Eric Kluitenberg on Tue, 23 Feb 2010 16:41:19 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ElectroSmog Festival, March 18 - 20, 2010: Preliminary program on-line


(NL versie hieronder)

ElectroSmog

International Festival for Sustainable Immobility 

PRELIMINARY PROGRAM AVAILABLE ON-LINE

Amsterdam / New York / Madrid / Helsinki / Riga / London / Banff  / New Zealand / Munich / & on-lIne.

March 18 – 20, 2010

www.electrosmogfestival.net


About the festival:

The ElectroSmog festival is a critique of the worldwide explosion of mobility, and an exploration of the new forms of connectedness with others offered to us by network and communication technologies. 

Our question is if these new forms of connectedness can help us to develop a viable new lifestyle less determined by speed and constant mobility, which is both ecologically and socially more sustainable.

The preliminary festival program is now available at the ElectroSmog website:
www.electrosmogfestival.net/program

Bringing together a broad coalition:

The ElectroSmog festival brings together a broad coalition of designers, environmentalists, urban and spatial planners, technologists, artists, theorists, and engaged and concerned citizens, to explore and ‘design’ sustainable immobility. 

Zero travel:

ElectroSmog is a truly international festival, with everything you might expect: international debates and discussions, performances, art projects, exhibits, site specific projects, screenings, a design competition, and more.  
ElectroSmog stakes its claim for a radical break with the current systems of hyper-mobility not simply by discussing the issue, but by actually implementing it. 

 A few basic ground rules apply for all the festival events listed there:

• No presenter will travel beyond their local or regional boundaries to participate in this event. 

• All festival events will always take place in at least two locations connected in real-time. 

• A crucial dimension of the festival will be its on-line presence, where audiences from basically anywhere with an internet connection can follow events on-line, join in discussions and debates, visit virtual theatres in metaverses such as second life, and contribute to the program.

Going beyond the broadband enclaves:

ElectroSmog acknowledges from the start that bandwidth is not equally distributed across and within societies. Therefore remote connection to lower bandwidth spaces, do-it-yourself telematics, and information technologies for the majority world will be central concerns the festival will address.

Thematic discussions, presentations and connected debates

The ElectroSmog festival-program is organised around a series of  interlocking thematic programs, connected discussions and debates all transmitted live over the internet. 

Themes covered by these events include:

• Global views on the crisis of mobility
• Witnessed Presence
• Hyper-mobility and the urban condition
• City & regional branding debate
• e-mobility versus immobility
• Designing for (im-)mobility
• Public media art projects and sustainability
• Energy and information
• ElectroSmog is Good for You!
• Food and global mobility
• Deep local and remote technologies 

Satellite events:

Around the main program a host of satellite events is organised locally and translocally. 
These include:

• Art projects and local interventions, including original works by Bureau des Etudes, Karen Lancel & Hermen Maat, John Cohns, Sean Kerr, Kevin McCourt & Bartolo Luque, and others. 

• Special events, screenings, book launches, and more.

• A program of connected and localised workshops

• On-line projects and environments designed specifically for the festival.

www.electrosmogfestival.net

March 18 - 20, 2010

-----------------------------

ElectroSmog

Internationaal festival voor duurzame immobiliteit

VOORLOPIG PROGRAMMA BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE

Amsterdam / New York / Madrid / Helsinki / Riga / London / Banff  / New Zealand / Munich / & on-lIne 

18 – 20 Maart, 2010

www.electrosmogfestival.net


Over het festival:

Het ElectroSmog festival is een kritiek op de wereldwijde explosie van mobiliteit en een verkenning van de nieuwe vormen van verbondenheid met anderen die netwerk- en communicatietechnologieën ons bieden.

Onze hoofdvraag is of deze nieuwe vormen van verbondenheid ons kunnen helpen om een nieuwe levensstijl te ontwikkelen die minder wordt beheerst door snelheid en continue mobiliteit en daardoor zowel ecologisch als sociaal duurzamer is.

Het voorlopig programma van het festival is nu beschikbaar via de ElectroSmog website:
www.electrosmogfestival.net/program

Een brede coalitie:

Het ElectroSmog festival wil een brede coalitie van ontwerpers, technologen, stedelijke en ruimtelijke planners, milieudeskundigen en activisten, kunstenaars, onderzoekers en theoretici en betrokken en geëngageerde burgers bijeen brengen om strategieën voor duurzame immobiliteit te onderzoeken en te ontwerpen. 

Reizen niet toegestaan:

ElectroSmog wordt een internationaal festival met alles wat je daarvan mag verwachten: internationale discussies en debatten, kunstprojecten, performances, screenings, projecten op locatie, een ontwerp-wedstrijd en meer. De traditionele conventies van het festival worden echter fundamenteel heroverwogen door een aantal leidende principes voor het festival te formuleren:  

• Geen enkele participant, spreker of kunstenaar reist voorbij haar of zijn eigen lokale of regionale grenzen om deel te nemen aan dit festival.

• Elk festival-evenement vindt altijd in minstens twee locaties tegelijk plaats die onderling live met elkaar worden verbonden.

• De on-line dimensie van het festival is van essentieel belang, zodat het publiek vanuit in principe elke plek met een internetverbinding evenementen kan volgen, aan discussies en debatten kan deelnemen, virtuele theaters in metaverses als Second Life kan bezoeken en bij kan dragen aan het programma.

Voorbij de breedband enclaves:

ElectroSmog erkent vanaf het begin dat bandbreedte niet gelijkelijk is verdeeld binnen en tussen verschillende samenlevingen. Daarom zijn verbindingen met lage-bandbreedte zones, doe-het-zelf telematica en ’technologie voor de meerderheidswereld’ belangrijke aandachtsgebieden voor het festival.

Thematische discussies, presentaties en connected debates:

Het ElectroSmog festival-programma is opgebouwd rondom een reeks onderling vervlochten thematische programma’s, live verbonden discussies en debatten, allen live uitgezonden via internet. Thema’s die hierin aan de orde komen zijn ondermeer:  
• Global views on the crisis of mobility
• Witnessed Presence
• Hyper-mobility and the urban condition
• City & regional branding debate
• e-mobility versus immobility
• Designing for (im-)mobility
• Public media art projects and sustainability
• Energy and information
• ElectroSmog is Good for You!
• Food and global mobility
• Deep local and remote technologies

(Voertaal is Engels)

Rondom dit hoofdprogramma wordt een serie ‘satelliet-programma’s’ georganiseerd:

• Kunstprojecten en lokale interventies, waaronder originele werken door Bureau des Etudes, Karen Lancel & Hermen Maat, John Cohns, Sean Kerr, Kevin McCourt & Bartolo Luque, en anderen.. 

• Speciale evenementen, filmvertoningen, boekpresentaties en meer.

• Een (trans-)lokale reeks workshops.

• On-line projecten en virtuele omgevingen die specifiek voor het festival ontworpen zijn.

www.electrosmogfestival.net

18 - 20 Maart, 2010

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).