Florian Schneider on Mon, 9 Nov 2009 16:41:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] of a people who are missing...


[please scroll down for a dutch version]

OF A PEOPLE WHO ARE MISSING
On films by Daniele Huillet and Jean-Marie Straub

Ciné-club and exhibition
12 November - 20 December 2009
Extra City - Kunsthal Antwerpen

http://ofapeoplewhoaremissing.net

The "Straubs", as Danièle Huillet and Jean-Marie Straub are often
called, are among the most outstanding, and yet widely unknown
contemporary filmmakers in the history of cinema. Jean-Marie Straub and
Danièle Huillet worked together for over 40 years until Danièle
Huillet's death in October 2006. Since the early 1960s their radical
approach towards filmmaking allowed them to create almost 30 very
diverse films; they treated and transformed literature by Kafka, Pavese
and Hölderlin, as well as the paintings of Cézanne, cantatas by Bach and
operas by Schönberg.

The filmmakers constantly questioned the possible transformation from
one medium to an other, such as literature, painting and music into
film, as a process of re-reading, re-inventing or readjusting of
meaning. If there is such a thing as a "Pédagogie straubienne" (as Serge
Daney once hinted), the project  follows the question: what can be
learned from their films today? Is it possible to translate their
precision which seems so deeply connected to and conditioned by the
means  of analog film production, into what is usually conceived as the
age of digital image production, and if so, under what terms?

Huillet and Straub categorically refused to offer any kind of
interpretation that might ease or facilitate access to the artwork or
so-called original. Instead, their focus on the act of speaking, always
in very specific circumstances, opens up a multitude of possible
interpretations; this marks precisely the peculiarity of their films.
Through the speech-act the moving images change one of their most
essential properties and they become no-one's property.

No-one's property is the opposite of what pretends to belong to
everybody -- no matter whether it is communicated, participated in or
otherwise shared. In this sense one can also understand the remarks that
Gilles Deleuze repeatedly put forth in his books on cinema: the films of
the "Straubs" are made for a people who are missing. "A people" needs to
be invoked rather than represented or addressed. "The people no longer
exist, or not yet...".

The phrase "a people who are missing" is taken from the only public
lecture Paul Klee held in 1924 in the Kunstverein Jena: "Uns traegt kein
Volk." Instead of embellishing the splendid isolation of the artist,
such a people who are missing need to be understood literally and
Jean-Marie Straub once suggested dedicating his movie "The chronicle of
Anna Magdalena Bach" to the Vietcong.

OF A PEOPLE WHO ARE MISSING will open in Extra City from November 12 to
December 20 as a platform for both the viewing and making of films. The
exhibition space will be structured around five studios which will act
as showrooms as well as independent production spaces. Each studio is to
be used in a different configuration of archive material, film excerpts,
actual footage and the critical discourse around it. Every Thursday to
Saturday, one studio will host invited guests and contributors for a
series of screenings, lectures and debates.

Among the contributors are: Chantal Akerman, Pietro Bianchi, Manon de
Boer, Robert Bramkamp, Vanessa Brito, Giulio Bursi, Rinaldo Censi, Anna
Fiacciarini, Jack Henrie Fisher, Peter Friedl, Kim de Groot, Romano
Guelfi, Armin Linke, Laura Malacart, Martha Rosler, Sally Shafto, Ines
Schaber,  Eyal Sivan, Benoît Turquety, Barbara Ulrich, Klaus Volkmer,
Susanne Weirich.

Curated by: Annett Busch and Florian Schneider

Detailed program at:
http://ofapeoplewhoaremissing.net
http://extracity.org

Of A People Who Are Missing is a collaboration of Extra City – Kunsthal
Antwerpen and Jan van Eyck Academie, Maastricht. With the support of
Multitude e.V., Academy of Fine Arts Hamburg and Time Festival, Ghent.


----

Of A People Who Are Missing
On films by Danièle Huillet & Jean-Marie Straub

13.11 – 20.12.2009

Opening: Donderdag 12.11 | 19h


De ‘Straubs’, zoals Danièle Huillet en Jean-Marie Straub meestal worden
genoemd, behoren tot de meest opmerkelijke filmmakers uit de
filmgeschiedenis. Desondanks genoten ze nooit grote bekendheid. Straub
and Huillet werkten meer dan veertig jaar samen, tot de dood van Danièle
Huillet in oktober 2006. Vanaf de beginjaren zestig leidde hun radicale
benadering van filmmaken tot de creatie van bijna dertig zeer diverse
films; ze behandelden en transformeerden literatuur van Kafka, Pavese en
Hölderlin, evenals schilderijen van Cézanne, cantates van Bach en
opera’s van Schönberg.

De filmmakers bevroegen voortdurend de mogelijke omzetting van het ene
medium naar een ander, van literatuur, naar schilderkunst, naar muziek
en film, als een proces van herlezing, heruitvinding of aanpassing van
betekenis. Mocht er iets bestaan als een ‘Pédagogie straubienne’ (waarop
Serge Daney ooit zinspeelde), stelt het project Of A People Who Are
Missing de volgende vraag: wat kunnen we vandaag de dag leren van hun
films? Is het mogelijk om de precisie, die zo sterk verbonden lijkt met
de methodes van de analoge filmproductie, te vertalen in wat gewoonlijk
wordt begrepen als het tijdperk van de digitale beeldproductie, en zo
ja, onder welke voorwaarden?

Huillet en Straub weigerden uitdrukkelijk elke vorm van interpretatie
die de toegang tot het kunstwerk, het zogezegde origineel,
vergemakkelijkte. In plaats daarvan leidt hun focus op het gebruik van
spraak, telkens in zeer specifieke omstandigheden, naar een veelvoud aan
mogelijke interpretaties; en dit is wat hun films zo uniek maakt.
Middels de actie van het spreken veranderen de bewegende beelden één van
hun meest essentiële kenmerken en worden zij niemands bezit. Niemands
bezit betekent het tegenovergestelde van wat iedereen toebehoort –
ongeacht of het nu wel of niet gecommuniceerd, geparticipeerd of gedeeld
wordt. Het is in deze zin dat we ook de verwijzingen van Gilles Deleuze
in zijn boek over cinema kunnen interpreteren: de films van de ‘Straubs’
zijn gemaakt voor een publiek dat er niet is. Een publiek moet worden
opgeroepen eerder dan worden vertegenwoordigd of aangesproken. ‘Het
publiek bestaat niet langer, of nog niet...’

De uitdrukking ‘a people who are missing’ (een publiek dat er niet is)
komt uit de enige publieke lezing die Paul Klee ooit gaf, namelijk Uns
traegt kein Volk in 1924 in het Kunstverein Jena. In plaats van de
prachtige isolatie van de kunstenaar te verheerlijken, moet dit
ontbrekende publiek letterlijk begrepen worden en Jean-Marie Straub
suggereerde ooit zijn film The chronicle of Anna Magdalena Bach op te
dragen aan de Vietcong.

Of A People Who Are Missing presenteert het oeuvre in de vorm van een
open platform waar zowel het bekijken als het maken van films
gethematiseerd worden. De tentoonstellingsruimte wordt onderverdeeld in
vijf studio’s die tegelijk fungeren als presentatieruimte en als
onafhankelijke productieplaats. Elke studio bestaat uit een unieke
configuratie van archiefmateriaal, filmfragmenten, footage en kritisch
discours. Elke week worden in één van de studio’s gasten en deelnemers
ontvangen voor een reeks screenings, lezingen en debatten.

De deelnemers zijn ondermeer: Chantal Akerman, Pietro Bianchi, Manon de
Boer, Robert Bramkamp, Vanessa Brito, Giulio Bursi, Rinaldo Censi, Anna
Fiacciarini, Jack Henrie Fisher, Peter Friedl, Kim de Groot, Romano
Guelfi, Armin Linke, Laura Malacart, Ines Schaber, Sally Shafto, Eyal
Sivan, Benoît Turquety, Barbara Ulrich, Klaus Volkmer, Susanne Weirich.

Gedetailleerd programma op:
http://ofapeoplewhoaremissing.net
http://www.extracity.org

Of A People Who Are Missing is een samenwerking tussen Extra City – Kunsthal Antwerpen en de Jan van Eyck Academie, Maastricht. Met de steun van Multitude e.V. en Time Festival, Gent. Samengesteld door Florian Schneider en Annett Busch.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).