Ot van Daalen on Tue, 20 Apr 2010 19:56:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Netneutraliteit: kabinet zet de bijl aan een open internet


Netneutraliteit: kabinet zet de bijl aan het open internet
URL:
https://www.bof.nl/2010/04/20/netneutraliteit-kabinet-zet-de-bijl-aan-het-open-internet/

Amsterdam 20 april 2010 - Het demissionair kabinet heeft vandaag een
concept-wetsvoorstel gepubliceerd dat de bijl zet aan het open internet.
Volgens het kabinet mogen providers zelf bepalen welke diensten of
websites ze blokkeren voor hun klanten, mits ze klanten hierover
informeren. Daarmee trekt het kabinet zich niets aan van de bezwaren van
Bits of Freedom, en zet ze de deur open naar een internet waar je meer
moet betalen als je meer websites wil bezoeken. Bits of Freedom roept
het kabinet op om het wetsvoorstel te herzien.

In het concept wetsvoorstel zouden providers de mogelijkheid krijgen om
naar eigen inzicht diensten af te knijpen of volledig te blokkeren (art.
7.3). Providers zouden dit mogen doen bij te zware belasting van het
netwerk, en dat is naar de mening van Bits of Freedom onder
omstandigheden gerechtvaardigd (lid 4 sub c). Maar providers zouden dit
ook mogen doen als ze hun concurrent dwars willen zitten – door
bijvoorbeeld internettelefonie te blokkeren – of als ze extra geld
willen vragen voor sites zoals YouTube (lid 4 sub b). Het enige wat het
kabinet eist, is dat providers transparant zijn over het feit dat zij
diensten en websites blokkeren.

In de toelichting bij het wetsvoorstel (PDF, Memorie van Toelichting,
par. 1.6.1.3) schrijft het kabinet dat zij nog geen gebruik zal maken
van de mogelijkheid om minimumeisen te stellen, waaraan alle providers
moeten voldoen. Hoewel de regering van opvatting is "dat het onmogelijk
maken of bewust vertragen van bepaald internetverkeer door de aanbieder
om commerciële motieven ongewenst is", zijn dit soort praktijken
blijkbaar niet ongewenst genoeg om ze ook te verbieden. Het kabinet
schrijft slechts dat de staatssecretaris met de internetproviders in
overleg zal treden om tot duidelijke afspraken te komen met betrekking
tot het behoud van het open (neutrale) karakter van internet, en als dit
"onverhoopt" niet mocht lukken zal wetgeving worden voorbereid.

Het kabinet maakt daarmee een gevaarlijke fout. Providers zouden
innovatieve diensten, zoals internettelefonie, of websites, zoals
YouTube, gewoon niet moeten mogen blokkeren, en dat moet in een wet
worden vastgesteld. Dat is goed voor de innovatie, goed voor de
concurrentie en goed voor sociale cohesie.

Gelukkig betreft het nu nog een concept-wetsvoorstel. Het is aan het
volgende kabinet samen met het parlement om hierover te beslissen. Op
dit moment hebben zowel D66 als GroenLinks in hun verkiezingsprogramma's
opgenomen dat providers internetverkeer niet mogen blokkeren. We hopen
dat de overige partijen hen zullen volgen. Tot die tijd zullen wij hard
campagne voeren om het voorstel zoals dat er nu ligt van tafel te krijgen.

Concept-wetsvoorstel (PDF):
http://www.internetconsultatie.nl/nrfimplementatie/document/122

Concept-toelichting (PDF):
http://www.internetconsultatie.nl/nrfimplementatie/document/123

Position paper over netwerkneutraliteit van Bits of Freedom (PDF):
https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/netwerkneutraliteit-def.pdf

Contact: Ot van Daalen - +31(0)654386680 - ot.vandaalen@bof.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).