ehb.be | www.rits.be

Faculteit Centraal Academisch
Betrekking Voltijds Wetenschappelijk Medewerker met optie op behalen van doctoraat
Intern of Extern Extern
Mandaat Voltijds – 100%
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Duur 1 jaar, hernieuwbaar
Vakgebied en Vakgroep Dept. Research & Development (R&D) / Cel Onderzoekscoördinatie (ONDC) Omschrijving De onderzoeker bestudeert de mogelijkheden tot ontwikkeling van een digitale databank voor de ontsluiting van onderzoeksgebonden artistieke producties aan Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het onderzoek kadert in de werking van het
Expertisecentrum voor O&O Monitoring, ECOOM. Hij/zij maakt een
benchmarkstudie van bestaande internationale initiatieven en analyseert de behoeften van de potentiële gebruikers. Daarnaast werkt hij/zij mee aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk softwareplatform in samenwerking met
een internationaal onderzoeksconsortium.
Vereisten Academisch diploma 2e cyclus, bij voorkeur Master in de
computerwetenschappen, informatica, of gelijkwaardige ervaring
Uitstekende Kennis van database software MySQL, Oracle en van PHP
Actieve kennis van de Engelse taal
Affiniteit met cultuursector is meerwaarde
Bijkomende Informatie De Cel Onderzoekscoördinatie ondersteunt het onderzoeksbeleid van de universiteit. Tot de actieterreinen van de Cel behoren: Beleidsvoorbereidende studies, interne kwaliteitszorg, adviesverlening en informatieverspreiding in
verband met onderzoeksfinanciering en onderzoeksbeleid in het algemeen.
ECOOM is een interuniversitaire samenwerking die tot doel heeft een consistent
systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen voor de Vlaamse
overheid en hierover onderzoek doet.
Applicatie Raadpleeg de website www.vub.ac.be voor de applicatieprocedure Contact persoon/telefoon/e-mail Voor bijkomende informatie over de functie kan u terecht bij Lucy Amez
Tel: +32 629 2221
lucy.amez@vub.ac.be
Afsluitingsdatum voor sollicitatie Uiterlijk 3 Mei 2010


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).